Návod k použití HP DESKJET 5940

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET 5940. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET 5940 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET 5940.


HP DESKJET 5940 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1183 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET 5940 (1080 ko)
   HP DESKJET 5940 Setup Guide (1236 ko)
   HP DESKJET 5940 POSTER POSTAVLJANJE (1106 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET 5940

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Deskjet 5900 series Uzivatelská pírucka Upozornní spolecnosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklad tohoto dokumentu bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard jsou az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu zakázány. Záruky vyplývající z prohlásení týkající se jednotlivých produkt a sluzeb HP se vztahují pouze na tyto produkty a sluzby. Nic zde uvedené nelze chápat jako vyplývající nebo doplující záruku. [. . . ] V horní cásti vtsiny karet se zobrazí rozevírací seznam Rychlá nastavení tisku úlohy. Pejdte k seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy na libovolné kart, na které se zobrazí. V rozevíracím seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete odstranit, a klepnte na tlacítko Odstranit. Poznámka Nkterá rychlá nastavení tisku úlohy nelze odstranit. 2. 3. Oboustranný tisk Oboustranný neboli duplexní tisk umozuje tisknout na ob strany papíru. Tisk na ob strany papíru je nejen ekonomicky výhodný, ale také setrný k zivotnímu prostedí. Tisk oboustranných dokument Pi oboustranném tisku dokumentu postupujte podle následujících pokyn: 1. V rozevíracím seznamu Tisk na ob strany klepnte na moznost Rucn. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytistní lichých stránek znovu vlozte tistné stránky potistnou stranou nahoru. 7. Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. Vytvoení svázaného oboustranného dokumentu Vyberte typ vazby, který chcete pro oboustranný dokument pouzít, a postupujte podle krok pro tuto vazbu. 54 HP Deskjet 5900 series Kniha Blok Poznámka Vazba typu Kniha je nejobvyklejsí typ vazby. Kniha Pokyny pro oboustranný tisk dokument s vazbou typu Kniha: 1. V rozevíracím seznamu Tisk na ob strany klepnte na moznost Rucn. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytistní lichých stránek znovu vlozte tistné stránky potistnou stranou nahoru. 7. Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. Blok Pokyny pro oboustranný tisk dokument s vazbou typu Blok: 1. Klepnte na kartu Úpravy. Uzivatelská pírucka 55 Kapitola 8 3. 4. 5. Zaskrtnte následující polícka: ­ Tisk na ob strany (rucn) ­ Zachovat rozvrzení ­ Obracet stránky Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytistní lichých stránek znovu vlozte tistné stránky potistnou stranou nahoru podle orientace dokumentu, která mze být na výsku nebo na síku. Na výsku Na síku 6. Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. Zmna velikosti dokumentu Pomocí software tiskárny mzete: Tisk dokumentu na formát papíru odlisný od formátu, pro který je pipraven. Zmensení nebo zvtsení textu a obrázk na vytistné stránce. 56 HP Deskjet 5900 series Tisk na rzné formáty papíru Tuto funkci lze pouzít pro tisk dokumentu, který je urcen pro urcitý daný formát papíru, na papír jiného formátu. To mze být uzitecné, pokud nemáte po ruce správný formát papíru. Vytvoíte-li napíklad dokument, který je urcen pro papír formátu Letter, ale nemáte tento formát k dispozici, mzete dokument vytisknout na papír libovolného jiného formátu. Pi tisku dokumentu na papír jiného formátu postupujte podle následujících pokyn: 1. Zaskrtnte polícko Tisk dokumentu ve formátu a z rozevíracího seznamu vyberte cílový formát papíru. [. . . ] Náhradní díly a spotební materiál jsou k dispozici po omezenou dobu od ukoncení výroby. Vrácení výrobku: Informace o vrácení tohoto výrobku spolecnosti HewlettPackard po uplynutí jeho zivotnosti získáte na webu www. hp. com/recycle. Informace o vrácení prázdných tiskových kazet HP naleznete v tématu Recyklace tiskových kazet. Poznámka Rozsíená záruka a moznosti vrácení produktu nejsou k dispozici ve vsech zemích/oblastech. Informace o recyklaci pro Evropskou unii Dlezité informace o recyklaci pro nase zákazníky v Evropské unii: Z dvodu ochrany zivotního prostedí musí být tento produkt recyklován po skoncení jeho zivotnosti pedepsaným zpsobem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET 5940

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET 5940 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag