Návod k použití HP DESKJET 5743

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET 5743. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET 5743 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET 5743.


HP DESKJET 5743 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1266 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET 5743 (1532 ko)
   HP DESKJET 5743 Install Guide (982 ko)
   HP DESKJET 5743 Installation Instruction (361 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET 5743

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Deskjet ady 5700 HP Deskjet ady 5700 Upozornní spolecnosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Reprodukce, úpravy ci peklad tohoto dokumentu bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard jsou az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu zakázány. Jediné záruky na produkty a sluzby spolecnosti Hewlett-Packard jsou uvedeny v prohláseních o výslovné záruce, která jsou dodávána s tmito produkty a sluzbami. Zádné informace v tomto dokumentu nelze povazovat za ustanovení dalsí záruky. [. . . ] Klepnutím na tlacítko OK dialogové okno Uzivatelský formát papíru zavete. Výbr typu papíru Pouzití automatického snímace typu papíru Výbr konkrétního typu papíru Pouzití automatického snímace typu papíru Výchozím nastavením typu papíru je Automaticky. Automatický snímac typu papíru automaticky vybírá vhodné nastavení tisku pro pouzité médium, zejména pokud se jedná o papír nebo médium znacky HP. Pi pouzívání automatického snímace typu papíru postupujte podle tchto krok: 1 2 3 Otevete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Vyberte píslusný rozevírací seznam: Karta Zástupci pro tisk Papír/Kvalita 4 5 Rozevírací seznam Typ papíru Typ Z rozevíracího seznamu vyberte moznost Automaticky. Vyberte jakékoli dalsí pozadované nastavení tisku a klepnte na tlacítko OK. Poznámka Automatické nastavení nepouzívejte u výtisk vysoké kvality. Místo toho vyberte konkrétní typ papíru. Výbr konkrétního typu papíru Pro tisk dokument vyssí kvality doporucuje spolecnost HP vybrat konkrétní typ papíru. 48 HP Deskjet ady 5700 Pi výbru konkrétního typu papíru postupujte podle tchto krok: 1 2 3 Otevete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Vyberte píslusný rozevírací seznam: Karta Zástupci pro tisk Papír/Kvalita 4 5 Rozevírací seznam Typ papíru Typ Z rozevíracího seznamu vyberte vhodný typ papíru. Vyberte jakékoli dalsí pozadované nastavení tisku a klepnte na tlacítko OK. Rychlá nastavení tisku úlohy Rychlá nastavení tisku úlohy umozují tisknout s vyuzitím casto pouzívaných nastavení tisku nebo tato nastavení ulozit. Pokud napíklad casto tisknete na obálky, mzete vytvoit tiskovou úlohu, která obsahuje nastavení formátu papíru, kvality tisku a orientace, které bzn pouzíváte pro obálky. Po vytvoení takovéto tiskové úlohy jednoduse vyberete tuto úlohu pi kazdém tisku na obálky a nemusíte vsechny tyto volby nastavovat zvlás. Poznámka Software tiskárny mze ulozit az 25 rychlých nastavení tisku. Mzete vytvoit vlastní tiskovou úlohu nebo pouzít jednu ze speciáln pipravených tiskových úloh dostupných v rozevíracím seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy. Pouzití rychlého nastavení tisku úlohy Vytvoení rychlého nastavení tisku úlohy Odstranní rychlého nastavení tisku úlohy Pouzití rychlého nastavení tisku úlohy Pi pouzívání rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokyn: 1 2 Otevete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Z rozevíracího seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete pouzít. HP Deskjet ady 5700 49 Kapitola 7 3 Klepnte na tlacítko OK. Poznámka Chcete-li obnovit výchozí nastavení tisku, vyberte moznost Výchozí nastavení tisku z rozevíracího seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy a klepnte na tlacítko OK. Vytvoení rychlého nastavení tisku úlohy Pi vytváení rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokyn: 1 2 3 Otevete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Vyberte moznosti, které chcete do nové tiskové úlohy zahrnout. Název nové tiskové úlohy zadejte do rozevíracího seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy a poté klepnte na tlacítko Ulozit. Rychlé nastavení tisku úlohy bude pidáno do seznamu. Poznámka Pokud do tiskové úlohy pidáte dalsí moznosti, musíte ji pejmenovat a poté klepnout na tlacítko OK. Odstranní rychlého nastavení tisku úlohy Pi odstraování rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokyn: 1 2 Otevete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Z rozevíracího seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete odstranit, a klepnte na tlacítko Odstranit. Poznámka Nkterá rychlá nastavení tisku úlohy nelze odstranit. 50 HP Deskjet ady 5700 Oboustranný tisk Oboustranný neboli duplexní tisk umozuje tisknout na ob strany papíru. Tisk na ob strany papíru je nejen ekonomicky výhodný, ale také setrný k zivotnímu prostedí. Typ vazby Vyberte typ vazby, který chcete pro oboustranný dokument pouzít, a postupujte podle krok pro tuto vazbu. Vazba typu kniha Vazba typu blok Poznámka Vazba typu kniha je nejcastjsím typem vázání. Vazba typu kniha Pi oboustranném tisku dokument s vazbou typu kniha postupujte podle následujících krok: 1 2 Otevete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. Klepnte na kartu Zástupci pro tisk a vyberte moznost Oboustranný duplexní tisk. HP Deskjet ady 5700 51 Kapitola 7 3 4 5 Z rozevíracího seznamu Tisk na ob strany vyberte polozku Rucn. Vyberte jakékoli dalsí pozadované nastavení tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytistní lichých stránek znovu vlozte tistné stránky potistnou stranou nahoru. 6 Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. Vazba typu blok Pi oboustranném tisku dokument s vazbou typu blok postupujte podle následujících krok: 1 2 52 Otevete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. [. . . ] Pevná konstrukce tiskárny HP Deskjet pispívá ke snízení spoteby balicích materiál a snizuje moznost poskození tiskárny. Plastové soucásti: Vsechny hlavní druhy plastických hmot a plastové soucásti jsou oznaceny podle mezinárodních norem. Vsechny plastové soucásti pouzité pi výrob krytu a sasi jsou technicky recyklovatelné a obsahují jeden polymer. Zivotnost výrobku: Aby mla tiskárna HP Deskjet co nejdelsí zivotnost, spolecnost HewlettPackard nabízí následující moznosti: Prodlouzená záruka: Podrobnosti naleznete v referencní pírucce, která se dodává s tiskárnou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET 5743

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET 5743 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag