Návod k použití HP DESKJET 3920

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP DESKJET 3920. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP DESKJET 3920 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP DESKJET 3920.


HP DESKJET 3920 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (817 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP DESKJET 3920 (736 ko)
   HP DESKJET 3920 Install Guide (799 ko)
   HP DESKJET 3920 Reference Guide (1393 ko)
   HP DESKJET 3920 PRIRUČNIK KORISNIKE (1711 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP DESKJET 3920

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] HP Deskjet 3900 series Uzivatelská pírucka Upozornní spolecnosti Hewlett-Packard Informace obsazené v tomto dokumentu mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy ci peklad tohoto dokumentu bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard jsou az na výjimky vyplývající ze zákon o autorském právu zakázány. Záruky vyplývající z prohlásení týkající se jednotlivých produkt a sluzeb HP se vztahují pouze na tyto produkty a sluzby. Nic zde uvedené nelze chápat jako vyplývající nebo doplující záruku. [. . . ] Pejdte k seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy na libovolné kart, na které se zobrazí. V tomto rozevíracím seznamu klepnte tiskovou úlohu, kterou chcete pouzít. Poznámka Chcete-li obnovit výchozí nastavení tisku, klepnte v rozevíracím seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy na moznost Výchozí nastavení tisku a poté klepnte na tlacítko OK. Vytvoení rychlého nastavení tisku úlohy Pi vytváení rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokyn: 1. Vyberte moznosti, které chcete do nové tiskové úlohy zahrnout. Pejdte k seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy na libovolné kart, na které se zobrazí. 2. 4. Uzivatelská pírucka 35 Kapitola 7 4. Do rozevíracího seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy zadejte název nové tiskové úlohy a poté klepnte na tlacítko Ulozit. Rychlé nastavení tisku úlohy bude pidáno do seznamu. Poznámka Pokud do tiskové úlohy pidáte dalsí moznosti, musíte ji pejmenovat a poté klepnout na tlacítko OK. Odstranní rychlého nastavení tisku úlohy Pi odstraování rychlého nastavení tisku úlohy postupujte podle následujících pokyn: 1. V horní cásti vtsiny karet se zobrazí rozevírací seznam Rychlá nastavení tisku úlohy. Pejdte k seznamu Rychlá nastavení tisku úlohy na libovolné kart, na které se zobrazí. V rozevíracím seznamu vyberte tiskovou úlohu, kterou chcete odstranit, a klepnte na tlacítko Odstranit. Poznámka Nkterá rychlá nastavení tisku úlohy nelze odstranit. 2. 3. Oboustranný tisk Oboustranný neboli duplexní tisk umozuje tisknout na ob strany papíru. Tisk na ob strany papíru je nejen ekonomicky výhodný, ale také setrný k zivotnímu prostedí. Tisk oboustranných dokument Pi oboustranném tisku dokumentu postupujte podle následujících pokyn: 1. V rozevíracím seznamu Tisk na ob strany klepnte na moznost Rucn. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytisknutí lichých stránek znovu vlozte vytisknuté stránky do tiskárny potistnou stranou smrem nahoru. 6. Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. 36 HP Deskjet 3900 series Vytvoení svázaného oboustranného dokumentu Vyberte typ vazby, který chcete pro oboustranný dokument pouzít, a postupujte podle krok pro tuto vazbu. Kniha Blok Poznámka Vazba typu Kniha je nejobvyklejsí typ vazby. Kniha Pokyny pro oboustranný tisk dokument s vazbou typu Kniha: 1. Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. Po vytisknutí lichých stránek znovu vlozte vytisknuté stránky do tiskárny potistnou stranou smrem nahoru. 6. Klepnutím na tlacítko Pokracovat vytisknte sudé stránky. Blok Pokyny pro oboustranný tisk dokument s vazbou typu Blok: 1. Zaskrtnte následující polícka: ­ Tisk na ob strany (rucn) ­ Obracet stránky Nastavte vsechny dalsí pozadované moznosti tisku a klepnte na tlacítko OK. [. . . ] Vsechny plastové soucásti pouzité pi výrob krytu a sasi jsou technicky recyklovatelné a obsahují jeden polymer. Zivotnost výrobku: Aby mla tiskárna HP Deskjet co nejdelsí zivotnost, spolecnost Hewlett-Packard nabízí následující moznosti: Prodlouzená záruka: Podrobnosti naleznete v referencní pírucce, která se dodává s tiskárnou. Náhradní díly a spotební materiál jsou k dispozici po omezenou dobu od ukoncení výroby. Vrácení výrobku: Informace o vrácení tohoto výrobku spolecnosti HewlettPackard po uplynutí jeho zivotnosti získáte na webu www. hp. com/recycle. 66 HP Deskjet 3900 series Informace o vrácení prázdných tiskových kazet HP naleznete v tématu Recyklace tiskových kazet. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP DESKJET 3920

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP DESKJET 3920 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag