Návod k použití HP BT500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP BT500. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP BT500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP BT500.


HP BT500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3345 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP BT500 (3243 ko)
   HP BT500 QUICK START GUIDE (189 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP BT500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2. 0 Uzivatelská pírucka © Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informace obsazené v této pírucce se mohou zmnit bez pedchozího upozornní. Kopírování, úpravy a peklad tohoto dokumentu je bez pedchozího písemného povolení zakázán, krom výjimek povolených v zákon o autorských právech. Adobe a logo aplikace Acrobat jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spolecnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a v dalsích zemích. Bluetooth je ochranná známka píslusného vlastníka, kterou spolecnost Hewlett-Packard pouzívá v souladu s licencí. [. . . ] Vsechny potenciální moznosti nabídky nebudou pravdpodobn vzdy k dispozici. Potenciální moznosti nabídky: · · · Open (Otevít): Oteve vybraný soubor v daném pocítaci pomocí výchozí aplikace pro tento typ souboru. Print (Tisk): Odesle vybraný soubor na výchozí tiskárnu pocítace. Send To (Odeslat) · 3 ½ floppy (A) (Disketa 3, 5 palce): Odesle vybraný soubor na disketu 3, 5 palce v pocítaci. · Bluetooth Exchange Folder (Výmnná slozka Bluetooth): Odesle vybraný soubor do výmnné slozky Bluetooth v pocítaci. Rename (Pejmenovat): Platí pouze pro prázdné slozky. Názvy soubor a slozek s objekty nelze tímto postupem zmnit. · Postup konfigurace penosu soubor Na kart Client Applications (Klientské aplikace) vyberte polozku File Transfer (Penos soubor) a klepnte na tlacítko Properties (Vlastnosti). V dialogovém okn Properties (Vlastnosti) mzete konfigurovat následující polozky: · Název aplikace: Zmnu provedete zvýraznním stávajícího názvu a zadáním nového. · Secure connection (Zabezpecené pipojení): Zaskrtnutím polícka povolíte zabezpecené pipojení. Zabezpecené pipojení zakázete zrusením zaskrtnutí polícka. Konfigurace pipojení Bluetooth 31 Kapitola 2 Penos polozek PIM Aplikace Bluetooth PIM Item Transfer (Penos polozek PIM Bluetooth) umozuje tomuto pocítaci odesílat a pijímat polozky správce osobních informací ze vzdáleného zaízení Bluetooth nebo do nj. Podporované polozky: · · · · · vizitky (*. vcf or *. vcd), poznámky (*. vnt), e-mail (*. vmg), kalendá (*. vcs), dalsí typy (Viz cást , , Konfigurace zaízení Bluetooth" na stran 12. V aplikaci Windows Explorer (Przkumník Windows) zvýraznte ve slozce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) sluzbu penosu polozek PIM ve vzdáleném zaízení a potom v nabídce systému Windows vyberte vhodnou akci. V rámci podporovaného správce osobních informací (PIM): · Vyberte jednu nebo více polozek a potom v nabídce File (Soubor) správce PIM vyberte píkaz Send to Bluetooth (Odeslat do zaízení Bluetooth). · Podporovanou polozku pímo petáhnte ze správce PIM na ikonu sluzby penosu polozek PIM vzdáleného zaízení. Vizitky: · V aplikaci Windows Explorer (Przkumník Windows) klepnte pravým tlacítkem mysi ve slozce My Bluetooth Places (Místa Bluetooth) na sluzbu penosu polozek PIM vzdáleného zaízení a vyberte vhodnou moznost. · V oznamovací oblasti na pravé stran hlavního panelu klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu Bluetooth, vyberte polozku Quick Connect (Rychlé pipojení) a potom Business Card Exchange (Výmna vizitek), vyberte v seznamu zaízení, dále vhodnou volbu z místní nabídky a potom klepnte na tlacítko OK. Penos polozek lze uskutecnit nkolika zpsoby: · · · Pijetí odeslaných polozek ve vzdáleném zaízení je dáno konfigurací sluzby penosu polozek PIM vzdáleného zaízení. Konfigurace penosu polozek PIM Na kart Client Applications (Klientské aplikace) vyberte polozku PIM Item Transfer (Penos polozek PIM) a klepnte na tlacítko Properties (Vlastnosti). V dialogovém okn Properties (Vlastnosti) mzete konfigurovat následující polozky: · Název aplikace: Zmnu provedete zvýraznním stávajícího názvu a zadáním nového. · Secure connection (Zabezpecené pipojení): Zaskrtnutím polícka povolíte zabezpecené pipojení. Zabezpecené pipojení zakázete zrusením zaskrtnutí polícka. 32 Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2. 0 · · Zpsob zacházení s vizitkou v pípad pozadavku ze vzdáleného zaízení: Moznosti odeslání vizitky: · Choose a business card as needed (Zvolit vizitku podle poteby): Pi kazdém pozadavku na vizitku ze vzdáleného zaízení je teba ji vybrat ze správce PIM. Budete-li pozadavek ignorovat, obdrzí vzdálené zaízení zprávu o vyprsení casového limitu. · Always send the same business card (Vzdy odesílat stejnou vizitku): Pi výbru této moznosti se zobrazí dialogové okno, které dovoluje nastavit výchozí vizitku pro automatické odeslání po kazdém pijetí pozadavku. [. . . ] This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP BT500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP BT500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag