Návod k použití HP 2310EI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP 2310EI. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP 2310EI bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP 2310EI.


HP 2310EI : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1909 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP 2310EI

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] LCD monitory 2310e a 2310ei Pírucka uzivatele © 2010 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Microsoft Corporation v USA a dalsích zemích. Veskeré záruky poskytované spolecností HP na produkty a sluzby jsou uvedeny ve výslovných prohláseních o záruce, která doprovázejí jednotlivé produkty a sluzby. Nic ze zde uvedeného nemze být chápáno jako prohlásení zakládající dalsí záruky. [. . . ] POZNÁMKA: Stisknutím tlacítka Menu po dobu 10 sekund se deaktivují funkce zbylých tlacítek obrazové nabídky OSD. Jeho optovným stisknutím po dobu 10 sekund se funkce opt aktivují. Napájení Zapíná monitor nebo jej pepíná do pohotovostního nebo spánkového rezimu. Tlacítko vypínace je na monitoru umístno vpravo dole. POZNÁMKA: Stisknutím tlacítka Napájení po dobu 10 sekund se deaktivují funkce tlacítka Napájení. Jeho optovným stisknutím po dobu 10 sekund se funkce opt aktivují. POZNÁMKA: Posuvníky na celním panelu mezi tlacítky Plus (+) a Mínus (­) je také mozno pouzít pro navigaci polozkami nabídky a k nastavení ovládání obrazových nabídek OSD. Pouzití obrazovkové nabídky OSD Obrazovou nabídku (OSD) lze pouzít k úprav obrazu v závislosti na uzivatelov pedstav zobrazení. Do obrazové nabídky OSD pistoupíte tímto zpsobem: 1. Není-li monitor jest zapnutý, zapnte jej stisknutím vypínace. Stisknutím tlacítka Menu (Nabídka) aktivujte obrazovkovou nabídku OSD. POZNÁMKA: K zobrazení ikon tlacítek celního panelu je teba se dotknout oblasti listy na celním panelu. K procházení hlavní nabídky a podnabídek pouzívejte na celním panelu monitoru tlacítko + (plus) k posunu nahoru nebo tlacítko ­ (mínus) k posunu opacným smrem. POZNÁMKA: Posunete-li se po dosazení poslední polozky dol, vrátíte se znovu na zacátek nabídky. Posunete-li se z první polozky nahoru, pejdete na poslední polozku nabídky. POZNÁMKA: Posuvníky na celním panelu mezi tlacítky Plus (+) a Mínus (­) je také mozno pouzít pro navigaci polozkami nabídky a k nastavení ovládání obrazových nabídek OSD. Chcete-li nastavit úrove vybrané polozky, stisknte tlacítka +, ­ nebo pouzijte posuvník. Nechcete-li nastavení ulozit, vyberte v podnabídce moznost Cancel (Storno) nebo v hlavní nabídce moznost Exit (Ukoncit). Stisknutím tlacítka Menu (Nabídka) ukoncete nabídku OSD. POZNÁMKA: Pokud pi zobrazené nabídce po dobu 30 sekund (výchozí nastavení) nestisknete zádné tlacítko, bude nastavení ulozeno a nabídka se zave. 14 Kapitola 4 Ovládání monitoru CSWW Polozky nabídky OSD Následující tabulka zobrazuje polozky obrazovkové nabídky OSD (On-Screen Display) a popis jejich funkcí. Po zmn polozky nabídky OSD mzete zvolit jednu z následujících mozností (jsou-li pro danou polozku nabídky k dispozici): Cancel (Storno) ­ návrat na pedchozí úrove nabídky. Save and Return (Ulozit a návrat) ­ ulození vsech zmn a návrat na hlavní obrazovku nabídky OSD. Moznost Save and Return (Ulozit a návrat) je aktivní pouze v pípad zmny nkteré polozky nabídky. Reset (Obnovit) ­ zmna zpt na pedchozí nastavení. Moznosti hlavní nabídky Brightness (Jas) Contrast (Kontrast) Color (Barva) Moznosti v podnabídce Popis Nastavení úrovn jasu obrazovky. Výchozí nastavení je v závislosti na modelu moznost 6500 K nebo Custom Color (Vlastní barvy). [. . . ] Potebujete-li získat napájecí kabel pro jinou zemi, je teba koupit napájecí kabel, který je schválen pro pouzití v dané zemi. Napájecí kabel musí odpovídat výrobku a mít jmenovité naptí a proud takových hodnot, jaké jsou uvedeny na výrobním stítku produktu. Jmenovité naptí a proud kabelu by mly být vyssí nez naptí a proud, které jsou uvedeny na produktu. Dále je teba, aby prez kabelu byl pinejmensím 0, 75 mm² (18 AWG) a délka kabelu musí být 1, 8 m az 3, 6 m (6 az 12 stop). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP 2310EI

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP 2310EI bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag