Návod k použití HP 2100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP 2100. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP 2100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP 2100.


HP 2100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (401 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP 2100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Umozuje záznam a úpravy videa, fotografování a pouzití zvlástních efekt. Uzivatelská pírucka pro webovou kameru HP Webcam 2100 1 Pozadavky na systém Abyste mohli pouzívat webovou kameru s dodávaným softwarem, musí pocítac splovat tyto minimální systémové pozadavky: operacní systém Windows® XP, Windows Vista® (32bitový nebo 64bitový) nebo Windows® 7 (32bitový nebo 64bitový), procesor Pentium IV 2, 4 GHz nebo ekvivalentní AMD Athlon, 130 MB volného místa na pevném disku pro instalaci program, alespo 512 MB pamti RAM DDR, barevná obrazovka s 16bitovými barvami, rozlisením 800 x 600 a podporou rozhraní Direct3D, rozhraní DirectX 9. 0c nebo vyssí. Zahájení videokonverzace pomocí spoustcího nástroje V nejpopulárnjsích aplikacích pro rychlé zasílání zpráv lze konverzaci doplnit zivým videem (je vyzadováno pipojení k internetu): AOL® Instant MessengerTM (AIM®), Windows LiveTM Messenger, Yahoo!® Messenger, Skype®. 1 Otevete nabídku Start a kliknte na polozku All Programs (Vsechny programy) > ArcSoft WebCam Companion 3 > Launch Utility (Spoustcí nástroj). 2 Vyberte aplikaci pro rychlé zasílání zpráv, kterou chcete pouzít. [. . . ] 4 Kliknte na tlacítko YouTube v pravém horním rohu. 5 Pihlaste se ke svému úctu na stránkách YouTube. 6 Pi vkládání videa postupujte podle pokyn na obrazovce. na pracovní plose systému Uzivatelská pírucka pro webovou kameru HP Webcam 2100 7 Pouzití efekt ve videu ci obrázku Mnoho funkcí aplikace ArcSoft Magic-i Visual Effects je integrováno i do aplikace ArcSoft WebCam Companion, a tak mzete pouzívat své oblíbené efekty z videokonverzací i pi záznamu videa a fotografování. 2 Kliknte na tlacítko Capture (Záznam) 3 Kliknte na kartu Effects (Efekty) . na pracovní plose systému 4 Kliknutím na nkterou z ikon v levém dolním rohu aplikujte píslusný efekt. 5 Jestlize chcete vypnout vsechny efekty, kliknte na tlacítko . Dalsí informace o pouzití efekt v konverzacích najdete v cásti "Zahájení videokonverzace pomocí spoustcího nástroje. " 8 Uzivatelská pírucka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Úpravy videa 1 Poklepejte na ikonu WebCam Companion 3 Windows. 2 Kliknte na tlacítko Edit (Upravit) 3 Kliknte na video, které chcete upravit. Více informací o jednotlivých funkcích pro úpravy získáte po kliknutí na nabídku Extras (Dalsí) a volb polozky Application Help (Nápovda k aplikaci). na pracovní plose systému Uzivatelská pírucka pro webovou kameru HP Webcam 2100 9 Úprava nastavení webové kamery Vtsinu nastavení webové kamery lze provést v aplikaci ArcSoft WebCam Companion. 1 Poklepejte na ikonu WebCam Companion 3 na pracovní plose systému Windows. 3 Kliknte na ikonu WebCam Settings (Nastavení webové kamery) . 4 Na kart Video Proc Amp (Parametry videa) mzete provést následující: Chcete-li zmnit nkteré nastavení manuáln, petáhnte píslusný posuvník. Má-li kamera detekovat nkteré z nastavení automaticky, zaskrtnte polícko Auto vpravo od daného nastavení. 5 Kliknte na kartu Camera Control (Ovládání kamery). 6 Chcete-li rucn upravit úrove piblízení, zruste zaskrtnutí polícka Auto Zoom a petáhnte posuvník Zoom. POZNÁMKA: Chcete-li obnovit výchozí nastavení, kliknte na tlacítko Default (Výchozí). Více informací o úprav nastavení záznamu v aplikaci ArcSoft WebCam Companion získáte po kliknutí na nabídku Extras (Dalsí) a volb polozky Application Help (Nápovda k aplikaci). 10 Uzivatelská pírucka pro webovou kameru HP Webcam 2100 Úprava dalsích nastavení webové kamery Dalsí nastavení webové kamery mzete zmnit v aplikaci ArcSoft Magic-i Visual Effects. [. . . ] Po synchronizaci zvuku a videa zkuste zvýsit rozlisení na následující vyssí úrove. Pokud problém petrvá, pejdte zpt na pedchozí nastavení rozlisení. 1 Zkontrolujte aktualizace aplikace Skype a ujistte se, ze máte nainstalovanou její nejnovjsí verzi. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP 2100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP 2100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag