Návod k použití HOOVER TF 2011

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HOOVER TF 2011. Doufáme, že uživatelská příručka pro HOOVER TF 2011 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HOOVER TF 2011.


HOOVER TF 2011 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1478 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HOOVER TF 2011

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 56 Ovládání pehrávání hudby. 58 Pehrávání hudby z pehrávace iPod® . 73 Nastavení ethernetové (kabelové) sít . 80 Pouzití internetového uzivatelského rozhraní . [. . . ] V hlavní nabídce sluzby Facebook stisknte sipku / , abyste zvolili moznost News Feed (Kanál novinek) a potom stisknte tlacítko OK. 2. Stisknutím sipky / si prohlédnete komentáe a píspvky pátel. INTERNETOVÉ SLUZBY ­ 94 Centrum médií WD TV Live Hub Uzivatelská pírucka 3. Pokud si zvolíte záznam, stisknte jedenkrát sipku pro zvolení komentáe , , To se mi líbí", pokud se vám daná polozka líbí a potom stisknte tlacítko OK. Dvakrát stisknte sipku , abyste okomentovali záznam kanálu novinek , stisknte tlacítko OK a potom zadejte vás komentá pomocí klávesnice na obrazovce. Poznámka: Pesunutí na polozku Co se vám honí hlavou?a stisknutí tlacítka OK vám umozní pidat komentá na vasi ze na obrazovce kanálu novinek. Pátelé Máte pístup ke stránkám pátel, abyste si mohli prohlédnout jejich fotografie, videa a píspvky na zdi. V hlavní nabídce sluzby Facebook stisknte sipku Friends (Pátelé) a potom stisknte tlacítko OK. V pedvoleném nastavení se zobrazí oddíl fotografií na této stránce. Fotografie si mzete prohlízet nebo se mzete pesunout do oddíl videí a na ze a potom stisknte tlacítko OK, abyste zobrazili videa a komentáe na zdi pítele. Ze Ze sluzby Facebook zobrazuje vsechny vase záznamy a komentáe vasich pátel a umozuje vám je oznacit slovy , , To se mi líbí" nebo okomentovat. Pocet osob, kterým se líbí kazdá polozka, nebo pokud ji okomentovali, se zobrazuje pod píslusnými ikonami na pravé stran od záznamu na zdi. V hlavní nabídce sluzby Facebook stisknte sipku Wall (Ze) a potom stisknte tlacítko OK. Stisknutím sipky / si prohlédnete komentáe a píspvky pátel. INTERNETOVÉ SLUZBY ­ 95 Centrum médií WD TV Live Hub Uzivatelská pírucka 3. 104. INTERNETOVÉ SLUZBY ­ 98 Centrum médií WD TV Live Hub Uzivatelská pírucka Procházení na základ data vystavení: Stisknutím sipky / zvolíte moznost Recent Upload (Nedávno pidané) na domovské obrazovce sluzby Flickr a potom stisknte tlacítko OK. Zobrazí se galerie nejnovji vystaveného obsahu. Pokyny k procházení galerie najdete na , , Galerie Flickr" na stránce 104. Procházení na základ populárních znacek: 1. Stisknutím sipky / zvolíte moznost Hot tags (Populární znacky) na domovské obrazovce sluzby Flickr a potom stisknte tlacítko OK. 2. Pro volbu z následujícího seznamu znacek pouzijte navigacní tlacítka a potom stisknte tlacítko OK. Zobrazí se galerie s obsahem odpovídajícím vybrané znacce. Pokyny k procházení galerie najdete na , , Galerie Flickr" na stránce 104. INTERNETOVÉ SLUZBY ­ 99 Centrum médií WD TV Live Hub Uzivatelská pírucka Vyhledávání obsahu Vyhledávání obsahu na základ konkrétního klícového slova: Klícová slova jsou slova nebo fráze odpovídající typu obsahu, který hledáte. Vyhledávání podle klícových slov jsou zalozena na informacích zadaných na stránce profilu clena. Stisknutím sipky / zvolíte moznost Search (Vyhledat) na domovské obrazovce sluzby Flickr a potom stisknte tlacítko OK. 2. Pomocí tlacítek / vyberte polozku Keywords (Klícová slova) a potom stisknte tlacítko OK. 3. Pomocí navigacních kláves zadejte hledané slovo pomocí klávesnice na obrazovce. [. . . ] Vsechna práva vyhrazena. Vyrobeno na základ licence spolecnosti Dolby Laboratories. , , Dolby" a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti HDMI Licensing LLC. Obrazové signály penásené skrz videorekordér VCR mohou být znehodnoceny systémem ochrany autorských práv a obraz bude v televizoru deformovaný. Microsoft Tento produkt zahrnuje technologii, která je pedmtem dusevního vlastnictví spolecnosti Microsoft. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HOOVER TF 2011

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HOOVER TF 2011 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag