Návod k použití HOOVER SX 9760

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HOOVER SX 9760. Doufáme, že uživatelská příručka pro HOOVER SX 9760 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HOOVER SX 9760.


HOOVER SX 9760 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1804 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HOOVER SX 9760

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] To se netýká uzivatelských kopií za úcelem zálohování. Znacky a názvy produkt uvádné v této publikaci mohou/nemusí být chránné autorským zákonem ci registrované ochranné známky daných spolecností. Jsou uvedeny za úcelem identifikace a ne podpory daných produkt a jejich výrobc. © Prosinec 2002 OCHRANNÉ ZNÁMKY Tento produkt zahrnuje ochranu technologií copyright, která je chránna podle metod pozadovaných soucasným patentem ve spojených státech a podle vlastnických práv spolecnosti Macrovision Corporation a jiných oprávnných vlastník. [. . . ] Postupujte podle instrukcí na obrazovce. 2 ­ 29 Pouzívání pocítace Tiskárna s paralelním rozhraním Jde o stále nejbznjsí typ tiskárny. Instalacní postup: 1. Pipravte tiskárnu k provozu podle instrukcích pedepsaných výrobcem (rozbalení, zásobník papíru, toner/cartridge, atd. ). Pipojte paralelní kabel k paralelnímu portu na zadním panelu vaseho pocítace (viz. Systém Windows rozpozná vasi tiskárnu a zavede bu své vlastní ovladace nebo si je vyzádá od vás. Postupujte podle instrukcí na obrazovce. Pouzívání pocítace 2 ­ 30 KAPITOLA 3: POKROCILÉ OVLÁDÁNÍ PEHLED O cem pojednává tato kapitola: · Pokrocilé ovládání zobrazení · Funkce správy napájení a baterie Poznámka Vsechny obrázky obrazovek operacního systému Poznámka: Microsof Window XP. osoft v tomto manuálu jsou z OS Microsof t Windows XP Ovladace Nemzete vyuzívat pokrocilé funkce zaízení, dokud ádn nenainstalujete vsechny ovladace (mozná je za vás nainstaloval jiz vás prodejce). Pokud vás systém není ádn nakonfigurován, podívejte se pro blizsí instrukce do cásti 4 ­ 2 , , Co je teba nainstalovat". . 3­ 1 Pokrocilé ovládání POKROCILÉ OVLÁDÁNÍ ZOBRAZENÍ Tato cást vás bude informovat o nastavení LCD displeje a pepínání zobrazovacích zaízení. Otevírání LCD displeje Po otevení displeje si jej nastavte tak, abyste mohli pímo sledovat obrazovku bez jakýchkoli jiných svtelných odraz. Je-li to nutné, nastavte si intenzitu jasu displeje (Fn + F8/F9 Fn F8/F9). 3 ­ 1 Ovládání jasu F8 F9 Nedovolte, aby se dostaly cizí pedmty (nap. Mohly by znicit ci poskrábat vás displej nebo náhodn aktivovat pepínac sklopeného LCD panelu. Fn Pokrocilé ovládání 3­ 2 OVLADACE ZOBRAZENÍ Video rozhraní vám umozuje nastavit rozlisení obrazovky a barevný výstup dle vasich pozadavk. SiS Utility Tray/Manager ­ karty Pokrocilé ovládání 3­ 6 GRAFICKÁ PAM Vás pocítac nemá vyhrazenou grafickou pam. Pro úcely zobrazování je vyuzívána cást systémové pamti. , , Embedded Share Memory (Nabídka dvanced>A dvanced Chipset Control)" v cásti anced>Adv 10 A dv anced>A dv anced Chipse t Contr ol)" v cás ti 5 ­ 10 ). Nezapomete, ze cím více pamti pouzijete jako grafickou pam, tím mén zbyta pamti k dispozici systému. Pam je alokována ze systémové pamti; má-li tedy nap. vás pocítac 128 MB RAM, pak pi velikosti grafické pamti 32 MB bude systémová pam jiz pouze 96 MB. Pouzití grafické pamti (videopamti) 3D-aplikace (hry, CAD software, atd. ) vyuzívají nejvíce videopamti. Zkontrolujte v dokumentaci k vasim aplikacím, jaké mají nároky na grafickou pam. 3­ 7 Pokrocilé ovládání ZOBRAZOVACÍ ZAÍZENÍ Krom vestavného LCD displeje mzete téz pouzít externí CRT monitor, který lze pipojit na port VGA jako zobrazovací zaízení. Externí monitor (CRT) se pipojuje na port 1 a televize na výstupní S-Video port 2 (viz. 3 ­ 5) Následuje seznam mozností zobrazování: 1. Vestavný LCD displej (Samotný Samotný Samotný). Externí VGA monitor pipojený na port CRT na zadním panelu pocítace (Samotný Samotný). [. . . ] Postup pro tistní a pro testování tiskárny (vnitní test vytiskne zkusební stránku nezávisle na pipojení k pocítaci pro kontrolu, zda tiskárna sama o sob funguje správn) naleznete v manuálu k tiskárn. V tiskárn není papír nebo papír neodpovídá nastavení ve vasem programu. Pidejte papír do tiskárny (papíry se nesmí lepit na sebe, aby se zásobník tiskárny nezablokoval) a ujistte se, ze velikost papíru v tiskárn odpovídá velikosti papíru v nastavení tiskárny ve vasem programu. Ovladac tiskárny není nainstalován nebo správn nakonfigurován. Ovte, zda je tiskárna správn nainstalovaná a nakonfigurovaná (správný port, atd. ). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HOOVER SX 9760

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HOOVER SX 9760 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag