Návod k použití HOOVER FREESPACE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HOOVER FREESPACE. Doufáme, že uživatelská příručka pro HOOVER FREESPACE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HOOVER FREESPACE.


HOOVER FREESPACE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (768 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HOOVER FREESPACE MANUAL 2 (970 ko)
   HOOVER FREESPACE MANUAL 03-2008 (970 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HOOVER FREESPACE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nosení a manipulace s iPhone iPhone obsahuje citlivé soucásti. Nenechte spadnout, nerozebírejte, neotvírejte, nemackejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, nerozezávejte, nevkládejte do mikrovlnné trouby, nezapalujte, nenatírejte nebo nevkládejte do iPhone pedmty. Nepouzívejte iPhone, je-li poskozený - napíklad má naprasklý nebo prorazený plás nebo byl poskozen stykem s vodou. Pokud iPhone spadne na tvrdý povrch nebo je vystaven silnému nárazu, tlaku, ohybovému namáhání nebo jiné deformaci, sklo se mze rozbít. [. . . ] ("Apple") pro pouzití výhradn v souladu s podmínkami této Licence. Spolecnost Apple a její licencianti si zachovávají vlastnictví Softwaru iPhone a vyhrazují si vsechna práva, která vám nebyla výslovn poskytnuta. Spolecnost Apple vám dle uvázení mze poskytnout budoucí aktualizace operacního systému pro vás iPhone. Aktualizace nemusí obsahovat vsechny softwarové funkce vydané spolecností Apple pro nové modely iPhone. (a) V souladu s podmínkami a ustanoveními této licence je vám zarucena omezená nevýhradní licence pro pouzití Softwaru iPhone v jednom iPhone znacky Apple. Vyjma pípadu uvedeného v odstavci 2(b) níze tato Licence nedovoluje existenci Softwaru iPhone ve více nez jednom iPhone znacky Apple a nemáte oprávnní k síení nebo poskytování Softwaru iPhone prostednictvím sít, kde by mohl být Software iPhone pouzíván ve více zaízeních soucasn. Tato Licence vám neposkytuje zádná práva k pouzití autorizovaných rozhraní spolecnosti Apple a dalsího dusevního vlastnictví v designu, vývoji, výrob, licencování nebo síení zaízení a píslusenství tetích stran nebo softwarových aplikací tetích stran, urcených pro pouzití s iPhone. Nkterá z tchto práv jsou dostupná v rámci samostatných licencí poskytovaných spolecností Apple. Dalsí informace o vývoji zaízení a píslusenství tetích stran pro iPhone mzete získat prostednictvím e-mailu madeforipod@apple. com. Dalsí informace o vývoji aplikacního softwaru pro iPhone mzete získat prostednictvím e-mailu devprograms@apple. com. (b) V souladu se podmínkami a ustanoveními této licence je vám zarucena omezená nevýhradní licence pro zkopírování Aktualizací softwaru iPhone, které mze spolecnost Apple poskytnout ke zkopírování pro vás model iPhone pro aktualizaci nebo obnovu softwaru ve vámi vlastnném nebo uzívaném typu iPhone. Pouzíváním Softwaru iPhone souhlasíte s tím, ze spolecnost Apple mze pouzívat a uchovávat e-mailové adresy a Apple ID jako jedinecný identifikátor úctu za úcelem poskytování a zlepsování funkce FaceTime. Funkci FaceTime mzete vypnout otevením Nastavení pro FaceTime ve vasem iPhone a vypnutím této funkce nebo otevením Omezení ve vasem iPhone a aktivováním omezeni pro FaceTime. Spolecnost Apple vám mze poskytovat mobilní internetové reklamy. Pokud nechcete do svého iPhone pijímat cílenou reklamu, mzete se odhlásit od jejího píjmu tím, ze s uzitím svého iPhone navstívíte adresu: http://oo. apple. com. Pokud se odhlásíte, budete stále pijímat stejné mnozství reklamy, která vsak bude mén relevantní, protoze nebude zalozena na vasich zájmech. Stále se bude moci zobrazovat reklama odpovídající obsahu prohlízených webových stránek, aktivní aplikace nebo jiných neosobních dat. Toto odhlásení se týká pouze reklamních sluzeb spolecnosti Apple a nemá vliv na cílené reklamy z jiných reklamních sítí. S vasimi údaji bude vzdy nakládáno v souladu s Pravidly zachování soukromí spolecnosti Apple, která jsou prostednictvím webového odkazu vclenna do této licence a je mozno si je prostudovat na adrese: www. apple. com/legal/privacy/. (a) Software iPhone umozuje pístup do Apple iTunes Store, App Store, Game Center a k dalsím sluzbám spolecnosti Apple a tetích stran a k webovým sídlm (spolecn a jednotliv "Sluzby"). Pouzití Sluzeb vyzaduje pístup k Internetu a pouzití urcitých sluzeb vyzaduje, abyste pijal(a) dodatecné podmínky sluzby. Pouzitím tohoto softwaru spolu s úctem iTunes Store nebo úctem Game Center souhlasíte s nejnovjsími Podmínkami a ustanoveními iTunes Store, a/nebo Podmínkami a ustanoveními Game Center, které jsou dostupné na adrese http://www. apple. com/legal/itunes/ww/. [. . . ] V souladu s platným právem mze spolecnost Apple ped poskytnutím servisu pozadovat pedlození dkazu o koupi a/nebo vyhovní registracním pozadavkm. On-line informace s dalsími podrobnostmi o zárucním servisu naleznete níze. Spolecnost Apple bude udrzovat a pouzívat zákaznické údaje v souladu s Pravidly zachování soukromí zákazník Apple, která jsou k dispozici na adrese www. apple. com/legal/warranty/privacy. ZÁLOHOVÁNÍ DAT. Pokud vás produkt mze obsahovat softwarové programy, data a jiné informace, ml(a) byste chránit obsah produktu ped pípadným selháním funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HOOVER FREESPACE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HOOVER FREESPACE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag