Návod k použití HOOVER DVG 1122

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HOOVER DVG 1122. Doufáme, že uživatelská příručka pro HOOVER DVG 1122 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HOOVER DVG 1122.


HOOVER DVG 1122 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1743 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HOOVER DVG 1122

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] UPOZORNN: V zjmu omezen rizika pozru nebo razu elektrickm proudem pstroj nevystavujte desti a vlhkosti. VSTRAHA: V ZJMU OMEZEN RIZIKA RAZU ELEKTRICKM PROUDEM PIPOJTE KONCOVKU NAPJECHO KABELU DO ZSUVKY AZ NA DORAZ A OTOCENOU NA SPRVNOU STRANU. LASEROV PRODUKT TDY 1 KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1 VSTRAHA NEBEZPEC RAZU ELEKTRICKM PROUDEM. NEOTVREJTE VSTRAHA: V ZJMU OMEZEN RIZIKA RAZU ELEKTRICKM PROUDEM NESNMEJTE ZADN KRYT. SERVIS SVTE KVALIFIKOVANM SERVISNM TECHNIKM. LASEROV PRODUKT TDY 1 Tento pehrvac kompaktnch disk je klasifikovn jako LASEROV produkt TDY 1. [. . . ] Na displeji se objev "SETUP OFF" a rezim nastaven je ukoncen. Nastaven vzdlenosti reproduktor Nastavte vzdlenost mezi reproduktorem a mstem, odkud poslouchte, v intervalech 0, 3 m. F. L (pedn lev) : 0, 3 m 9 m F. R (pedn prav) : 0, 3 m 9 m SBR (zadn prostorov prav) : 0, 3 m 9 m S. L (prostorov lev) : 0, 3 m 9 m CEN (sted) : 0, 3 m 9 m S. R (prostorov prav) : 0, 3 m 9 m SBL (zadn prostorov lev) : 0, 3 m 9 m SW (subwoofer) : 0, 3 m 9 m Poznmka Pokud je msto, odkud poslouchte, dle, nez je rozsah nastaviteln vzdlenosti pro dan reproduktor, nastavte maximln vzdlenost reproduktoru. Rozsah nastaviteln vzdlenosti pro cel systm reproduktor je zalozen na vzdlenosti F. L (pravho pednho) reproduktoru od poslechovho msta. Na zklad maximln prodlevy kanlu je vzdlenost pednho reproduktoru 1, 5 m (5 ms) a prostorov reproduktor lze nastavit na 4, 5 m (15 ms). 22 Nastaven digitlnho vstupu Digitln vstup pro pehrvac DVD/SAT/CD mzete nastavit bu na OPTICAL (OPTICK) nebo na COAXIAL (KOAXILN) tak, aby odpovdal pipojenm, kter jste provedli. CZ 1 Stisknte tlactko SETUP/MENU a pot ENTER. stisknte tlactko ENTER. Na displeji se objev "SETUP MODE" a displej se pepne do rezimu nastaven. 2 Stiskem tlactka vyberte moznost "DIGITAL IN" a 3 Stiskem tlactka vyberte funkci CD, DVD nebo SAT. S kazdm stiskem tohoto tlactka se postupn vybere CD DVD SAT. 4 Stiskem tlactka nastavte digitln vstup. Ukoncen rezimu nastaven PROVOZ S kazdm stisknutm tohoto tlactka se postupn vybere COAXIAL OPTICAL2 OPTICAL1. Vyckejte asi 5 sekund nebo stisknte tlactko SETUP/MENU. Na displeji se objev "SETUP OFF" a rezim nastaven je ukoncen. Poznmka Pro kazdou funkci lze vybrat pouze jeden digitln vstup. Pklad: Pokud jste pro funkci CD vybrali COAXIAL (KOAXILN), nemzete moznost COAXIAL (KOAXILN) vybrat pro funkci DVD nebo SAT. Funkce DVD SAT CD Digitln vstup OPTICAL1 (OPTICK 1) OPTICAL2 (OPTICK 2) COAXIAL (KOAXILN) 23 Nastaven HDMI AUDIO (ZVUK HDMI) Mzete nastavit nastaven zvuku HDMI. Ped pouzitm! Stisknutm tlactka INPUT MODE (REZIM VSTUPU) vyberte HDMI1 nebo HDMI2. (viz strana 19) Pokud vyberete volbu Digital (Optical, Coaxial) (Digitln optick nebo koaxiln) nebo Analogue (Analogov), bude nastaven zvuku HDMI deaktivovno. 1 Stisknte tlactko SETUP/MENU a pot ENTER. stisknte tlactko ENTER. Na displeji se objev , , HDMI: AVR". 2 Stisknte tlactko pro vbr "HDMI AUDIO" a 3 Stiskem tlactka nastavte zvuk HDMI. Na displeji se objev "SETUP MODE" a displej se pepne do rezimu nastaven. S kazdm stisknutm tohoto tlactka bude postupn vybrno, HDMI: AVR HDMI: TV. Ukoncen rezimu nastaven Vyckejte asi 5 sekund nebo stisknte tlactko SETUP/MENU. Na displeji se objev "SETUP OFF" a rezim nastaven je ukoncen. Nastaven HDMI AUDIO (ZVUK HDMI) AVR: Na tomto pstroji se pehrv zvuk. TV: Zvuk se pehrv na televizoru pipojenmu ke konektoru HDMI OUT a na tomto pstroji se zvuk nepehrv. Poznmka Tato funkce je k dispozici, pokud je na vstupu video i HDMI. 24 Nastaven HDMI AUDIO (ZVUK HDMI) je k dispozici, pouze pokud je vstup HDMI pipojen k televizoru. Pokud neslyste zvuk z televizoru, mli byste zmnit nastaven zvukovho vstupu HDMI pro DVD pehrvac nebo SAT na PCM. Nastaven DRC (dynamick omezen rozsahu) Tuto funkci mzete pouzt pro vychutnn zvuku Dolby Digital bhem nocnho sledovn film s nzkou hlasitost. DRC komprimuje zvuk tak, aby zeslabil nejhlasitjs zvuky a zeslil nejslabs zvuky. CZ 1 Stisknte tlactko SETUP/MENU a pot ENTER. stisknte tlactko ENTER. Na displeji se objev "SETUP MODE" a displej se pepne do rezimu nastaven. 2 Stiskem tlactka vyberte moznost "DRC SETUP" a Na displeji se objev "DRC: STD". 3 Stiskem tlactka nastavte DRC. S kazdm stisknutm tohoto tlactka bude postupn vybrno, DRC : STD DRC: MAX DRC: MIN. PROVOZ Ukoncen rezimu nastaven Vyckejte asi 5 sekund nebo stisknte tlactko SETUP/MENU. Na displeji se objev "SETUP OFF" a rezim nastaven je ukoncen. Pouzit tlactka DRC Stisknte tlactko DRC. S kazdm stisknutm tohoto tlactka bude postupn vybrno, DRC : STD DRC: MAX DRC: MIN. Nastaven DRC STD: Nastav efekt DRC na standardn hodnotu. MAX: Nastav efekt DRC na maximln hodnotu. Tento parametr nastavuje vsku stedovho obrazu v rmci pednch a stedovch reproduktor. Nejnizs hodnota je "0", nejvyss je "5". Vyckejte asi 5 sekund nebo stisknte tlactko SETUP/MENU. Na displeji se objev "SETUP OFF" a rezim nastaven je ukoncen. Rezim NEO:6 Tento rezim dekduje 2kanlov signly do vysoce pesn digitln matice pro 6. 1kanlov zvuk. CINEMA (FILM) : Rezim NEO : 6 CINEMA (FILM) je optimalizovn pro pehrvn filmu. Poznmka Rezim NEO:6 nelze pouzvat s vcekanlovmi signly DTS a Dolby Digital. Dolby Pro Logic funguje jen pro zvukov signly PCM se vzorkovac frekvenc 32 kHz, 44 kHz nebo 48 kHz. 31 Nastaven rezimu EX/ES Pokud jsou pipojeny zadn prostorov reproduktory, mzete poslouchat vcekanlov zvuk v systmu 6. 1 nebo 7. 1 pomoc vestavnho dekodru Dolby Digital Surround EX nebo DTS ES. Tato funkce funguje, pokud je jako vstup zapojen zdroj Dolby Digital nebo DTS (jako napklad pehrvac DVD), a nefunguje s dvoukanlovmi zdroji L. PCM a Dolby Digital. pot ENTER. 1 Stisknte tlactko SETUP/MENUaadisplej se pepne do rezimu Na displeji se objev "SETUP MODE" 2 Stiskem tlactka vyberte moznost "EX/ES SETUP" a stisknte tlactko ENTER. nastaven. 3 Stiskem tlactka nastavte pozadovan EX/ES. S kazdm stiskem tohoto tlactka bude postupn Na displeji se zobraz "EX/ES : AUTO". vybrno:Postupn bude vybrno EX/ES : AUTO EX/ES : ON EX/ES : OFF. Ukoncen rezimu nastaven Vyckejte asi 5 sekund nebo stisknte tlactko SETUP/MENU. Na displeji se objev "SETUP OFF" a rezim nastaven je ukoncen. Pouzit tlactka EX/ES Stisknte tlactko EX/ES. S kazdm stiskem tlactka bude postupn vybrno EX/ES: AUTO EX/ES: OFF. EX/ES: ON TLACTKO EX/ES na dlkovm ovldn funguje, pouze pokud zdroj vstupu je Dolby Digital nebo DTS. Rezim EX/ES AUTO : Pokud pstroj pijme zvukov signl, kter rozpozn, vybere optimln dekodr pro pehrvn v kanlu 6. 1/7. 1. Pokud zesilovac nerozpozn zvukov signl, nebude automaticky pehrvat 6. 1/7. 1kanlov zvuk. ON (Zap. ) : Signl Dolby Digital nebo DTS bude pehrvn v systmu 6. 1 / 7. 1 kanl pomoc dekodru Dolby Digital Surround EX / DTS ES. OFF (Vyp. ) : Dekodr Dolby Digital Surround EX / DTS ES se nebude pouzvat pro pehrvn. Dolby Digital - EX Filmov zvuky kdovan pomoc systmu Dolby Digital EX se budou tak pehrvat pes zadn prostorov kanly. Poznmka DTS-ES (Diskrtn 6. 1, Matice 6. 1) K systmu kanl DTS 5. 1 je pidn zadn prostorov kanl, kter zlepsuje vznam smrovosti a prostorovosti zvuku. Tento systm je vybaven dekodrem DTS-ES, kter podporuje disky kdovan systmem DTS-ES Direct a DTS-ES Matrix. Poznmka Bez pipojench zadnch prostorovch reproduktor nelze pouzvat systm Dolby Digital-EX. [. . . ] Pokud se kdy shoduj, televizor se vypne. Pokud se po stisknut tlactka napjen na dlkovm ovladaci televizor zapne nebo vypne, je nastavovn dokonceno. RZN Mzete pouzt tlactka TV POWER, VOLUME, CHANNEL , MENU a numerick tlactka (0-9). Dlkov ovldn nemus pracovat s nktermi znackami televizor. Rovnz nkter funkce nemus bt dostupn, v zvislosti na znacce televizoru. Dlkov ovldn je nastaveno tak, aby pracovalo s televizory Samsung. 43 Ovldn vaseho televizoru dlkovm ovldnm Seznam kd podle znacek televizor Znacka ADMIRAL (M. WARDS) A MARK ANAM Kd Znacka LUXMAN LXI (SEARS) MAGNAVOX MARANTZ MATSUI MGA MITSUBISHI/MGA MTC NEC NIKEI ONKING ONWA PANASONIC PENNEY PHILCO PHILIPS Kd 018 019, 054, 056, 059, 060, 062, 063, 065, 071 015, 017, 018, 048, 054, 059, 060, 062, 072, 089 040, 054 054 018, 040 018, 040, 054, 059, 060, 075, 101 018 018, 019, 020, 040, 059, 060 003 003 003 006, 007, 008, 009, 054, 066, 067, 073, 074 018 003, 015, 017, 018, 048, 054, 059, 062, 069, 090 015, 017, 018, 040, 048 054, 062, 072, 112, 114, 117, 118 063, 066, 080, 091 015, 018, 059 040 006, 066, 067 017, 048, 056, 060, 061, 075 018, 059, 067, 076, 077 078, 092, 093, 094 003, 019 040 000, 015, 016, 017, 040, 043, 046, 047, 048, 049, 054, 059, 060, 098 019, 061, 065, 101, 102, 103, 104 003, 040, 060, 061 015, 018, 019 015, 057, 064, 101, 105, 106, 115 057, 058 050, 051, 052, 053, 055, 101 003, 040 001 018 Znacka SYLVANIA SYMPHONIC TATUNG TECHWOOD TEKNIKA TMK TOSHIBA VIDTECH VIDECH WARDS YAMAHA YORK YUPITERU ZENITH ZONDA DONGYANG LOWE FINLUX YOKO LOEWE OPTA PHONOLA RADIOLA SCHNEIDER AKAI GRUNDIG BLAUPUNKT SIEMENS CGE IMPERIAL MIVAR SABA BANG&OLUFSEN BRIONVEGA FORMENTI METZ WEGA RADIOMARELLI SINGER SINUDYNE TELEFUNKEN Kd 018, 040, 048, 054, 059, 060, 062 061, 095, 096 006 018 003, 015, 018, 025 018, 040 019, 057, 063, 071, 101 107, 109, 110, 111, 113 018 059, 060, 069 015, 017, 018, 040, 048, 054, 060, 064 018 040 003 058, 079 001 003, 054 054 054, 109, 114 054 054, 114 054, 112, 114 054, 112 054 103 108, 109, 113, 119, 120, 121 108 108 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114 116 056, 057, 058 001, 015 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014 AOC 001, 018, 040, 048 BELL& HOWELL(M. WARDS) 057, 058, 081 BROCSONIC 059, 060 CANDLE 018 CETRONIC 003 CITIZEN 003, 018, 025 CINEMA 097 CLASSIC 003 CONCERTO 018 CONTEC 046 CORONADO 015 CRAIG 003, 005, 061, 082, 083, 084 CROSLEX 062 CROWN 003 CURTIS MATHES 059, 061, 063 CXC 003 DAEWOO 002, 003, 004, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 032, 034, 035, 036, 040, 048, 059, 090, 099, 100 DAYTRON 040 DYNASTY 003 EMERSON 003, 015, 040, 046, 059, 061, 064, 082, 083, 084, 085 FISHER 019, 065, 103 FUNAI 003 FUTURETECH 003 GENERAL ELECTRIC (GE) 006, 040, 056, 059, 066, 067, 068 HALL MARK 040 HITACHI 015, 018, 050, 059, 069 INKEL 045 JC PENNY 056, 059, 067, 086 JVC 070 KTV 059, 061, 087, 088 KEC 003, 015, 040 KMC 015 LG (GOLDSTAR) 001, 015, 016, 017, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 054, 086 PIONEER PORTLAND PROTON QUASAR RADIO SHACK RCA/PROSCAN REALISTIC SAMPO HOOVER SANYO SCOTT SEARS SHARP SIGNATURE 2000 (M. WARDS) SONY SOUNDESIGN SPECTRICON SSS 44 Ovldn DVD rekordru nebo videorekordru dlkovm ovldnm CZ 1 2 3 4 5 Poznmka Stiskem tlactka POWER zapnte DVD rekordr nebo videorekordr. Stiskem tlactka DVD nastavte dlkov ovldn na rezim DVD. Pokud ovldte videorekordr, stiskem tlactka VCR nastavte dlkov ovldn na rezim videorekordru. Nasmrujte dlkov ovldn na DVD rekordr nebo videorekordr. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HOOVER DVG 1122

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HOOVER DVG 1122 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag