Návod k použití GENIUS VIDEOCAM EYE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce GENIUS VIDEOCAM EYE. Doufáme, že uživatelská příručka pro GENIUS VIDEOCAM EYE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku GENIUS VIDEOCAM EYE.


GENIUS VIDEOCAM EYE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (452 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   GENIUS VIDEOCAM EYE (219 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze GENIUS VIDEOCAM EYE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Po automatickém spustní se zobrazí instalacní obrazovka. Klepnte na moznost "Driver" a pokracujte podle zobrazených pokyn. [. . . ] Chcete-li zmnit rozlisení, klepnutím na tlacítko " zmny. " pejdte zpt do rezimu "Preview Mode" (Rezim náhledu) a provete 4. Rezim videoklipu V této cásti mzete nahrávat záznam obrazu v reálném case. Odeslat fotografii elektronickou postou Pevést soubory AVI do formátu MEPG-1 Spustit nahrávání -8- Cesky Ukoncit nahrávání Vytvoení animace: Stisknutím tlacítka spuste funkci; stisknutím tlacítka se vrátíte do ukoncete funkci. Stisknutím tlacítka rezimu nahrávání videa. Tato funkce musí mít rozlisení mensí, nez RGB320 x 240 nebo I420 320 x 240. Ped pouzitím této funkce zkontrolujte, zda je rozlisení správné. Výbr rozlisení V této cásti je zobrazeno rozlisení vybrané v rezimu "Preview Mode" (Rezim náhledu). Chcete-li zmnit rozlisení, klepnutím na tlacítko " " pejdte zpt do rezimu "Preview Mode" (Rezim náhledu) a provete zmny. 5. Popis funkcí u ikony bezpecnostního monitorovacího systému. Jakýkoliv pohyb, který se ped monitorem objeví, bude automaticky zaznamenán, dokud se pevný disk zcela nezaplní. Pokud není zaznamenán zádný pohyb, pístroj se automaticky po 4 sekundách vypne, dokud opt nezaznamen nový pohyb. Tento bezpecnostní monitorovací systém je opravdu skvlý a díky programu jej mzete nastavit tak, aby pracoval tehdy, kdyz nebude nablízku. -9- Cesky Spustní záznamu Zastavení záznamu Nastavení casu pro bezpecnostní sledovací systém. Nastavení stupn odchylky pro kazdou sekundu záznamu obrazu. Pokud jsou rozdíly vtsí nez nastavený stupe, systém vyhlásí poplach. POZNÁMKA V cásti "Security Monitoring System" (Systém sledování zabezpecení) mzete nahrávat v libovolné velikosti rozlisení zobrazení. Chcete-li zmnit rozlisení, klepnutím na tlacítko " " pejdte zpt do rezimu "Preview Mode" (Rezim náhledu) a provete zmny. akustické výstrazné -10- Cesky WebCam Monitor (pouze operacní systém MAC) Bhem instalace ovladace pro operacní systém MAC bude rovnz nainstalována aplikace webové kamery "WebCam Monitor". Po dokoncení instalace se na pracovní plose automaticky zobrazí ikona "WebCam Monitor" . Aplikace WebCam Monitor umozuje fotografovat, nahrávat videoklipy, upravovat nastavení kamery pro rzné podmínky atd. 1. Fotografie Jediným stisknutím tlacítka na webové videokamee mzete poizovat snímky. [. . . ] Poádání videokonferencí pomocí MSN Messenger Pokud máte nainstalovaný MSN Messenger, postupujte následovn: Spojení s pozadovanou osobou navázete následovn Kliknte na tlacítko Spustit kameru Zobrazí se okno s následující správou: Pozadujete obrazovou a hlasovou konverzaci. Pockejte na odpov nebo ukoncete cekání (Alt+Q) druhá strana klikne na Pijmout nebo Odmítnout a tím zahájí nebo ukoncí obrazovou a hlasovou konverzaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky GENIUS VIDEOCAM EYE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu GENIUS VIDEOCAM EYE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag