Návod k použití GARMIN NUVI 1450 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce GARMIN NUVI 1450. Doufáme, že uživatelská příručka pro GARMIN NUVI 1450 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku GARMIN NUVI 1450.


GARMIN NUVI 1450 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (824 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   GARMIN NUVI 1450 (918 ko)
   GARMIN NÜVI 1450 (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1450 QUICK START MANUAL (613 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze GARMIN NUVI 1450IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Dlezité: Jazyk vybírejte pecliv, protoze zvolený jazyk bude následn pouzíván pro vsechny nabídky a psané instrukce Poznámky k baterii Pi prvním pipojení TomTom GO k pocítaci doporucujeme zaízení pln nabít. Pokud zaízení GO vlozíte do dokovací stanice nebo pouzijete-li kabel USB k pipojení k pocítaci, budete dotázáni, zda se chcete pipojit k pocítaci. Vyberete-li Ne, pak se v pípad, ze na obrazovku nepoklepete déle nez ti minuty, zaízení samo vypne. Postup pipojení k pocítaci viz Pouzití funkce TomTom HOME on page 101. [. . . ] Máte k dispozici následující moznosti: · Zobrazit císlo domu ped názvem ulice Pedvolby názv · Zobrazit názvy ulic ­ pokud pro mluvené instrukce pouzíváte pocítacový hlas a máte nastavené hlasité ctení názv ulic, nemusíte tuto moznost vybírat, protoze názvy ulic uz nahlas cteny jsou. · Zobrazit dalsí dálnici/ukazatel ­ pokud tuto moznost vyberete, na obrazovce pro ízení se v horní cásti zobrazí pístí hlavní silnice na vasí trase. · Zobrazit jméno aktuální ulice na map 56 Nastavit jednotky Toto tlacítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny vsechny polozky nabídky. Chcete-li zobrazit vsechny polozky nabídky, klepnte na Zobrazit VSE v nabídce. Více informací najdete v cásti Skrytá tlacítka a funkce on page 48. Pomocí tohoto tlacítka mzete nastavili jednotky pouzívané pro: · Vzdálenost Nastavit jednotky · Doba · Zempisná síka a délka · Teplota · Tlak vzduchu Ovládat levou rukou/Ovládat pravou rukou Toto tlacítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny vsechny polozky nabídky. Chcete-li zobrazit vsechny polozky nabídky, klepnte na Zobrazit VSE v nabídce. Více informací najdete v cásti Skrytá tlacítka a funkce on page 48. Poklepáním na toto tlacítko pesunete dlezitá tlacítka, napíklad tlacítka Hotovo a Storno, jakoz i zvtsovací listu, na levou stranu obrazovky. Mzete na n pak snáze poklepat levou rukou, aniz byste pitom zakryli obrazovku. Ovládat levou rukou Zpt na pravou stranu obrazovky tlacítka vrátíte poklepáním na Ovládat pravou rukou. Pedvolby klávesnice Klávesnice se pouzívá pi zadávání cíle a pi hledání polozek v seznamu, napíklad bod zájmu. Chcete-li vybrat velikost a rozlození kláves na klávesnici, poklepejte na toto tlacítko. Chcete-li zobrazit vsechny polozky nabídky, klepnte na Zobrazit VSE v nabídce. Více informací najdete v cásti Skrytá tlacítka a funkce on page 48. 59 Na toto tlacítko poklepejte, pokud chcete zmnit reakci GO na události ve vasem voze. · Navázat nocní zobrazení na pední svtla Pedvolby pro automobil · Ztisit autorádio bhem pokyn Pedvolby hudby Toto tlacítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny vsechny polozky nabídky. Chcete-li zobrazit vsechny polozky nabídky, klepnte na Zobrazit VSE v nabídce. Více informací najdete v cásti Skrytá tlacítka a funkce on page 48. Na toto tlacítko poklepejte pro zmnu pehrávání hudby pomocí GO. · Náhodné pehrávání skladeb Pedvolby hudby · Zopakovat skladbu · Snízit jas · Zobrazit tlacítko pro hudbu na obrazovce pro ízení · Automaticky pejít na obrazovku pro ízení · Prezentace Poznámka: FM vysílac je dostupný v modelech GO 530, 730 a 930. Pedvolby pro spustní Toto tlacítko je dostupné jen tehdy, jsou-li zobrazeny vsechny polozky nabídky. Chcete-li zobrazit vsechny polozky nabídky, klepnte na Zobrazit VSE v nabídce. Více informací najdete v cásti Skrytá tlacítka a funkce on page 48. 60 Pomocí tohoto tlacítka mzete nastavit, co má GO provést po zapnutí zaízení. Máte k dispozici následující moznosti: Pedvolby pro spustní · Pokracovat, kde jsem pestal ­ GO po zapnutí ukazuje poslední obrazovku zobrazenou ped vypnutím zaízení. · Pozádat o cílové místo ­ GO se spustí v nabídce Navigovat na. . . . [. . . ] GO 530-, GO 630, - GO 730- ja NUVI 1450 -laitteita ei tulisi käyttää FM-lähetykseen silloin, kun laite on kytkettynä tietokoneeseen USB-johdolla. Os equipamentos GO 530, GO 630, GO 730 e NUVI 1450 no devem ser utilizados para transmisso FM enquanto estiverem ligados a um computador com um cabo USB. Enhetene GO 530, GO 630, GO 730 og NUVI 1450 br ikke benyttes til FMoverfring mens de er koblet til en datamaskin med USB-kabel. 109 Urzdzenia GO 530, GO 630, GO 730 i NUVI 1450 nie powinny by uywane do transmisji FM w czasie, w którym s podlczone do komputera za pomoc kabla USB. Zaízení GO 530, GO 630, GO 730 a NUVI 1450 není vhodné pouzívat pro FM vysílání v dob, kdy jsou pomocí USB kabelu pipojena k pocítaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky GARMIN NUVI 1450

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu GARMIN NUVI 1450 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag