Návod k použití GARMIN NUVI 1300T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce GARMIN NUVI 1300T. Doufáme, že uživatelská příručka pro GARMIN NUVI 1300T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku GARMIN NUVI 1300T.


GARMIN NUVI 1300T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (824 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   GARMIN NÜVI 1300T (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1300T QUICK START MANUAL (564 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze GARMIN NUVI 1300TIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OBSLUHA PÍSTROJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTALACE BATERIÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRVNÍ SPUSTNÍ PÍSTROJE eTrex Venture/Legend/Vista GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÚPRAVA KONTRASTU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tato funkce je pouzitelná pouze v pípad, ze máte zapnutý magnetický kompas a pístroj má dostatek satelit pro výpocet aktuální pozice. · "Calibrate Compass"(""Kalibrace kompasu") ­ probráno na stran 14. STRÁNKA VÝSKOMR (Altimeter Page, Vyskomer ­ jen u modelu eTrex Vista Protoze model Vista má dva zdroje výsky, pidal výrobce do sekvence hlavních stránek jest stránka VÝSKOMR. Stránka Vás pehledn grafickými i císelnými prostedky informuje o vsech navigacních a informativních údajích, které se týkají nadmoské výsky a tlaku. Dominantou stránky je grafické zobrazení formou profilu výskových nebo tlakových hodnot (osa Y) zaznamenané za urcitý cas nebo proslou vzdálenost (osa X). jako u stránky MAPA lze pouzít zoomování a rozsah tak zvtsit nebo zúzit. V horní list je vpravo vidt aktuální absolutní hodnota nadmoské výsky, vlevo pak relativní hodnota se sipkou znacící, zda jde o pokles nebo vzestup. Pokud je grafické zobrazení profilu pepnuto na prezentaci hodnot tlaku, jsou v horní list místo výsek zobrazovány hodnoty tlaku. Ve spodní list jsou standardn umístny dv polozky císelných údaj, které jsou uzivatelsky editovatelné. s r. o. Uzivatelská pírucka pístroj GARMIN eTrex Venture, Legend a Vista DRUHÁ SEKCE STRÁNKA VÝSKOMR Na stránce je k dispozici bohatá skála dostupných operací, které umozují uzivateli pizpsobit zobrazení dat a jejich formu aktuálním potebám. Seznam operací je standardn pístupný pes on-screen ikonu v horní list stránky vpravo. Jednotlivé operace a jejich nastavení si nyní podrobnji popíseme v dalsích kapitolách. Jakmile pohyb sipky zastavíte, zobrazí se k píslusnému místu na profilu hodnota nadmoské výsky, cas a datum, kdy byl tento záznam poízen. Pro pohyb nad profilem slouzí po aktivaci funkce kolébavá kurzorová klávesa, pohybujete s ní smrem doprava nebo doleva. KALIBRACE VÝSKOMRU (Calibrate Altimeter) Pro správný a pesný chod je potebné výskomr zkalibrovat ­ seídit a nastavit vzhledem k njaké pesné hodnot, etalonu. Barometrický výskomr je takto poteba zkalibrovat vzdy ped kazdým mením, jak je známo jiz ze základní skoly, tlak je promnný v závislosti na meteorologických podmínkách. Pro pesnou kalibraci je dlezité znát pokud mozno pesnou výskovou souadnici njakého místa, nejlépe ve Vasem okolí (v prvních jednotkách metr), s pístrojem se na toto místo postavit a tuto známou výsku do nj zadat. Nejcastji se známá výska v praxi zjisuje odectením pozice a výsky z turistické nebo topografické mapy okolí. Pro zobrazení dostupných operací na stránce Altimeter (Vyskomer) vyberte a kliknte kolébavou kurzorovou klávesou na on-screen ikonu v pravé horní cásti stránky. Vyberte a aktivujte funkci , , Calibrate Altimeter" ("Kalibrace vyskomeru"). Na stránce se objeví hlásení specifikující, zda znáte pesnou výskovou hodnotu (, , Do You Know The Correct Elevation?" ("Znate spravnou nadm. Pokud ano, stisknte a aktivujte polozku , , Yes" ('"Ano"). Objeví se virtuální klávesnice, pomocí kolébavé kurzorové klávesy znak po znaku zadejte hodnotu výsky a potvrte ji. [. . . ] Vyberte a vstupte do polozky , , Position Format" ("Format souradnic"). Vyberte a potvrte nastavení na , , User" (Uzivatelsky"). Zde definujte virtuální klávesnice následující parametry (pro 3. delky") : E015 0 00. 000´ "Scale" ("Meritka") : 1. 0000000 "False Easting" ("Odsazeni vych. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky GARMIN NUVI 1300T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu GARMIN NUVI 1300T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag