Návod k použití GARMIN NUVI 1250 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce GARMIN NUVI 1250. Doufáme, že uživatelská příručka pro GARMIN NUVI 1250 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku GARMIN NUVI 1250.


GARMIN NUVI 1250 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (824 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   GARMIN NUVI 1250 (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1250 (918 ko)
   GARMIN NÜVI 1250 (897 ko)
   GARMIN NÜVI 1250 QUICK START MANUAL (569 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze GARMIN NUVI 1250IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Itálie: © Geonext/DeAgostini Severní Irsko: © Ordnance Survey of Northern Ireland Norsko: © Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / Mapsolutions Svýcarsko: © Swisstopo Nizozemsko: Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldorn Vsechna práva vyhrazena. 2 Dkujeme, ze jste si vybrali automobilový navigacní systém MioMap. Ped pouzitím systému MioMap si nejprve pectte tohoto strucného prvodce. Systém MioMap je velmi intuitivní, pesto vám doporucujeme pecíst si tuto pírucku pro pesné pochopení funkcí jednotlivých tlacítek a ikon. 3 Obsah 1 2 3 Varování a bezpecnostní informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Obecné informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Menu Najít je podrobn popsáno dále v cásti: Page 58. 4. 6. 2 Karta Rychlý pístup Tato karta nabízí rychlý pístup k nkterým moznostem, které lze konfigurovat. Symboly na tlacítkách zobrazují stav funkce, na který se pepínají, a nikoli stav, ve kterém se program aktuáln nachází. Napíklad pi denních barvách se zobrazuje msíc, zatímco pi nocních barvách je vyobrazeno slunce na tlacítku, které pepíná mezi dvma barevnými rezimy. 39 4. 6. 2. 1 2D/3D mapa (pøepínaè) Toto tlacítko pepíná mezi pohledem shora dol a pohledem z perspektivy. Stavy tohoto tlacítka jsou následující: V 3D rezimu zobrazuje mapa zobrazení z perspektivy. Pomocí tlacítek pro naklopení (Page 26) mzete zmnit úhel zobrazení v pípad, ze jsou povolena pomocí pepínace vpravo od tohoto (Page 40). Toto zobrazení pedstavuje také konec rozsahu naklonní, takze tohoto pohledu lze dosáhnout naklonním mapy smrem nahoru. A naopak lze trojrozmrný rezim aktivovat naklonním mapy v dvojrozmrném rezimu. Rezimy zobrazení mapy jsou popsány v: Page 16. Poznámka: Pokud aktivujete dvojrozmrné zobrazení naklonním mapy bhem navigace, nakloní funkce Chytrý zoom mapu pi stisknutí tlacítka Zamknout. Tlacítko 2D/3D slouzí k trvalému pepnutí do dvojrozmrného rezimu. 4. 6. 2. 2 Zoom & Naklonní (pepínac) Toto tlacítko umozuje pístup k dalsímu ovládacímu prvku mapy. Stavy tohoto tlacítka jsou následující: Je-li tato funkce zapnutá, zobrazují se v levé cásti obrazovek mapy dalsí prhledná tlacítka (Page 25 a Page 26), která slouzí k piblízení/oddálení a naklopení mapy. 40 4. 6. 2. 3 Denní & Nocní rezim (pepínac) Toto tlacítko slouzí k pepínání mezi denním a nocním barevným schématem systému MioMap. New (Nové): klepnutím na toto tlacítko lze vytvoit novou skupinu Moje POI. Je teba vybrat ikonu, jméno a maximální úrove piblízení nebo oddálení, pi které bude dlezité místo na map zobrazené (pokud se rozhodnete danou skupinu dlezitých míst zobrazovat). Není nutné vytváet skupiny dlezitých míst pedem. Mzete to ucinit pi ukládání nového dlezitého místa. Delete (Vymazat): mzete odstranit libovolné díve ulozené skupiny vlastních dlezitých míst. MioMap vás pozádá o potvrzení této akce. Edit (Upravit): Mzete upravit atributy (jméno, ikona, úrove viditelnosti) díve vytvoené skupiny vlastních míst zájmu. · · · · Sipka vlevo/vpravo: jestlize vase skupiny pokrývají nkolik stránek, tato tlacítka vám umozní jejich prohlízení. Zelené pole vlevo od tchto tlacítek znázoruje císlo aktuální stránky a pocet stran. Pokud se zobrazuje seznam vlastních skupin míst zájmu, máte následující moznosti: · Filter (Filtr): Seznam odpovídajících dlezitých míst mzete zkrátit filtrováním. Stejn jako v poli Vyhledat zadejte prvních nkolik písmen pozadovaného názvu dlezitého místa. Pokud se pocet odpovídajících polozek vejde na jednu stránku, systém MioMap zobrazí seznam automaticky. Pokud kdykoli pedtím, nez se tato akce provede, klepnete na tlacítko Hotovo, zobrazí se seznam odpovídajících polozek na více stránkách. [. . . ] Pomocí hardwarových tlacítek vlevo a vpravo mzete mapou otácet podle libosti. Malý kompas v pravé horní cásti obrazovek mapy (Page 28) bude vzdy ukazovat aktuální smr mapy. NMEA (National Marine Electronics Association):Jde o jméno formátu komunikacního protokolu. Tato asociace vydává standardy pro rozhraní námoních elektronických zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky GARMIN NUVI 1250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu GARMIN NUVI 1250 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag