Návod k použití GARMIN NUVI 1210 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce GARMIN NUVI 1210. Doufáme, že uživatelská příručka pro GARMIN NUVI 1210 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku GARMIN NUVI 1210.


GARMIN NUVI 1210 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (824 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   GARMIN NUVI 1210 (1409 ko)
   GARMIN NUVI 1210 (918 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze GARMIN NUVI 1210IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Garmin dává svolení k poízení jedné kopie, kterou si mzete ulozit na harddisk pocítace nebo jiné elektronické médium a poídit si jednu tistnou kopii pro vlastní pouzití. Takovéto kopie vsak musí obsahovat celý, nepozmnný, text a veskeré nálezitosti ohledn autorských práv firmy Garmin. Pouzívat kopii pro komercní úcely je písn zakázáno. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornní mnny. [. . . ] Pokud jste jeste nezvolili své domovské místo (strana 8), nastavte jej podle instrukcí. Stisknte Ano pro zadání telefonního císla. c550 zavolá dom. . c5xx Uzivatelská pírucka 19 DOPRAVNÍ INFORMACE DOPRAVNÍ INFORMACE Pouzijte FM TMC pijímac dopravních informací pro pro píjem dat penásených ve vysílání pomocí FM Radio Data System. Je-li pijata zpráva o dopravní situaci, c5xx zobrazí událost na map a je schopen téz upravit aktuální trasu. Pro oblasti pokrytí konzultujte internetové stránky Garmin Web www. garmin. com/fmtraffic. POZNÁMKA: Pijímac musí být v dosahu rozhlasové stanice vysílající TMC (Traffic Message Channel) data pro píjem dopravních informací. POZNÁMKA: Garmin není zodpovdný za spolehlivost dopravních informací. Pijímac pouze pijímá data od poskytovatele informací o doprav a zobrazuje je na displeji c5xx. POZNÁMKA: Dopravní informace jsou pístupné, pouze je-li c5xx pipojen k pijímaci. 20 1. Na stránce Menu stisknte zobrazení dopravních událostí. Vyberte moznost. Severoamerické Význam Podmínky Práce na silnici Dopravní zácpa Nehoda Jiná událost Informace Zobrazení dopravních událostí pro Znacky dopravních událostí Mezinárodní Závaznost dle barev Barva sloupk nalevo od znacek dopravních událostí znací jejich váznost. zelená = nízká; provoz plynulý zlutá = stední; provoz hustý cervená = vysoká; provoz siln omezený nebo zastavený c5xx Uzivatelská pírucka DOPRAVNÍ INFORMACE Vyhnutí se dopravní kolizi Stránka s mapou zobrazuje pokud je v míst, kudy vede Vase cesta, dopravní problém. POZNÁMKA: Není poteba aktivovat pedplatné, které jste dostali s Vasím FM pijímacem (pokud jste dostali jeden). Pedplatné se aktivuje automaticky poté, co c5xx pijme signál ze satelit a data poskytovatele. Pidání pedplatného 1. Pro zmnu polozky stisknte tlacítko vedle popisu. Nastavení mapy Mapy. Na stránce Menu stisknte > Detail mapy -- Nastavení úrovn zobrazení detail na map. Pílis vysoká úrove zobrazení detail zpsobuje zpomalení vykreslování mapy. · Celem -- zobrazí plosnou mapu s horním okrajem do smru jízdy. · K severu -- zobrazí plosnou mapu s horním okrajem k severu · 3D zobrazení -- zobrazí trojrozmrnou mapu s horním okrajem do smru jízdy Typ prostedku --stisknte Zmenit pro zmnu ikony, která indikuje Vasí pozici na map. Dalsí obrázky vozidel si stáhnte z www. garmin. com/vehicles. Map Info--zobrazí mapy nahrané ve Vasem c5xx a jejich verze. Stisknte polozku pro povolení/zákaz dané mapy (odskrtnutý nebo prázdný ctverecek). Obnovit--obnoví tovární nastavení. 25 c5xx Uzivatelská pírucka NASTAVENÍ C5XX Nastavení systému Na stránce Menu stisknte System. > GPS mod--zapnutí a vypnutí GPS a WAAS/EGNOS. Nahlédnte na www . garmin. com/aboutGPS/waas. html pro informace o WAAS/EGNOS. Bezpecnostní mód--zapnutí nebo vypnutí bezpecnostního módu. Pokud je vase vozidlo v pohybu, Bezpecnostní mód zablokuje vsechny funkce, které vyzadují podstatnou cást idicovy pozornosti a mohly by psobit rusiv pi ízení. [. . . ] POZNÁMKA: Neodborné opravy nebo úpravy mohou vést k trvalému pozkození pístroje a ztrátu záruky. V tom pípad také pebíráte odpovdnost za soulad pístroje s clánkem 15. Jakýmkoli pokusem o otevení pouzdra nebo úpravu pístroje se vystavujete riziku ztrát nebo pozkození majetku a picházíte o záruku. Prohlásení o shod Garmin prohlasuje, ze StreetPilot c-series je ve shod s pozadavky a dodatecnými ustanoveními smrnice 1999/5/EC. Pro zobrazení úplného prohlásení o shod jdte na www. garmin. com/products/sp550/. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky GARMIN NUVI 1210

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu GARMIN NUVI 1210 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag