Návod k použití GARMIN NUVI 1200T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce GARMIN NUVI 1200T. Doufáme, že uživatelská příručka pro GARMIN NUVI 1200T bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku GARMIN NUVI 1200T.


GARMIN NUVI 1200T IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (824 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze GARMIN NUVI 1200TIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 19 2 Zadání cíle cesty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Adresa / PSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zajímavá místa - POI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Oblíbené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] MapFactor s. r. o. Cást VIII 53 Navigator 10 8 Odometr Odometr je uzitecný hlavn pro sledování ujetých vzdáleností, pro soukromé a sluzební cesty, pro náhradu cestovného a podobn. Z hlavního menu kliknte na ikonu Odometr. Zobrazí se tabulka s aktuálním stavem vsech pocítadel. Pro pepínání mezi sluzební a soukromou jízdou zaskrtnte píslusné pocítadlo. V daný okamzik lze pouzívat jen jedno pocítadlo - není mozné najednou zaznamenávat sluzební i soukromé kilometry. Pokud chcete vynulovat nkteré pocítadlo, vyberte ádek s tímto pocítadlem a stisknte tlacítko Vynulovat. Tlacítkem Vynulovat vsechny vynulujete vsechna 3 pocítadla najednou. Tlacítka Ulozit cestu a Pehrávat cestu slouzí k ukládání dat z GPS bhem jízdy do souboru a pro pehrání ulozených dat. Viz kapitolu Ulození a prehrávání projeté cesty. Kliknutím na se vrátíte do hlavního menu. © 2010 . . . MapFactor s. r. o. Cást IX 55 Navigator 10 9 Routing - hledání optimální cesty V Navigátoru je mozno hledat optimální cestu bez spoustní navigace. Body cesty (start, cíl, prjezdní body) mzete zadat stejn jako pi zadávání cíle cesty. Pro pehled bod cesty kliknte v hlavním menu 1/2 na tlacítko Cesta. Pak kliknte na Body cesty. Bod vyberete kliknutím na nj. Pro pesun poadí vybraného bodu nahoru nebo dol pouzijte sipky (^ a v). MapFactor s. r. o. Cást XII Ulození a pehrávání projeté cesty 64 12 Ulození a pehrávání projeté cesty V Navigátoru je mozné ukládat bhem jízdy data z GPS do souboru. Ukládání cesty na zacátku jízdy kliknte na Ulozit cestu. Tuto funkci najdete v Hlavním menu 1 / Odometer. Vyberte, do které pamti chcete data ukládat (pamová karta, vnitní pamt PDA. . . ). Pokud nechcete vyplovat jméno, mzete pouzít automaticky pedvyplnné jméno, které obsahuje aktuální datum a cas. Kliknte na . GPS data se te zacnou ukládat do souboru. Pro ukoncení ukládání dat kliknte na Zastavit ukládání. Pehrávání projeté cesty Kliknte na Pehrávat cestu v Hlavním menu 1 / Odometer. Zobrazí se seznam vsech ulozených cest. © 2010 . . . MapFactor s. r. o. 65 Navigator 10 Vyberte si cestu a kliknte na Po návratu do mapové* . © 2010 . . . MapFactor s. r. o. Cást XIII 67 Navigator 10 13 Nastavení Nastavení Navigátoru je v Hlavním menu 2/2. Kliknte na Nastavení. Zobrazí se nkolik mozností nastavení GPS, Navigace, Sledovat, Varování alarmu, Aplikace a TMC. 13. 1 GPS Poznámka pro PC Navigátor: Pokud chcete pipojit BlueTooth GPS k PC Navigátoru, musíte ji nejdíve ve Windows spárovat. Pipojení USB GPS k PC Navigátoru: Windows pi prvním pipojení pozadují ovladace, které získáte od prodejce GPS nebo je najdete na DVD Navigator v adresái GPS_DRIVERS. Kliknte na tlacítko Menu v horní cásti mapové obrazovky. [. . . ] Lze ji také pouzít pro integraci Navigatoru do jiného softwaru. Komunikaci nastavíte v Menu2 / Nastavení2 / Vzdálená komunikace. Nastavování z píkazového ádku, jako bylo u starsích verzí, jiz není mozné. TCP píkazy: Prikaz zacina na '$' a konci na '\n' popr. 1) Zobrazení textové zprávy $message="Zprava co se zobrazi";ask - pokud se zadá parametr "ask" tak se text zobrazí jako dotaz s tlacítky na odpovd Ano/Ne (vrátí "yes", "no" nebo "error") - bez parametru "ask" zobrazí zprávu (vrátí "ok" nebo "error") 2) DISPLAY A CHAT MESSAGE Format: $chat="message" Popis: - posle novou textovou zprávu do okna komunikace Verze protokolu: - 2. 0. 0 nebo novejsí Dostupnost: - tcp/ip nebo com Parametry: - parametrem je text uzavený v uvozovkách, který chcete zobrazit na vzdáleném zaízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky GARMIN NUVI 1200T

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu GARMIN NUVI 1200T bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag