Návod k použití GARMIN ETREX LEGEND HCX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce GARMIN ETREX LEGEND HCX. Doufáme, že uživatelská příručka pro GARMIN ETREX LEGEND HCX bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku GARMIN ETREX LEGEND HCX.


GARMIN ETREX LEGEND HCX : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1239 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   GARMIN ETREX LEGEND HCX (1143 ko)
   GARMIN ETREX LEGEND HCX QUICK REFERENCE GUIDE (474 ko)
   GARMIN ETREX LEGEND HCX IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (1129 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze GARMIN ETREX LEGEND HCX

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Návod k obsluze ada eTrex HC ® osobní navigátor (Na obrázku je model eTrex Vista HCx) © 2007 Garmin Ltd. 1200 East 151st Street, Liberty House Olathe, Kansas 66062, USA Hounsdown Business Park, Tel. (913) 397. 8200 nebo Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK (800) 800. 1020 Tel. +44 (0) 870. 8501241 Fax (913) 397. 8282 (mimo Velkou Británii) 0808 2380000 (z Velké Británie) Fax +44 (0) 870. 8501251 Garmin Corporation No. [. . . ] OtevetestránkuUloz. proslátrasaastisknte tlacítkoMENU. ZvoltemoznostVýskový profil. Zacátekproslétrasy oznacujevlajka. PomocíKÍZOVÉHO OVLADACE mzetevýskovýprofilproslétrasyprocházet. Libovolný bodvýskovéhoprofilulzenamapzobrazitstisknutím tlacítkaENTER. StisknutímtlacítkaMENUlzepouzítmoznostiRozsah mítkaaSkrýtsymboly. Nadmoská výska Znacka zacátku Vzdálenost od bodu pocátku k bodu konce Stránka výskového profilu proslé trasy Ulozená proslá trasa na stránce Mapa Výpocet plochy proslé trasy: 1. OtevetestránkuZazn. pr. tras, zapntezáznamproslé trasyastiskntetlacítkoMENU. Pozahájenípesunuaurceníhranicplochysevespodní cástistránkyzobrazujetlacítkoStop. PodokonceníurceníplochystiskntetlacítkoENTER azvoltemoznostUlozit. Znacka konce Návod k obsluze pístroje eTrex ady HC Základní obsluha Navigace ulozenou proslou trasou Pouzití funkce zptné navigace (TracBack): 1. NastránceUlozenéproslétrasylzeproprosloutrasu nebozáznamproslétrasyvolboumoznostiNaviguj zpt zobrazitprosloutrasu. Vybertebodprozptnounavigaci. PomocíKÍZOVÉHO OVLADACEpesutekurzorna bodnamapprozahájenízptnénavigace. VolboumoznostiSledovat silnici(pouzeupístrojHCx spodrobnýmimapami)lzenavigovatzptkbodupi pouzitídostupnýchsilnic, neboselzevolboumoznosti Sledovat trasuvracetpoproslétrase. StránkaMapa udávásmrkprvníodboccenaproslétrase. Jdtesmremkprvníodbocce. Naprvníodboccese zobrazísmrykjednotlivýmodbockám. ProukoncenínavigacezvoltemoznostMENU > Ukoncit navigaci. Trasování vytváí sekvence trasových bod, které uzivatele vedou ke konecnému cíli. Stránka Trasy slouzí k vytváení nebo úprav trasy a k pidávání trasových bod do trasy. Slozité trasy lze vytvoit pomocí mapových informací MapSource. Vytvoení trasy Vytvoení trasového bodu na ulozené proslé trase: Stránka Trasa Trasa na stránce Mapa Vytvoení trasy: 1. Sulozenouprosloutrasouzobrazenounamappesute pomocíKÍZOVÉHO OVLADACEkurzornabodproslé trasy, kterýchceteoznacitjakouzivatelskýtrasovýbod. PomocímenuHledatvybertetrasovýbodprotrasu zjednézeskupinHledat. ZvoltemoznostNavigovat. 0 Návod k obsluze pístroje eTrex ady HC Základní obsluha Zpsoby stanovení trasy k cíli · Pi volb moznosti Navig na stránce Bod nebo jiné polozky Hledat se vytváí pímá trasa. · Pi volb moznosti Navigovat na stránce Trasa pouzije pístroj eTrex trasu tvoenou trasovými body nebo polozkami menu Hledat. · Pi pouzívání pístroje eTrex HCx lze oba zpsoby navigace mnit volbou moznosti Sledovat silnici na stránce Nastavení trasování. Moznost Navig i navigace od bodu k bodu umozují automatické stanovení trasy po silnicích. Automatické trasování pouzívá silnice z mapové databáze pro automatický výpocet trasy k cíli. Odbocky na cest se pedem oznamují pomocí navigacní zprávy s grafickým znázornním odbocky. Pouzití automatického trasování (autorouting) (Automatické trasování je funkce dostupná pouze u pístroj eTrex Vista HCx a Legend HCx. ) Tato funkce je k dispozici pi pouzití mapových dat City Navigator®. [. . . ] ProzobrazeníprognózpropozicivybertepolePozice. VHlavnímmenuzvoltemoznostStopky. Slunce a Msíc Menu Hry Pístup na stránku Slunce a Msíc: Otevení menu Hry: VHlavnímmenulzevolboumoznostiSlunce&Ms zobrazitvýchodazápadSlunceafázeMsíce. VHlavnímmenuzvoltemoznostHry. 44 Návod k obsluze pístroje eTrex ady HC dodatek dodatek Technické údaje Fyzické Rozmry: Hmotnost: Displej: V 106 mm x S 56 mm x H 30 mm 159 g s bateriemi. S 33 mm x V 43 mm, 256 barev, s vysokým rozlisením, TFT s automatickou úpravou jasu (176 x 220 pixel) a podsvícením. Pouzdro: Robustní, pln utsnné, vodotsné, IEC-529, IPX7 Rozsah provozních teplot: -15 az 70 °C* * Kompas: Výskomr: (pouze modely Vista HCx/Summit HC) pesnost +/- 5 stup, rozlisení 1 stupe, kalibrace uzivatelem (pouze modely Vista HCx/Summit HC) pesnost +/- 3, 05 m, rozlisení 30, 5 cm, kalibrace uzivatelem Napájení Zdroj: Dv baterie AA 1, 5 V, síový adaptér 12 V stejnosm. s kabelem nebo adaptér pro pocítac a USB Zivotnost baterie: az 25 hodin u pístroj HCx az 14 hodin u pístroj HC Pesnost GPS: * < 10 metr, obvykle 95 %* Rozsah provozních teplot pístroje eTrex mze pekrocit uzitecný rozsah nkterých baterií. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky GARMIN ETREX LEGEND HCX

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu GARMIN ETREX LEGEND HCX bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag