Návod k použití FAGOR VI-12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce FAGOR VI-12. Doufáme, že uživatelská příručka pro FAGOR VI-12 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku FAGOR VI-12.


FAGOR VI-12 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (314 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze FAGOR VI-12

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Informace uvedené v tomto návodu k pouzití se mohou bez pedchozího upozornní zmnit. Copyright (Copyright © 2010 FAGOR Corporation) Nelze kopírovat, pouzívat nebo pekládat cástecn ani jako celek bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti FAGOR, krom pípad, kdy to dovoluje vlastnictví autorských práv a zákon o autorských právech. Záruka Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z dvodu chybného pouzití informací z tohoto návodu. Význam symbol Kvli snízení rizika úrazu elektinou neodstraujte kryt (nebo zadní cást). Uvnit zaízení se nenachází zádné soucásti, které by mohl uzivatel opravit. Tento symbol oznacuje , , nebezpecné naptí" uvnit produktu, u kterého hrozí nebezpecí úrazu elektinou nebo zranní osob. Tento symbol oznacuje dlezité pokyny dodávané s produktem. Varování, upozornní a poznámky V celé pírucce vnujte zvlástní pozornost následujícím znackám, které oznacují rizikové situace. Varování Oznacuje nebezpecnou situaci, která mze mít za následek vázné zranní. Upozornní Oznacuje situaci, která mze poskodit zaízení nebo jiné pístroje. Poznámka Oznacuje dodatecné informace pro uzivatele o mozných potízích a dalsí informace týkající se porozumní, pouzívání a údrzby zaízení. 1 Poznámka Smrnice o odpadních elektrických a elektronických zaízeních Tento výrobek nesmí být ke konci zivotnosti likvidován spolecn s ostatním odpadem z domácnosti. [. . . ] Poznámka: · Pouzíváte-li anténu s motorem, je mozné hledat kanály pouze jednoho satelitu. Chcete-li vyhledávat kanály více satelit, opakujte postup pro kazdý z nich. · Podrobnosti o nastavení transpondéru naleznete v cásti Nastavení transpondéru. Zobrazení/skrytí nabídky Vybrat Potvrdit Zadávání císel (0~9) 57 Instalace Nastavení motoru Nastavte typ a umístní motoru. Vyberte moznost Nastavení motoru a stisknte tlacítko OK. Vyberte moznost Typ motoru. DiSEqC1. 2: Bzná anténa s motorem vyuzívající DiSEqC 1. 2. USALS: Anténa s motorem vyuzívající USALS. 3. Poznámka: Je-li moznost Typ motoru nastavena na DiSEqC 1. 2, moznosti Moje zempis. síka nejsou aktivované. Upravit údaje satelitu Vyberte satelity, na které je nasmrována anténa s motorem. Pokud jste vybrali Definováno uzivatelem, nastavte moznosti Zempisná délka a Smr. Stisknutím tlacítka BACK ulozíte a ukoncíte nastavení. 58 Zobrazení/skrytí nabídky Vybrat Potvrdit Zadávání císel (0~9) Instalace Nastavení polohy Nastavte polohu antény pro vybrané satelity. a nastavte zpsob pohybu antény. Kontinuální ­ Krok ­ Cas Cestina 5. Poznámka: Ped pechodem do pohotovostního rezimu se zobrazí hlásení. Pokud bhem 30 sekund neprovedete zádný výbr, pijímac automaticky pejde do pohotovostního rezimu. Spolecné rozhraní MENU Nastavení Systém Spolecné rozhraní Zobrazí se informace o spolecném rozhraní. 62 Zobrazení/skrytí nabídky Vybrat Potvrdit Zadávání císel (0~9) Systém Aktualizace softwaru IRDETO MENU Nastavení Systém Aktualizace softwaru IRDETO Cestina Software lze aktualizovat pes výrobcem urcenou frekvenci. Jakmile se dokoncí aktualizace softwaru, pijímac se automaticky restartuje. Poznámka: · Kdyz bude k dispozici nová verze softwaru, aktivuje se moznost Aktualizace softwaru IRDETO. · V prbhu aktualizace softwaru nebude mozné aktivovat ostatní funkce, napíklad plánování nahrávání. · Software aktualizujete pi vysoké úrovni a kvalit signálu. Pokud není píznivé pocasí a úrove a kvalita signálu nejsou ideální, spuste aktualizaci softwaru pozdji. · Pijímac automaticky vyhledává novou verzi softwaru v pohotovostním rezimu. Je-li nalezena nová verze softwaru, mzete zvolit okamzitou aktualizaci nebo aktualizovat pozdji v rezimu cinnosti. Pokud zvolíte moznost Ne, pi dalsím zapnutí se zobrazí pipomenutí. Upozornní: · V prbhu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani neodpojujte napájecí sru. [. . . ] For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky FAGOR VI-12

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu FAGOR VI-12 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag