Návod k použití EPSON STYLUS PRO 4800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON STYLUS PRO 4800. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON STYLUS PRO 4800 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON STYLUS PRO 4800.


EPSON STYLUS PRO 4800 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (791 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON STYLUS PRO 4800 (785 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 (4951 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 QUICK START (470 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 SETUP GUIDE (558 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 REFERENCE GUIDE (5040 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 EPSON SUPPORT PAPER (472 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 PREMIUM CANVAS SATIN (34 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 SPECIAL MEDIA NOTICE (938 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 PRODUCT DOCUMENTATION (1285 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 STANDARD PROOFING PAPER (53 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 TRADITIONAL PHOTO PAPER (53 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 TRADITIONAL PHOTO PAPER (147 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 ENHANCED MATTE POSTER BOARD (64 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 WATER RESISTANT MATTE CANVAS (32 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 EPSON STANDARD PROOFING PAPER (58 ko)
   EPSON STYLUS PRO 4800 EPSON TRADITIONAL PHOTO PAPER (62 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON STYLUS PRO 4800

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ® Instalacní pírucka Bezpecnostní pokyny. . 15 1 Cesky Soucásti tiskárny Celní pohled kryt nekonecného papíru zadní otvor pro rucní podávání pácka papíru horní kryt ovládací panel podpora nekonecného papíru údrzbová nádrzka kryt zásobníku papír zásobník papíru pední otvor pro rucní podávání pihrádka na inkoustovou kazetu zásuvka na inkoustovou kazetu pácka inkoustu Zadní pohled posuvné kolecko zadní kryt konektor napájecí sry konektor rozhraní USB Konektor rozhraní IEEE1394 Vsechna práva vyhrazena. Bez pedchozího písemného povolení spolecnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou cást této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo penáset libovolnou formou nebo prostedky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným zpsobem. Informace, které jsou zde obsazeny, jsou urceny výhradn k pouzití pi práci s tiskárnou Epson. [. . . ] Musí zaklapnout na místo. Poznámka: Pi nasunování nekonecného papíru veteno nestavjte na výsku. Papír by se mohl zacít odmotávat. 7 Cesky 5. Drzte kazetu tak, aby sipka byla otocena nahoru a ukazovala smrem k zadní cásti tiskárny, a vlozte ji do otvoru. 9. Poznámka: Pokud jste nainstalovali kazety o obsahu 220 ml, nezavírejte kryty pihrádky pro inkoustové kazety. 4. Nasute vyjímatelné kolecko (sejmuté v kroku 1) zpt na veteno az k okraji nekonecného papíru. Pesute pácku papíru do polohy uvolnní. Vlození nekonecného papíru do tiskárny. Nekonecný papír pipojíte k tiskárn následujícím postupem. Pidrzte ob strany papíru a zavete jej do otvoru pro vkládání papíru. 2. Zkontrolujte, zda je vyjímatelné kolecko spolehliv upevnno na okraji nekonecného papíru. Pidrzte veteno s nekonecným papírem tak, aby cerné vyjímatelné kolecko bylo na levé stran. Poté umístte veteno do zlábku na horní stran tiskárny. Cerné nastavitelné kolecko 6. Táhnte papír, dokud nevisí pes pihrádku na papír. Poznámka: Pokud zavedete tenký papír, stisknte tlacítko Paper Feed (Podávání papíru) a snizte sílu pi zavádní papíru. Pokud zavedete silný a zkroucený papír, stisknte tlacítko Paper Feed (Podávání papíru) a zvyste sílu pi zavádn ípapíru. 8 7. Pidrzte pevné a nastavitelné kolecko a namotejte papír az ke znacce sipky. 11. Rozsite zásobník papíru a kryt zásobníku papíru podle velikosti papíru urceného pro tisk. 8. Tiskárna automaticky podá papír do pozice pro tisk. 12. Stisknte tlacítko Paper Source (Zdroj papíru) a na displeji vyberte volbu Roll Auto Cut On (Zapnout automatický oezávac nekonecného papíru) . c Upozornní: Papír nenechávejte v tiskárn pílis dlouhou dobu, jeho kvalita by se mohla zhorsit. Papír doporucujeme vyjmout ihned po skoncení tisku. Vkládání list papíru 9. Prach mze snizovat kvalitu výtisku. 10 A3 Super A3/B 50 50 20 100 Watercolor Paper Radiant White Záiv bílý papír Bright White Inkjet Paper Super A3/B A4 Poznámka: Do zadního rucního podavace lze vkládat pouze jednotlivé listy. Papír o síle 0, 08 a 1, 6 mm lze vkládat s orientací na výsku. Recyklovaný nebo obycejný papír nebo papír formátu A4, Letter nebo 8 × 10 palc vkládejte s orientací na výsku, a to bez ohledu na jeho sílu. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá a ve stavu READY (Pipraveno). Stisknte tlacítko Paper Source (Zdroj papíru) a na displeji vyberte volbu Sheet (List) . [. . . ] Pokud pouzíváte rozhraní IEEE 1394, klepnte na ikonu tiskárny a port FireWire, ke kterému je tiskárna pipojena. Vyberte píslusné nastavení tlacítka Background Printing (Soubzný tisk), címz povolíte nebo zakázete tisk na pozadí. Pokud je tisk na pozadí zapnutý, mzete systém Macintosh bhem pípravy dokumentu pro tisk pouzívat. Chcete-li pro ízení tiskových úloh pouzívat program EPSON Monitor IV, tisk na pozadí musí být zapnutý. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON STYLUS PRO 4800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON STYLUS PRO 4800 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag