Návod k použití EPSON MX20 SETUP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON MX20. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON MX20 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON MX20.


EPSON MX20 SETUP: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1726 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON MX20 (4186 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON MX20SETUP

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Doteková obrazovka Zobrazuje zprávy a tlacítka rzných funkcí. K funkcím mzete pistupovat tak, ze se dotknete obrazovky. 3. Tlacítko <Pihlásení/odhlásení> Vyvolá pihlasovací obrazovku pro pechod do rezimu správce systému nebo kdyz je aktivována funkce ovování/úctování. Dalsím stiskem tohoto tlacítka po pihlásení se okamzit odhlásíte. Strucný návod k pouzití 3 Ovládací panel 4. [. . . ] Tlacítko <Vsechny sluzby> Vyvolá obrazovku, ze které mzete pistupovat ke sluzbám dostupným na pístroji. Strucný návod k pouzití 5 Nastavení zásobník Pístroj mze být vybaven rznými zásobníky papíru. Do zásobníku 1, zásobníku 2 a dvouzásobníkového modulu (zásobníky 3 a 4) je mozné vlozit papír standardního i nestandardního formátu. Do vysokokapacitních tandemových zásobník (zásobníky 3 a 4) je mozné vlozit az 2 000 list papíru. Rucní podavac (zásobník 5) umozuje pouzití rzných typ papíru. K dispozici je nástavec pro vkládání vtsích formát papíru. Do vysokokapacitního podavace (zásobník 6) je mozné vlozit az 2 000 list papíru. Do vysokokapacitního podavace nelze vlozit papír uzivatelského formátu. Do zásobníku obálek (zásobník 1) je mozné vlozit stoh obálek do výsky az 43 mm. Nkteré zásobníky jsou volitelné a nemusí být pro vás pístroj k dispozici. Podrobné informace vám sdlí správce systému. Kdyz je zásobník papíru otevený, pístroj pedpokládá, ze bude vlozen dalsí papír. Umístte prkaz totoznosti do levého horního rohu skla pro pedlohy. Opatrn spuste podavac pedloh nebo kryt skla pro pedlohy do pvodní polohy. Zadejte pozadovaný pocet kopií pomocí císelné klávesnice. Stiskem tlacítka <Start> spuste snímání strany 1. Otocte prkaz totoznosti, aby bylo mozné zkopírovat stranu 2. Opatrn spuste podavac pedloh nebo kryt skla pro pedlohy do pvodní polohy. Stiskem tlacítka <Start> spuste snímání strany 2. Bude zahájen tisk a kopie budou dopraveny do výstupní pihrádky. Strucný návod k pouzití 13 Jednoduché snímání do schránky Nkteré modely tuto funkci nepodporují a u nkterých model je k jejímu pouzívání nutné nainstalovat volitelné píslusenství. Podrobné informace vám sdlí správce systému. Stisknte tlacítko [Snímání do schránky]. 3. Vyberte pozadované funkce. Pokud potebujete zmnit nastavení snímání, zvolte kartu [Vseobecná nastavení], [Rozsíená nastavení], [Úprava rozvrzení] nebo [Volby archivování] a vyberte pozadované nastavení. 5. Stisknte tlacítko <Spustit>. Po stisku tlacítka <Spustit> pístroj nasnímá kazdou pedlohu. 6. [. . . ] Sluzba snímání do pocítace: Správa, která se týká operací snímání do pocítace. Tisková sluzba: Správa, která se týká operací tiskárny. 4. Stisknte tlacítko [Ulozit]. Strucný návod k pouzití 20 Úctovací pocitadlo Obrazovka Úctovací pocitadlo poskytuje pístup k informacím o úctování. Pocitadlo se lisí podle konfigurace a nastavení pístroje. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON MX20

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON MX20 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag