Návod k použití EPSON M2400 SETUP GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON M2400. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON M2400 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON M2400.


EPSON M2400 SETUP GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1085 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON M2400 (3052 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON M2400SETUP GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 2 Zasute zástrcku kabelu zcela do zdroje napájení tiskárny. 3 Zapojte kabel do elektrické zásuvky, ve které ostatní elektrická zaízení ádn fungují. 4 Pokud se kontrolka nerozsvítí, stisknte tlacítko . [. . . ] Pokud se software nespustí automaticky po vlození disku CD, postupujte takto: 1 Ukoncete vsechny spustné softwarové aplikace. V systému Windows XP klepnutím na tlacítko Start otevete ikonu Tento pocítac. Poznámka: Po dokoncení instalace nezapomete antivirový software znovu aktivovat. Bez pocítace Pokud pouzíváte tiskárnu bez pocítace, dokoncete instalaci hardwaru podle pokyn uvedených na instalacním listu. Potom pokracujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v zásobníku papír a potom stisknte a pidrzte tlacítko tí sekund. po dobu Software se nenainstaluje Cestina 2 Polozte potistnou stránku na sklennou plochu skeneru lícem dol. Stránku nelze vytisknout 3 Stisknte tlacítko . Zkontrolujte, zda je tiskárna nastavena jako výchozí tiskárna a zda není pozastavena. Dalsí informace naleznete v cásti , , Kontrola stavu tiskárny" této brozury. Ujistte se, ze byl z tiskové kazety odstrann ochranný pásek a ze je kazeta správn nainstalována. Odebrání a optovná instalace softwaru 1 Na plose klepnte na tlacítko Start Programy Lexmark 2400 Series Odinstalovat. 2 Pi odinstalování softwaru tiskárny postupujte podle pokyn na obrazovce. 3 Restartujte pocítac. 3 Klepnte na tlacítko Údrzba a esení problém. esení Zkontrolujte hladiny inkoustu a v pípad poteby nainstalujte novou tiskovou kazetu. Vyhledejte informace v cásti , , Zlepsení kvality tisku" této brozury. Chcete-li pedejít rozmazávání inkoustu pi pouzití následujících typ médií, odebírejte postupn jednotlivé potisknuté listy z tiskárny a ped skládáním na sebe je nechejte zaschnout. Pokud tisknete fotografie nebo jiné obrázky ve vysoké kvalit, pouzijte fotografický papír Lexmark Premium. Pokud nepouzíváte funkci pro tisk bez okraj, pouzijte minimální tiskové okraje: · Levý a pravý okraj: ­ 6, 35 mm pro vsechny velikosti papíru s výjimkou formátu A4 ­ 3, 175 mm pro papír ve formátu A4 · Horní okraj: 1, 7 mm · Dolní okraj: 19 mm 4 Klepnte na moznost Údrzba. 5 Klepnte na polozku Vycistní ­ oprava vodorovných pruh. 6 Klepnte na tlacítko Tisk. Vytiskne se stránka, která vyzaduje, aby tryskami procházelo vtsí mnozství inkoustu. Trysky se tak procistí. Zlepsení kvality tisku Pokud nejste spokojeni s kvalitou vytistných dokument, provete následující opatení: · Pouzijte vhodný typ papíru. [. . . ] 5 Klepnte na polozku Vycistní ­ oprava vodorovných pruh. 6 Klepnte na tlacítko Tisk. Vytiskne se stránka, která vyzaduje, aby tryskami procházelo vtsí mnozství inkoustu. Trysky se tak procistí. Zlepsení kvality tisku Pokud nejste spokojeni s kvalitou vytistných dokument, provete následující opatení: · Pouzijte vhodný typ papíru. Pokud tisknete fotografie nebo jiné obrázky ve vysoké kvalit, pouzijte fotografický papír Lexmark Premium. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON M2400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON M2400 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag