Návod k použití EPSON M2300 SETUP GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON M2300. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON M2300 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON M2300.


EPSON M2300 SETUP GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1085 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON M2300 (3052 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON M2300SETUP GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Z tchto dvod se na vás nemusí uvedené prohlásení vztahovat. Tato publikace mze obsahovat technické nepesnosti nebo tiskové chyby. Obsazené informace jsou pravideln aktualizovány; zmny budou zahrnuty do novjsích vydání. Popsané výrobky nebo programy mohou být kdykoliv zlepseny nebo zmnny. [. . . ] 21. 3 Stisknte opakovan tlacítko 4 Stisknte tlacítko 6 Pomocí tlacítek 7 Stisknutím tlacítka a . nebo , dokud se na displeji nezobrazí text Zobrazení a výbr. 5 Pokracujte stisknutím tlacítka . mzete procházet fotografie. vyberte fotografii k vytistní. 8 Chcete-li fotografii upravit, postupujte takto: a Stisknte tlacítko . Dalsí informace naleznete v cásti , , Práce s nabídkou Rezim úprav fotografií" na str. c Stisknutím tlacítka 9 Stisknutím tlacítka ulozíte zmny a vrátíte se na obrazovku výbru fotografií. Pokud Poznámka: Pokud je pocet kopií nastaven na 1 a stisknete tlacítko obrázek není vybrán a stisknete tlacítko , vyberete obrázek. 10 K tisku a úpravám mzete vybrat více fotografií opakováním krok krok 6 az krok 9. 11 Stisknutím tlacítka pejdete na obrazovku náhledu. Tisk fotografií 24 12 Chcete-li upravit nastavení tisku, postupujte takto: a Stisknte tlacítko . c Stisknutím tlacítka 13 Stisknutím tlacítka ulozíte své volby a vrátíte se na obrazovku náhledu. spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li pedejít rozmazání nebo poskrábání, nedotýkejte se potistného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepsích výsledk dosáhnete, kdyz budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytistné listy po jednom a necháte je schnout alespo 24 hodin pedtím, nez je poskládáte, vystavíte nebo ulozíte. Tisk vsech fotografií Pomocí tchto pokyn vytisknete vsechny fotografie ulozené na pamové kart nebo na jednotce pamti flash. 1 Vlozte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou urcenou k tisku smrem k sob. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem. ) Dalsí informace naleznete v cásti , , Vlození papíru" na str. Dalsí informace naleznete v cásti , , Vlození pamové karty" na str. spustíte tisk. Poznámka: Chcete-li pedejít rozmazání nebo poskrábání, nedotýkejte se potistného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepsích výsledk dosáhnete, kdyz budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytistné listy po jednom a necháte je schnout alespo 24 hodin pedtím, nez je poskládáte, vystavíte nebo ulozíte. Tisk stránky indexu fotografií Pomocí tchto pokyn vytisknete miniatury vsech fotografií ulozených na pamové kart nebo na jednotce pamti flash. 1 Vlozte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou urcenou k tisku smrem k sob. (Pokud si nejste jisti, na kterou stranu se tiskne, podívejte se na pokyny dodané s papírem. ) Dalsí informace naleznete v cásti , , Vlození papíru" na str. Dalsí informace naleznete v cásti , , Vlození pamové karty" na str. 21. 3 Stisknte opakovan tlacítko 4 Stisknte tlacítko . nebo , dokud se na displeji nezobrazí text Tisk fotografií. 5 Stisknte opakovan tlacítko 6 Stisknte tlacítko . nebo , dokud nebude vybrána moznost Vytisknout vsech N fotografií. (N je celkový pocet obrázk, které budou vytistny. ) 7 Stisknte opakovan tlacítko nebo , dokud nebude vybrána moznost Tisk indexu. Tisk fotografií 27 8 Stisknte tlacítko 9 Stisknutím tlacítka . spustíte tisk. Na displeji se zobrazí stránka indexu obrázk. Poznámka: Chcete-li pedejít rozmazání nebo poskrábání, nedotýkejte se potistného povrchu prsty nebo ostrými objekty. Nejlepsích výsledk dosáhnete, kdyz budete z výstupního zásobníku papíru vyndávat vytistné listy po jednom a necháte je schnout alespo 24 hodin pedtím, nez je poskládáte, vystavíte nebo ulozíte. Tisk fotografií z digitálního fotoaparátu pomocí DPOF Nkteré digitální fotoaparáty podporují formát DPOF (Digital Print Order Format). Pokud fotoaparát podporuje formát DPOF, mzete urcit, které fotografie a jaký pocet chcete vytisknout, dokud je ve fotoaparátu vlozená pamová karta. Tiskárna rozpozná tato nastavení pi vlození pamové karty do tiskárny. Poznámka: Pokud jste zadali velikost fotografií ve chvíli, kdy byla pamová karta stále vlozena ve fotoaparátu, zkontrolujte, zda velikost papíru vlozeného v tiskárn není mensí nez velikost zadaná ve výbru DPOF. 1 Vlozte fotografický papír lesklou stranou nebo stranou urcenou k tisku smrem k sob. [. . . ] 20. ESENÍ 3 Zkontrolujte, zda pamová karta, jednotka pamti flash, fotoaparát podporující standard PictBridge ci adaptér Bluetooth není zjevn poskozen. ESENÍ 4 Nezasunujte více zaízení soucasn. esení problém 44 ESENÍ 5 Zkontrolujte pipojení kabel. 1 Prohlédnte kabel USB, zda nejeví zádné známky poskození. 2 Pevn zapojte ctvercový konec kabelu USB do zásuvky na zadní stran tiskárny. 3 Pevn zapojte obdélníkový konec kabelu USB do portu USB pocítace. Port USB je oznacen symbolem USB . Chybové zprávy - esení problém Chyba vyrovnání ESENÍ 1 1 Vyjmte tiskovou kazetu. 2 Zkontrolujte, zda byla úpln odstranna nálepka a páska. 3 Znovu vlozte tiskovou kazetu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON M2300

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON M2300 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag