Návod k použití EPSON LQ-300 II

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON LQ-300 II. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON LQ-300 II bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON LQ-300 II.


EPSON LQ-300 II : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2142 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON LQ-300 II (1905 ko)
   EPSON LQ-300 II GUIDE D'INSTALLATION (2552 ko)
   EPSON LQ-300 II NOTES ON NETWORK CONNECTIONS (336 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON LQ-300 II

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Autorská práva a ochranné známky Autorská práva Bez pedchozího písemného povolení spolecnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou cást této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo penáset libovolnou formou nebo prostedky, a to elektronicky, mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným zpsobem. Informace, které jsou zde obsazeny, jsou urceny výhradn k pouzití pi práci s tiskárnou Epson. Spolecnost Epson neodpovídá za dsledky pouzití tchto informací pi práci s jinými tiskárnami. Spolecnost Seiko Epson Corporation ani její pidruzené spolecnosti nejsou vci spotebiteli tohoto produktu nebo jiným osobám zodpovdné za skody, ztráty, náklady nebo výdaje zpsobené spotebitelem nebo jinou osobou v dsledku následujících událostí: nehoda, nesprávné pouzití nebo zneuzití tohoto produktu nebo neoprávnné úpravy, opravy nebo zmny tohoto produktu nebo (s výjimkou USA) nedodrzení písného souladu s provozními a servisními pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation. [. . . ] V systému Windows 2000 poklepejte na ikonu Add Printer (Pidat tiskárnu) a klepnte na tlacítko Next (Dalsí). V systému Windows XP klepnte na píkaz Add a Printer (Pidat tiskárnu) v nabídce Printer Tasks (Práce s tiskárnou). 3. Vyberte polozku Network printer (Sít'ová tiskárna; systém Windows 2000) nebo A network printer, or a printer attached to another computer (Sít'ová tiskárna nebo tiskárna pipojená k jinému pocítaci; systém Windows XP) a klepnte na tlacítko Next (Dalsí). V systému Windows 2000 vyberte polozku Type the printer name, or click Next to browse for a printer (Zadat název tiskárny nebo po klepnutí na tlacítko Dalsí tiskárnu vyhledat) a potom klepnte na tlacítko Next (Dalsí). 68 Poznámka: Mzete také zadat název sdílené tiskárny nebo sít'ovou cestu do pole Name (Název), napíklad , , \\(název pocítace, který je místn pipojený ke sdílené tiskárn)\(název sdílené tiskárny)". V systému Windows XP vyberte polozku Browse for a printer (Vyhledat tiskárnu) a potom klepnte na tlacítko Next (Dalsí). 5. Klepnte na ikonu pocítace nebo serveru, ke kterému je pipojena sdílená tiskárna, a název sdílené tiskárny. Potom klepnte na tlacítko Next (Dalsí). 69 Poznámka: Název sdílené tiskárny lze zmnit na pocítaci nebo serveru, ke kterému je sdílená tiskárna pipojena. Název sdílené tiskárny mzete ovit u správce sít. Pokud byl na klientském pocítaci nainstalován ovladac tiskárny jiz díve, musíte vybrat aktuální nebo nový ovladac tiskárny. Po zobrazení výzvy k vybrání ovladace tiskárny vyberte ovladac podle pokyn ve výzv. Pokud je na tiskovém serveru operacní systém Windows XP nebo 2000, postupujte podle následujících pokyn. Pokud na tiskovém serveru operacní systém Windows XP nebo 2000 není, postupujte podle cásti , , Instalace ovladace tiskárny z disku CD-ROM". V systému Windows 2000 vyberte, zda bude tiskárna pouzívána jako výchozí, a klepnte na tlacítko OK. V systému Windows XP vyberte, zda bude tiskárna pouzívána jako výchozí (pokud byl do systému jiz nainstalován jiný ovladac), a klepnte na tlacítko OK. Zkontrolujte nastavení a klepnte na tlacítko Finish (Dokoncit). . 70 Systém Windows NT 4. 0 Následujícím zpsobem nastavte klienty Windows NT 4. 0. Ovladac sdílené tiskárny mze nainstalovat i uzivatel s právy skupiny Power Users nebo vyssími, ne pouze správce. Klepnte na tlacítko Start, umístte kurzor na nabídku Settings (Nastavení) a klepnte na polozku Printers (Tiskárny). Vyberte polozku Network printer server (Sít'ový tiskový server) a klepnte na tlacítko Next (Dalsí). Klepnte na ikonu pocítace nebo serveru, ke kterému je pipojena sdílená tiskárna, a na název sdílené tiskárny. Potom klepnte na tlacítko OK. Poznámka: Mzete také zadat etzec , , \\(název pocítace, ke kterému je pipojena sdílená tiskárna)\(název sdílené tiskárny)" do pole Network Path (Sít'ová cesta) nebo Queue Name (Název fronty). 71 Název sdílené tiskárny lze zmnit na pocítaci nebo serveru, ke kterému je sdílená tiskárna pipojena. Název sdílené tiskárny mzete ovit u správce sít. Pokud byl na klientském pocítaci nainstalován ovladac tiskárny jiz díve, musíte vybrat aktuální nebo nový ovladac tiskárny. [. . . ] Jedná se o normu pro vsechny tiskárny spolecnosti EPSON podporovanou vtsinou softwarových aplikací pro osobní pocítace. ESC/P 2 Rozsíená verze píkazového jazyka pro tiskárny ESC/P. Píkazy v tomto jazyce slouzí pro tisk v kvalit laserových tiskáren, nap. písma s promnnou velikostí a vylepsenou grafiku. form feed (posuv stránky, FF) Tlacítko na ovládacím panelu a ídicí kód, kterými se papír posouvá na následující pozici horní cásti strany 153 hexadecimální výpis Zpsob esení potízí, který pomáhá identifikovat pícinu komunikacních problém mezi tiskárnou a pocítacem. Pokud je tiskárna v rezimu hexadecimálního výpisu, tiskne jednotlivé pijímané kódy hexadecimáln s pouzitím znak kódu ASCII. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON LQ-300 II

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON LQ-300 II bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag