Návod k použití EPSON LQ-2190 SETUP GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON LQ-2190. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON LQ-2190 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON LQ-2190.


EPSON LQ-2190 SETUP GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (735 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON LQ-2190 BROCHURE (884 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON LQ-2190SETUP GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-4 Podávání papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 "Síka" a "délka". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Orientace papíru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Energy Star® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Co je to výrobek ENERGY STAR®?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Poznámky k bezpecnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 Výstrazné a informacní znacky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 Význam znacek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 UPOZORNNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 Pokyny pro bzné uzívání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 POKYNY PRO UZIVATELE Oznacení CE (prohlásení o shod) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Bezpecnost laseru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Pro uzivatele v Evrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13 Pro uzivatele v Dánsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13 Pro uzivatele ve Finsku, Svédsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13 Pro uzivatele v Norsku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14 Bezpecnostní stítek laseru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15 Uvolování ozónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15 Hlucnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-15 1. 4 1. 5 1. 6 2 Pokyny 2. 1 Pokyny k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Stanovist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Prostorové pozadavky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Di1611/Di2011 2. 2 Provozní opatení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Slouzí k volb funkce "výstupní zpracování". Slouzí k nastavení rzných reprofaktor ve svislém a vodorovném smru. Slouzí k vytváení kopií s inverzní sytostí svtlých a tmavých oblastí. Slouzí k pepínání mezi funkcemi "2 v 1" a "4 v 1". · Ulozené kopírovací programy lze vybírat a vyvolávat. Slouzí k pepínání mezi funkcemi "Oboustr. orig. " a "Smísené orig. ". 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tlacítko Kopie Tlacítko [Kopírovací program] Tlacítko [Separace knihy] Tlacítko [Originál] Di1611/Di2011 2-17 2 21 22 23 Pokyny 24 25 26 27 31 30 29 28 C. 21 Název cásti Tlacítko Skener Funkce Stisknutím pejdete do rezimu snímání. Kdyz je stroj v rezimu snímání, rozsvítí se indikátor zelen. (Funkce je dostupná jen s instalovanou kartou síového rozhraní NC-6 a soupravou internetového faxu a síového skeneru SU-6. ) Na tomto stroji nemá zádnou funkci. Kdyz je stroj v rezimu kopírování, rozsvítí se indikátor zelen. (Výrobní nastavení: 1 minuta) Uzitecná informace Casový interval ped provedením automatického nulování panelu lze nastavit na 30 sekund nebo v rozmezí 1 az 5 minut. Funkci automatického nulování panelu lze rovnz zakázat. Blíze viz kapitola "7 Rezim Nástroje ­ kopírovací funkce [CD]". Rezim úspory energie Pomocí rezimu úspory energie stroj namísto vypínání automaticky pechází do pohotovostního rezimu (rezim úspory energie). Kdyz je stroj v rezimu úspory energie, zstane indikátor tlacítka [Start] svítit zelen, vypne se vsak displej. Poznámka Jestlize je bhem rezimu úspory energie aktivována funkce automatického vypnutí, stroj se vypne. Spustní rezimu úspory energie G G Je stisknuto tlacítko [Úspora energie]. Uplynul nastavený casový interval od poslední cinnosti stroje. (Výrobní nastavení: 15 minut) Uzitecná informace Casový interval, po kterém stroj pejde do rezimu úspory energie, lze nastavit v rozsahu od 1 do 240 minut. (Viz kapitola "Rezim Nástroje ­ kopírovací funkce [CD]" na stran 7-1. ) Automatické vypnutí Pomocí funkce automatického vypnutí stroj automaticky vypíná, pokud po nastavený interval není provedena zádná cinnost, aby se setila elektrická energie. (Výrobní nastavení: 30 minut) Di1611/Di2011 2-21 2 Kopírovací úlohy ve front Pokyny Kopírovací úlohy lze umístit do fronty, pokud jsou vlozeny dokumenty a je stisknuto tlacítko [Start] v dob, kdy je na displeji zobrazeno "CEKEJTE, PROSIM!". Kdyz se indikátor tlacítka [Start] rozsvítí zelen, je zahájeno snímání originál a jsou vytvoeny kopie. 2-22 Di1611/Di2011 Základní postupy 3 3 3. 1 Základní postupy Kopírování Následující popis vysvtluje postup vlození originálu a vytvoení jednoduché kopie. [. . . ] 9-1 O Oddlovac úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 Odsazovací jednotka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 Odstraování zaseklého papíru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4 Automatický podavac originál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON LQ-2190

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON LQ-2190 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag