Návod k použití EPSON C3900 SETUP GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON C3900. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON C3900 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON C3900.


EPSON C3900 SETUP GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1325 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON C3900 (2971 ko)
   EPSON C3900 REFERENCE GUIDE (958 ko)
   EPSON C3900 SAFETY INFORMATION GUIDE (6062 ko)
   EPSON C3900 USER GUIDE ABRIDGED VERSION (1011 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON C3900SETUP GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Sluzby nebo opravy, které nejsou popsány v uzivatelské dokumentaci, svte autorizovanému servisnímu stedisku. Tento produkt byl vyroben, otestován a schválen tak, aby pi pouzití specifických soucástí Lexmark vyhovoval písným globálním bezpecnostním normám. Bezpecnostní funkce nkterých cástí nemusí být vzdy zjevné. Spolecnost Lexmark neodpovídá za pouzití jiných náhradních díl. [. . . ] 10 Pozadujete-li papírovou kopii faxu, vyberte moznost Vytisknout kopii faxu. 11 Klepnte na tlacítko Odeslat. Faxování 33 Píjem faxu prostednictvím softwaru 1 Na plose poklepejte na ikonu Lexmark Imaging Studio. 2 V levém podokn uvítací obrazovky klepnte na polozku Fax. Spustí se software Faxové funkce. 3 Klepnte na nabídku Nástroje 4 Klepnte na kartu Píjem fax. Pedvolby a nastavení. 5 V oblasti Píchozí hovory zvolte moznost Automaticky. 6 Chcete-li nastavit pocet zazvonní telefonu pedtím, nez tiskárna automaticky pijme fax, vyberte nastavení v rozbalovacím seznamu Pocet zazvonní ped pijetím. 7 Nastavení ulozte klepnutím na tlacítko OK. Faxování 34 Údrzba tiskárny Výmna tiskových kazet Vyjmutí pouzité tiskové kazety 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá. 2 Zvednte jednotku skeneru. Pokud není tiskárna práv v cinnosti, nosic tiskových kazet se pesune a zastaví v zavádcí poloze. 3 Zatlacením na pácku nosice kazet zvednte vícko nosice. 4 Vyjmte pouzitou tiskovou kazetu. Poznámka: Pokud chcete vyjmout ob kazety, opakujte kroky 3 a 4 pro druhou kazetu. Instalace tiskových kazet 1 Pi instalaci nových tiskových kazet odstrate nálepku a pásku na dn a zadní cásti kazet. 1 2 Výstraha--nebezpecí poskození: Nedotýkejte se zlatých kontakt vzadu na tiskových kazetách a kovových trysek na spodní cásti kazet. Údrzba tiskárny 35 2 Zatlacením na pácky nosic kazety zvednte vícka nosic. 3 Vlozte cernou nebo fotografickou kazetu do levé pozice nosice. Vlozte barevnou kazetu do pravé pozice nosice. 4 Zavete vícka. 5 Zvednte jednotku skeneru, jemn zatlacte na podpru skeneru smrem k nosicm kazet a opatrn sklopte jednotku skeneru, az se úpln zave. 6 Vlozte papír. Údrzba tiskárny 36 7 Stisknutím a podrzením tlacítka skeneru a zavete horní kryt. po dobu tí sekund vytisknte stránku se vzorkem vyrovnání. 8 Vlozte vytistnou stránku se vzorkem vyrovnání lícem dol do pravého dolního rohu sklenné plochy 1 2 9 Optovným stisknutím tlacítka vyrovnejte kazety. Poznámka: Jednotka skeneru musí být zavená, jinak nelze zahájit novou úlohu skenování, tisku, kopírování ci faxování. Dosazení lepsí kvality tisku Zlepsení kvality tisku Pokud nejste spokojeni s kvalitou vytistných dokument, provete následující opatení: · Pouzijte vhodný typ papíru. Pokud tisknete fotografie nebo jiné obrázky ve vysoké kvalit, dosáhnete nejlepsích výsledk pouzitím fotografického papíru Lexmark Premium nebo Lexmark. · Pouzijte papír s vyssí gramází nebo jasn bílý. · Vyberte lepsí kvalitu tisku. Pokud dokument stále není vytistn v pozadované kvalit, postupujte takto: 1 Vyrovnejte tiskové kazety. Dalsí informace naleznete v cásti , , Vyrovnání tiskových kazet" na str. 37. Pokud nedoslo ke zlepsení kvality tisku, provete krok 2. 2 Vycistte trysky tiskové kazety. Chcete-li si objednat kabel USB (císlo cásti 1021294), pejdte na www. lexmark. com. Papír Fotografický papír Lexmark Premium Velikost papíru · · · · · Letter A4 4 x 6 palc 10 x 15 cm L Poznámka: Dostupnost se mze lisit podle zem nebo regionu. Údrzba tiskárny 40 Papír Fotografický papír Lexmark Velikost papíru · · · · · · · · · Letter A4 4 x 6 palc 10 x 15 cm Letter A4 4 x 6 palc 10 x 15 cm L Fotografický papír Lexmark PerfectFinishTM Poznámka: Dostupnost se mze lisit podle zem nebo regionu. Informace o moznosti zakoupení fotografického papíru Lexmark Premium, Lexmark nebo Lexmark PerfectFinish ve vasí zemi nebo regionu naleznete na webových stránkách www. lexmark. com. Údrzba tiskárny 41 esení problém · · · · · · · · · , , esení problém s instalací" na str. 45 , , esení problém s kopírováním" na str. 48 , , esení problém se skenováním" na str. 50 , , esení problém s faxováním" na str. 52 , , esení problém s nesprávným zavádním nebo zablokováním papíru" na str. 52 , , Blikající kontrolky na ovládacím panelu" na str. 56 , , Odebrání a optovné nainstalování softwaru" na str. 57 esení problém s instalací · , , Tlacítko Napájení nesvítí" na str. 44 Tlacítko Napájení nesvítí Zkontrolujte pipojení napájení. 1 Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny. [. . . ] Dalsí informace naleznete v cásti , , Výmna tiskových kazet" na str. 35. svítí. svítí. esení problém 55 Chybové zprávy Zprávy se zobrazují na obrazovce pocítace. Výstraha kazety Brzy bude teba vymnit jednu z tiskových kazet. Dalsí informace naleznete v cásti , , Vyjmutí pouzité tiskové kazety" na str. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON C3900

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON C3900 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag