Návod k použití EPSON ACULASER CX16NF QUICK GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON ACULASER CX16NF. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON ACULASER CX16NF bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON ACULASER CX16NF.


EPSON ACULASER CX16NF QUICK GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19439 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON ACULASER CX16NF SETUP GUIDE (1641 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF (2349 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF FACSIMILE (791 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF FAX GUIDE (781 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF SETUP GUIDE (1641 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF REFERENCE GUIDE (2626 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF REFERENCE MANUAL (2634 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF QUICK REFERENCE GUIDE (19437 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF PRINTER COPIER SCANNER (5110 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON ACULASER CX16NFQUICK GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zmny, technické nepesnosti a typografické chyby budou opraveny v pozdjsích vydáních. Verze 4. 0. 05. 01. 09 Obsah Vítejte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Úvod . 7 Dodrzení pedpis na ochranu zivotního prostedí . 20 Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Vsechny ostatní sablony následují v abecedním poadí. Seznam sablon obsahuje dva typy sablon: · Síové sablony ­ tyto sablony jsou ulozeny ve vzdáleném úlozisti sablon a byly vytvoeny pomocí softwaru, jako je FreeFlow nebo SMARTsend. Výchozí sablonu lze vytvoit i pomocí softwaru FreeFlowTM SMARTsendTM. Slovo 'default' (výchozí) bude zobrazeno malým písmem. · Místní sablony ­ tyto sablony jsou ulozeny místn v zaízení a byly vytvoeny pomocí Internetových sluzeb CentreWare, ovladac WIA nebo TWAIN. 98 Uzivatelská pírucka k pístroji Xerox WorkCentre 4250/4260 5 Snímání v síti Údaje Panel Údaje na pravé stran obrazovky zobrazuje informace o zvolené sablon. Pokazdé, kdyz zvolíte jiný soubor sablony, zmní se údaje v této oblasti tak, aby odpovídaly píslusné sablon. POZNÁMKA: Vsechny zmny provedené v sablon na pístroji jsou docasné. Trvalé zmny musí být provedeny pomocí stejného obsluzného programu, v nmz byla sablona vytvoena. Základní informace o sablonách Abyste mohli úspsn snímat, je nezbytné vybrat sablonu na pístroji. Sablony obsahují pednastavené volby, které se aplikují na snímanou pedlohu. V sablon jsou napíklad spolu s názvem sablony urceny informace o konecném míst urcení úlohy (schránce) a nastavení kvality obrazu. Vytváení sablon Dalsí informace o vytváení sablon najdete na disku CD System Administration. Výbr sablony Zvolte sablonu podle toho, kam má být soubor zaslán. Správce systému obvykle vytvoí sablonu pro kazdého uzivatele. Zmna nastavených voleb sablony Po výbru sablony lze docasn zmnit vtsinu provedených nastavení, napíklad nastavení pro snímané strany, kvalitu obrazu a rozlisení. Místo urcení pro výstup nastavené v sablon nelze na pístroji mnit, ale je mozné pidat alternativní místo urcení. Schránky Schránky jsou adresáe nebo místa pro ulození nastavená na serveru, kde jsou uchovávány nasnímané soubory. Nez zacnete vyuzívat snímání v síti, správce systému musí nastavit schránky, které bude mít pístroj k dispozici. Místní sablony jsou aktualizovány okamzit a automaticky. POZNÁMKA: Aktualizace sablon mze trvat nkolik minut. Uzivatelská pírucka k pístroji Xerox WorkCentre 4250/4260 103 5 Snímání v síti Úprava vzhledu Tato funkce umozuje docasn zmnit informace týkající se pedlohy. Formát pedlohy Volbou této vlastnosti urcíte, jak zaízení stanoví formát pedlohy. POZNÁMKA: Pokud pístroj nezobrazí Pedlohy rzných formát, doporucujeme pouzití pedloh stejného formátu. Volba Automatické zjistní formátu Popis Tato volba umozní pístroji rozpoznat formát pedloh podávaných pomocí podavace pedloh. Volby Pedvolby a Uzivatelský formát slouzí k zadání rozmr snímané oblasti dokumentu pi snímání ze skla pro pedlohy. Nkolik rozmr odpovídá bzným formátm a orientacím pedloh. Zvolte standardní formát nebo pouzijte volbu Uzivatelský formát a nastavte rozmry snímané oblasti rucn. Rucní zadání formátu Snímání ke kraji Tato funkce , , obnoví" kvalitu pedlohy, jejíz okraje jsou potrhané ci roztepené nebo na které jsou stopy po drování ci sesití nebo jiné skvrny. 104 Uzivatelská pírucka k pístroji Xerox WorkCentre 4250/4260 5 Snímání v síti Pokud je funkce Snímání ke kraji nastavena na hodnotu Zapnuto, zaízení sejme obraz k okrajm stránky pedlohy. Je-li funkce Snímání ke kraji nastavena na moznost Vypnuto, bude podél okraj snímání doplnno malé prázdné ohranicení, aby podél okraj nevznikly nestejnomrné cáry. Uzivatelská pírucka k pístroji Xerox WorkCentre 4250/4260 105 5 Snímání v síti Volby ukládání soubor Pomocí této funkce je mozné spravovat místa urcení soubor, formáty a metadata. Název souboru Tato volba umozuje zmnit výchozí název souboru daný sablonou. Zadejte název souboru pomocí klávesnice na dotekové obrazovce a potom stisknte tlacítko Ulozit. Pomocí následujících voleb mzete nakonfigurovat zásady pro pípad, ze název souboru jiz existuje: Volba Pejmenovat nový soubor Popis Tuto volbu pouzijte, pokud chcete, aby pístroj pidlil novému souboru (nebo slozce) jedinecný název. Pomocí této volby je mozné pipojit nov vytvoený soubor s nasnímaným obrazem k existujícímu souboru se stejným názvem jako snímaný dokument. [. . . ] Chyby a závady Podavac papíru Otevená dvíka Popis Zadní nebo pední kryt není zajistný. V zásobníku dochází papír (zbývá mén nez 50 list). V zásobníku papíru dosel papír pro kopírování. V rucním podavaci dosel papír pro kopírování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON ACULASER CX16NF

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON ACULASER CX16NF bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag