Návod k použití EPSON ACULASER CX16 QUICK GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON ACULASER CX16. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON ACULASER CX16 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON ACULASER CX16.


EPSON ACULASER CX16 QUICK GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (19439 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON ACULASER CX16 SETUP GUIDE (1641 ko)
   EPSON ACULASER CX16 (2349 ko)
   EPSON ACULASER CX16 BROCHURE (976 ko)
   EPSON ACULASER CX16 FAX GUIDE (781 ko)
   EPSON ACULASER CX16 FACSIMILE (791 ko)
   EPSON ACULASER CX16 SETUP GUIDE (1641 ko)
   EPSON ACULASER CX16 SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER CX16 REFERENCE GUIDE (2626 ko)
   EPSON ACULASER CX16 QUICK REFERENCE GUIDE (19437 ko)
   EPSON ACULASER CX16 PRINTER COPIER SCANNER (5110 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON ACULASER CX16QUICK GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 14 Nastavení faxu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Instalace volitelných sad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kopírování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Doplkové funkce kopírování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zapnutí úctování v síti 1 2 3 4 5 Na ovládacím panelu stisknte tlacítko pro pihlásení/odhlásení, zadejte heslo správce [1111] a stisknte tlacítko Enter. Stisknte tlacítko Stav pístroje a pak vyberte polozky Nástroje> Úctování > Aktivace úctování > Rezim ovení. V cásti Úctování v síti stisknte tlacítko Zapnuto. Stisknte tlacítko pro pihlásení/odhlásení a stiskem tlacítka Potvrdit se odhlaste. POZNÁMKA: Dalsí informace najdete v Pírucce pro správu systému. strucný návod k pouzití 17 Fax na serveru Funkce faxu na serveru umozuje uzivatelm odesílat dokumenty na jeden nebo více faxových pístroj v telefonní síti, a to bez samostatné telefonní linky pipojené k pístroji. To je mozné díky pipojení pístroje k sít'ovému faxu na serveru, který zpracovává faxové penosy pro celou organizaci. Zapnutí faxu na serveru Na ovládacím panelu stisknte tlacítko pro pihlásení/odhlásení, zadejte heslo správce [1111] a stisknte tlacítko Enter. Stisknte tlacítko Stav pístroje a pak vyberte polozky Nástroje> Uzivatelské rozhraní > Aktivace sluzeb > Fax na severu. Stisknte tlacítko pro pihlásení/odhlásení a stiskem tlacítka Potvrdit se odhlaste a zavete nabídku Nástroje. POZNÁMKA: Dalsí informace najdete v Pírucce pro správu systému. 18 strucný návod k pouzití Kopírování cestina Výstupní formát Vytvoení brozury Slouzí k automatickému tisku dokumentu jako brozury. Prokládací listy fólií Slouzí k vlození prázdných nebo tistných prokládacích list mezi jednotlivé fólie. Vzhled stránky Slouzí k tisku více obraz na jednu stranu. Ulozit úlohu Slouzí k ulození úlohy do pístroje. 1 2 3 Dokumenty, které chcete kopírovat, vlozte lícovou stranou nahoru do podavace dokument nebo lícovou stranou dol k levému hornímu rohu skla pro pedlohy. Pokud chcete zmnit výchozí nastavení vlastností, klepnte na tlacítko Vlastnosti. Tiskový ovladac má nkolik karet, které obsahují volby a vlastnosti. · Na kart Papír/výstup zvolte typ úlohy, typ, formát a barvu média a volby výstupu, jako nap. · Karta Rozvrzení/vodoznak slouzí k pidávání vodoznak na strany, zmn orientace strany (na výsku nebo na síku) a umozuje tisk brozury a tisk více stran na 1 list. · Karta Upesnit obsahuje rzné moznosti pro písmo a tisk, napíklad zmensení a zvtsení obrazu. Zvolte pozadované moznosti tiskové úlohy a klepnutím na tlacítko OK vytisknte dokument. Tisková úloha bude odeslána na pístroj a bude zobrazena ve front Aktivní úlohy, dokud nebude vytistna. Frontu lze na pístroji vyvolat stiskem tlacítka Stav úlohy. cestina 1 Zkontrolujte, zda je v pocítaci nainstalovaný správný ovladac tiskárny. Informace o instalaci tiskových ovladac najdete v cásti Instalace ovladac tiskárny na stran 12. 2 3 4 strucný návod k pouzití 21 Doplkové funkce tisku Otocení obrazu Tato funkce umozuje otocit stranu o 180 stup. Chcete-li tuto funkci pouzít, klepnte na kartu Upesnit a na polozku Volby obrazu. [. . . ] Pokud se problém restartováním pístroje nevyesil, zkuste najít esení podle dále uvedených polozek. Problém Pístroj nelze zapnout esení · Zkontrolujte, zda pístroj není v rezimu úspory energie, který signalizuje zelená kontrolka na ovládacím panelu. Pístroj znovu aktivujete tím, ze se dotknete obrazovky uzivatelského rozhraní. · Zkontrolujte, zda je správn pipojena napájecí sra. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON ACULASER CX16

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON ACULASER CX16 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag