Návod k použití EPSON ACULASER C1100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce EPSON ACULASER C1100. Doufáme, že uživatelská příručka pro EPSON ACULASER C1100 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku EPSON ACULASER C1100.


EPSON ACULASER C1100 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5518 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   EPSON ACULASER C1100 SETUP GUIDE (793 ko)
   EPSON ACULASER C1100 (7156 ko)
   EPSON ACULASER C1100 BROCHURE (623 ko)
   EPSON ACULASER C1100 SETUP GUIDE (793 ko)
   EPSON ACULASER C1100 SETUP SHEET (793 ko)
   EPSON ACULASER C1100 REFERENCE GUIDE (7156 ko)
   EPSON ACULASER C1100 PAPER JAM GUIDE (320 ko)
   EPSON ACULASER C1100 PAPER JAM GUIDE (320 ko)
   EPSON ACULASER C1100 NETWORK ADMINISTRATOR'S GUIDE (4201 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze EPSON ACULASER C1100

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ® Barevná laserová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet libovolnou formou nebo prostředky, a to mechanicky, kopírováním, nahráváním nebo jakýmkoli jiným způsobem. Společnost neponese přímou odpovědnost za použití zde uvedených informací. Neodpovídá ani za případné škody plynoucí z použití zde uvedených informací. [. . . ] Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit). 146 Nastavení tiskárny v síti Instalace ovladače tiskárny z disku CD-ROM V této části je popsán postup instalace ovladače tiskárny na klientské počítače při nastavení sítě v následujících případech: ❏ Další ovladače nejsou nainstalovány na tiskové servery se systémem Windows XP, 2000, NT 4. 0 nebo Server 2003. ❏ Tiskový server používá operační systém Windows Me, 98 nebo 95, a klientské počítače systém Windows XP, 2000 nebo NT 4. 0. Obrázky uvedené v příručce se u jiných verzí operačních systémů Windows mohou lišit. Poznámka: ❏ Při instalaci na klientských počítačích se systémem Windows XP, 2000 nebo NT 4. 0 se musíte přihlásit jako Administrator. ❏ Pokud jsou nainstalovány další ovladače nebo je operační systém serveru a klientů stejný, není nutné ovladač tiskárny z disku CD-ROM instalovat. Klepněte na tlačítko OK a nainstalujte ovladač tiskárny z disku CD-ROM podle pokynů na obrazovce. Vložte disk CD-ROM, zadejte příslušnou jednotku a složku, kde je ovladač tiskárny pro klientské počítače umístěn, a klepněte na tlačítko OK. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Nastavení tiskárny v síti 147 Při instalaci ovladačů v systémech Windows XP, 2000 nebo Server 2003 se může zobrazit hlášení „Digital Signature is not found. “ (Nebyl nalezen digitální podpis). Klepněte na tlačítko Yes (Ano, systém Windows 2000) nebo Continue Anyway (Pokračovat; systém Windows XP nebo Server 2003) a pokračujte v instalaci. V závislosti na použitém operačním systému se liší i název složky. Operační systém klienta Windows Me, 98 nebo 95 Windows 2000 nebo XP Windows NT 4. 0 Název složky \<Jazyk>\WIN9X \<Jazyk>\WINXP_2K \<Jazyk>\WINNT40 3. Vyberte název tiskárny, klepněte na tlačítko OK a postupujte podle pokynů na obrazovce. Počítače Macintosh Sdílení tiskárny V této části jsou uvedeny informace o sdílení tiskárny v síti AppleTalk. Počítače v síti mohou sdílet tiskárnu, která je přímo připojena k jednomu z nich. Počítač přímo připojený k tiskárně je tiskovým serverem. Ostatní počítače jsou klienti, které pro sdílení tiskárny s tiskovým serverem potřebují oprávnění. Klienti sdílí tiskárnu přes tiskový server. 148 Nastavení tiskárny v síti Systém Mac OS X Použijte nastavení Printer Sharing (Sdílení tiskárny). Tato položka je standardní součástí systému Mac OS X verze 10. 2 nebo novější. Tato funkce není v systému Mac OS X verze 10. 1 k dispozici. Podrobné informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Systém Mac OS 9 Nastavení tiskárny jako sdílené tiskárny Při sdílení tiskárny připojené k jednomu z počítačů s ostatními počítači v síti AppleTalk postupujte následujícím způsobem. V nabídce Apple otevřete okno Chooser (Připojení) a klepněte na ikonu tiskárny. Vyberte port USB v poli „Select a printer port“ (Zvolte port tiskárny) vpravo, potom klepněte na tlačítko Setup (Instalace). Zobrazí se dialogové okno Printer Setup (Nastavení tiskárny). Poznámka: Zkontrolujte, zda je funkce Background Printing (Souběžný tisk) zapnutá. Nastavení tiskárny v síti 149 3. V poli Printer Sharing Set Up (Nastavení sdílení tiskárny) klepněte na tlačítko Printer Sharing Setup (Nastavit sdílení tiskárny). 4. [. . . ] Zkontrolujte, zda je v seznamu Programs and Services (Programy a služby) zaškrtnuto políčko pro aplikaci EEBAgent. exe, a potom klepněte na tlačítko OK. 298 Upozornění pro uživatele systému Windows XP Glosář bodová velikost písma Výška určitého písma měřená od vrcholu nejvyššího znaku po spodní část nejnižšího znaku. Bod je typografická měrná jednotka, která odpovídá 1/72 palce. ColorSync Software pro počítače Macintosh, který slouží k získání barevného výstupu WYSIWYG (obraz je shodný s výstupem). Tento software umožňuje tisknout barvy tak, jak jsou zobrazeny na monitoru. dpi (bodů na palec) Počet bodů na palec představuje měřítko rozlišení tiskárny. Se zvyšujícím počtem bodů na palec se zvyšuje rozlišení. FF (Form Feed, posuv stránky) Řídicí kód k zalomení stránky. fotovodivá jednotka Součást tiskárny, která obsahuje tiskový válec citlivý na světlo. inicializace Obnovení výchozích hodnot tiskárny (skupina pevně stanovených nastavení). na šířku Tisk orientovaný na stránce na šířku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky EPSON ACULASER C1100

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu EPSON ACULASER C1100 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag