Návod k použití ELECTROLUX ZB412C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ELECTROLUX ZB412C. Doufáme, že uživatelská příručka pro ELECTROLUX ZB412C bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ELECTROLUX ZB412C.


ELECTROLUX ZB412C : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3785 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ELECTROLUX ZB412C

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zádná ze zde uvedených informací nezakládá dalsí záruky. Spolecnost ELECTROLUX není zodpovdná za technické nebo redakcní chyby ani za opomenutí v tomto dokumentu. Císlo dílu: 610534-221 Uzivatelské pírucky Spolecnost ELECTROLUX si klade za cíl snízit dopad výroby svých produkt na zivotní prostedí. Soucástí plnní tohoto cíle je dodání uzivatelských pírucek a skolicích center na pevném disku pocítace v cásti Nápovda a podpora. [. . . ] Bluetooth TechnologieUzivatelskénení systémem ELECTROLUX QuickWeb podporována. Dalsí informace naleznete v pírucce v cásti Nápovda a podpora v systému Windows nebo v Uzivatelské pírucce dodané s nkterými modely na disku. Výbr poskytovatele sluzeb Internetu Nez se budete moci pipojit k Internetu, musíte internetové sluzby nastavit. Pocítac obsahuje následující softwarové prvky, které vám pomohou vytvoit nový internetový úcet nebo nastavit pocítac tak, aby pouzíval jiz existující úcet: Nástroj Internetové sluzby a nabídky (dostupný v nkterých oblastech) Ikony poskytované ISP (dostupné v nkterých oblastech) Prvodce pipojením k Internetu systému Windows® (dostupné kdekoli) Základy práce s notebookem 17 Kapitola 5: Síové pipojení Pouzití nástroje Internetové sluzby a nabídky Je-li v zemi nebo oblasti, kde jste pocítac zakoupili, podporován nástroj Internetové sluzby a nabídky, mzete jej spustit následujícím zpsobem: » Postupn kliknte na polozky Start, Vsechny programy, Sluzby online a Pipojit se k Internetu. Tento nástroj vám pomze provést následující: zalozit nový internetový úcet, nakonfigurovat pocítac pro pouzití existujícího úctu. Tento nástroj není ze systému ELECTROLUX QuickWeb dostupný. Pouzití ikon poskytovaných ISP Jsou-li v zemi nebo regionu, kde jste pocítac zakoupili, podporovány ikony poskytované ISP, ikony mohou být zobrazeny jednotliv na plose systému Windows nebo ve skupin ve slozce s názvem Sluzby online. » Chcete-li zalozit nový internetový úcet nebo konfigurovat pocítac k pouzití existujícího úctu, dvakrát kliknte na ikonu. Dále postupujte podle pokyn na obrazovce. Tyto ikony nejsou ze systému ELECTROLUX QuickWeb dostupné. Pouzití Prvodce pipojením k Internetu systému Windows Prvodce pipojením k Internetu mzete pouzít k pipojení k Internetu v libovolné z následujících situací: Pokud jiz máte úcet u poskytovatele sluzeb sít Internet. Pokud nemáte internetový úcet a chcete si vybrat poskytovatele sluzeb sít Internet ze seznamu, který je obsazen v prvodci. (Seznam poskytovatel není dostupný ve vsech oblastech. ) Pokud jste si vybrali poskytovatele, který není v seznamu, a daný poskytovatel vám dal specifické informace o adrese IP a nastavení POP3 a SMTP. Chcete-li pouzít Prvodce pipojením k Internetu systému Windows a zobrazit návod k jeho pouzití, kliknte na tlacítko Start, poté na polozku Nápovda a podpora a vyhledejte Prvodce pipojením k Internetu. vás prvodce, Zeptá-li se zvolte moznostzda chcete povolit nebo zakázat bránu Firewall systému Windows, povolit bránu Firewall. Prvodce pipojením k Internetu systému Windows není ze systému ELECTROLUX QuickWeb dostupný. 18 Základy práce s notebookem Kapitola 5: Síové pipojení Nastavení bezdrátové sít V této cásti jsou popsány kroky potebné k nastavení bezdrátové sít typické pro domácnost nebo mensí kancelá, nazývané téz bezdrátová lokální sí (WLAN), pomocí bezdrátového pocítace. Pro nastavení bezdrátové sít a vytvoení pipojení k síti Internet je zapotebí následující vybavení: modem pro sirokopásmové pipojení (ADSL nebo kabelový) a vysokorychlostní pipojení k síti Internet poízené od poskytovatele sluzeb sít Internet; bezdrátový smrovac (nutno zakoupit zvlás); pocítac s bezdrátovým pipojením. Mzete tuto informaci potebovat pozdji pi konfiguraci pocítace ci pocítac pro pístup ke smrovaci. Pokud neaktivujete funkci zabezpecení, mze neoprávnný uzivatel pomocí bezdrátového pipojení získat pístup bez vaseho vdomí k datm v pocítaci a vyuzívat vase pipojení k síti Internet. Operacní systém Windows obsahuje nástroje, které vám pomohou pi prvním nastavení bezdrátové sít. Chcete-li nástroje Windows pouzít k nastavení sít, kliknte na polozky Start, Ovládací panely, Sí a Internet, Centrum sítí a sdílení, Nastavit nové pipojení nebo sí, Nastavit novou sí a poté kliknte na moznost Dalsí. Postupujte podle pokyn na obrazovce. 20 Základy práce s notebookem Kapitola 5: Síové pipojení Krok 3: Konfigurace pocítace pro pipojení k bezdrátové síti 1. Je-li bezdrátové zaízení vypnuto, zapnte funkci bezdrátového pipojení stisknutím tlacítka nebo pepínace pro bezdrátové pipojení v závislosti na modelu pocítace. Pomoc pi nalezení indikátoru ci tlacítka nebo pepínace bezdrátového pipojení naleznete v Uzivatelské pírucce v cásti Nápovda a podpora. Chcete-li pipojit pocítac k existující bezdrátové síti v systému Windows, postupujte takto: kazdém zapnutí pocítace. Pokud byl systém QuickWeb aktivován, spustí se piELECTROLUX QuickWeb aktivovali. V následující cásti se pedpokládá, ze jste jiz systém Informace o zakázání systému QuickWeb naleznete v kapitole 3 , , Pouzití systému ELECTROLUX QuickWeb (pouze u vybraných model)". Zobrazí se domovská obrazovka systému ELECTROLUX QuickWeb. [. . . ] nkterých Uklávesou f4. model pocítac mze být nutné stisknout klávesu fn v kombinaci s Základy práce s notebookem 37 Píloha A: esení potízí Software se chová nestandardn Pokud software nereaguje nebo se chová nestandardn, postupujte následovn: Pocítac restartujte kliknutím na tlacítko Start, sipku vedle tlacítka Vypnout a následn na tlacítko Restartovat. Pokud nelze pocítac restartovat pomocí tchto postup, postupujte podle pokyn v následující cásti , , Pocítac je zapnutý, ale nereaguje". Spuste provování pocítace pomocí antivirového programu. Informace o pouzívání antivirového programu v pocítaci naleznete v cásti , , Ochrana pocítace ped viry" v kapitole 4. Pocítac je zapnutý, ale nereaguje Je-li pocítac zapnutý, ale nereaguje na softwarové ani hardwarové píkazy, vyzkousejte v uvedeném poadí následující postupy nouzového vypnutí, dokud se pocítac nevypne: Ä UPOZORNNÍ: Nouzové vypnutí zpsobuje ztrátu neulozených dat. Pidrzte tlacítko napájení stisknuté alespo 5 sekund. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ELECTROLUX ZB412C

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ELECTROLUX ZB412C bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag