Návod k použití ELECTROLUX EGT6242NVK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ELECTROLUX EGT6242NVK. Doufáme, že uživatelská příručka pro ELECTROLUX EGT6242NVK bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ELECTROLUX EGT6242NVK.


ELECTROLUX EGT6242NVK : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4254 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ELECTROLUX EGT6242NVK

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] – Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako je např. – Používejte pouze doporučené příslušenství. • Aby nedošlo ke zranění, musí být zařízení bezpečně připevněno ke stěně v souladu s návodem k instalaci. VAROVÁNÍ Výrobek • Neumísťujte na zařízení zdroje otevřeného ohně, například svíčky. • Zařízení může být rušeno rádiovými signály vysílanými mobilními telefony během jejich používání. [. . . ] ( 6) Spusťte přehrávání na Bluetooth® zařízení. • Pokud se dotknete jiným zařízením hlavního zařízení, můžete aktualizovat Bluetooth® zařízení. Dříve připojené zařízení se automaticky odpojí. • Po navázání spojení se přehrávání může automaticky spustit v závislosti na typu používaného zařízení. • Připojení jedním dotykem nemusí správně fungovat v závislosti na typu používaného zařízení. 20 RQT0A97 Používání této sestavy Příprava • Zapněte aktivní subwoofer. • Zapněte TV a/nebo připojené zařízení.  Úprava hlasitosti tohoto systému Stiskněte [+ VOL -]. • Rozsah hlasitosti: 0 až 100  Ztlumení zvuku Stiskněte [MUTE]. • Při ztlumení se na displeji zobrazí „MUTE“. • Pokud chcete zrušit ztlumení, znovu stiskněte tlačítko nebo upravte hlasitost. • Ztlumení se zruší po vypnutí hlavního zařízení. INPUT SETUP SOUND  OK  Pokud tato soustava nefunguje tak, jak jste očekávali, nebo je zvuk nezvyklý, vrácení nastavení na tovární nastavení může tento problém vyřešit. ( 26) • Pokud z reproduktorů TV vychází zvuk, snižte hlasitost TV na minimum. Stiskem [] zapněte hlavní zařízení. Zvolte zdroj. Stiskněte Pro výběr Vstup se mění v následujícím pořadí každým stisknutím [INPUT]. „TV” „BD/DVD” „BLUETOOTH” [INPUT] [ ] „BLUETOOTH” • Toto dálkové ovládání nemůže být použito k ovládání úkonů připojených zařízení.  Výběr „BD/DVD” Změňte vstup na TV na ten, ke kterému je toto zařízení připojeno, poté spusťte přehrávání na připojeném zařízení.  Výběr „BLUETOOTH” Spusťte přehrávání na Bluetooth® zařízení připojeném k tomuto zařízení. RQT0A97 21 Odkaz Úkony Začínáme • Při přepínání zdroje na „BLUETOOTH“ a potom na „TV“ za sebou, po změně na „BLUETOOTH“ chvíli počkejte a stiskněte [INPUT]. Před použitím Bezpečnostní opatření 3D zvuk Tato soustava poskytuje pocit, že zvuk a obraz jsou jeden celek. • Změna aplikovaného efektu je popsána v „Menu zvuku“. Tato funkce je vhodná pro TV vysílání, které má rozdíly úrovně zvuku. ON OFF Pokud se zvuk stane nepřirozeným, zvolte „OFF”. Před použitím Nastaví preferovaný režim audio kanálu, pokud jsou touto sestavou přijaty dva režimy audia. M1: Hlavní M2: Sekundární DUAL AUDIO M1 + M2: Hlavní + sekundární Tento efekt funguje, když je audio výstup TV nebo přehrávače nastavený na „Bitstream“ a „Dolby Dual Mono“ je dostupný v zdroji zvuku. Bezpečnostní opatření DTS® je audio zdroj. Menu nastavení Opakovaným stiskem [SETUP] zvolte položku nastavení. Opakovaným stiskem [, ] zvolte požadované nastavení a poté stiskněte [OK]. Ztlumí displej po 5 sekundách nečinnosti. ON OFF Hlavní zařízení se automaticky vypne, pokud není audio vstup a zařízení se nepoužívá přibližně 20 minut. ON OFF Nastaví limit hlasitosti na 50, když zapnete hlavní zařízení, i když je hlasitost nastavená na více než 50 před vypnutím. ON OFF Tato funkce Vám umožňuje připojit spárované Bluetooth® zařízení, když se hlavní zařízení nachází v pohotovostním režimu. ON OFF Hlavní zařízení se automaticky zapne, jakmile připojíte spárované Bluetooth® zařízení. • Při nastavení této funkce na „ON“ se spotřeba energie v pohotovostním režimu sníží. LINK MODE Mění link Bluetooth® připojení, aby vyhovoval typu připojení. Ujistěte se, že odpojíte aktuální připojené zařízení (na displeji se zobrazí „BLUETOOTH READY“). [. . . ] • K čištění této soustavy nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo nebo benzín. • Před použitím chemicky ošetřené utěrky si pozorně přečtěte pokyny, které byly dodány spolu s látkou.  Použité frekvenční pásmo Tato soustava používá 2, 4 GHz frekvenční pásmo.  Certifikace tohoto zařízení • Tato soustava je v souladu s frekvenčním omezením a získala certifikát na základě frekvenčních zákonů. Proto bezdrátové povolení není nutné. • Níže uvedené skutky jsou postihnutelné podle zákona v některých zemích: – Rozebírání nebo modifikace zařízení. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ELECTROLUX EGT6242NVK

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ELECTROLUX EGT6242NVK bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag