Návod k použití CLATRONIC ZP 2896 PC 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC ZP 2896 PC. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC ZP 2896 PC bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC ZP 2896 PC.


CLATRONIC ZP 2896 PC 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1458 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC ZP 2896 PC2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Seznámení s díly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spodní strana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pro SPUSTNÍ nebo VYPNUTÍ PC notebooku se vypínac jednou stiskne. U Windows XP lze toto tlacítko pouzívat také k bezpecnému VYPNUTÍ notebooku. Vypínac napájení funguje pouze s oteveným panelem displeje. OFF ON OFF ON EXPRESS Spínac pro bezdrátové pipojení Pouze u bezdrátových model: Na displeji na obrazovce ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ interní bezdrátovou LAN nebo Bluetooth (u vybraných model). Pi povolení se rozsvítí píslusný indikátor bezdrátového pipojení. Pro pouzívání bezdrátové LAN nebo Bluetooth je nutné softwarové nastavení Windows. 1 Indikátory stavu Pední strana CLATRONIC F5 ENTERTAINMENT SYSTEM Zacínáme Indikátor aktivity mechaniky Indikuje, ze notebook pracuje s jedním nebo více úloznými jednotkami, nap. Svtlo bliká v souladu s dobou pístupu. Indikátor numerického zámku Pi rozsvícení indikuje aktivaci numerického zámku [Num Lk]. Numerický zámek umozuje, aby bylo mozné pracovat s nkterými klávesami písmen jako s numerickými pro snadnjsí zadávání císelných údaj. Indikátor zámku velkých písmen Pi rozsvícení indikuje aktivaci zámku velkých písmen [Caps Lock]. Zámek velkých písmen umozuje psaná nkterých písmen na klávesnici jako písmen velkých (nap. Pokud je zámek velkých psaní VYPNUTÝ, psaná písmena budou malá (nap. a, b, c). Indikátor zámku posunování Pi rozsvícení indikuje aktivaci zámku posunování [Scr Lk]. Zámek posunování umozuje, aby se s nkterými písmeny na klávesnici dalo pracovat jako se smrovými sipkami, címz je umoznna snadnjsí navigace v pípadech, kdy je potebná pouze cást klávesnice, nap. Touchpad je citlivý na elektrostatické podnty, k práci tedy nelze pouzívat zádné jiné pedmty nez prsty. Základní funkcí touchpadu je pohyb kurzorem a výbr polozek zobrazených na obrazovce koneckem prstu místo mysí, jak bývá zvykem u standardního stolního pocítace. Následující obrázky pedstavují správné pouzívání touchpadu. Posun prstu dopedu Posun prstu doleva Posun prstu dozadu Posun prstu doprava Pohyb kurzorem Prst se umístí do stedu touchpadu a posune se ve smru zamýsleného pohybu kurzoru. Pouzívání notebooku Ilustrace pouzívání touchpadu Kliknutí/poklepání- Kurzor umístte na pedmt, stisknte tlacítko nebo koneckem prstu lehce stisknte touchpad, prst na nm pdrzte dokud se pedmt nevybere. Tyto dva píklady smují ke stejnému výsledku. Kliknutí. Poklepání. Stisknte a uvolnte levé kurzorové tlacítko. ehce . Dvojklik/dvojípoklepání-toto je obvyklá praxe spoustní programu pímo z píslusné ikony, která byla vybrána. Kurzor posute na ikonu, která se má aktivovat, stisknte levé tlacítko nebo dvakrát rychle poklepejte na touchpad a systém provede spustní píslusného programu. Bude-li interval mezi jednotlivým kliknutím nebo poklepáním pílis dlouhý, cinnost se neprovede. Rychlost dvojkliku lze nastavit v ovládacím panelu Windows - , , Mys". Tyto dva píklady smují ke stejnému výsledku. Dvojklik Dvojí poklepání Dvakrát stisknte a uvolnte levé tlacítko. vakrát . Pouzívání notebooku Petazení-petazení znamená uchopení pedmtu a jeho umístní na libovolné místo na obrazovce. Je mozné pejet kurzorem pes vybraný pedmt a soucasn pidrzovat levé tlacítko, poté kurzor posunout na vybrané místo a tlacítko uvolnit. [. . . ] (English) ATTENZIONE!Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC ZP 2896 PC

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC ZP 2896 PC bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag