Návod k použití CLATRONIC WM 416 NEW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC WM 416. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC WM 416 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC WM 416.


CLATRONIC WM 416 NEW: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (850 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC WM 416NEW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bylo vynalozeno veskeré úsilí, aby bylo zajistno, ze obsah této pírucky je správný a aktuální. Výrobce nicmén nerucí za pesnost jejího obsahu a vyhrazuje si právo bez pedchozího upozornní provádt zmny. Obsah Poznámky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Prohlásení pro Federální komunikacní komisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Prohlásení kanadského ministerstva komunikací. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Specifikace skutecného produktu se mohou v jednotlivých oblastech lisit. Klávesnice a mys mohou být drátové nebo bezdrátové. Dálkové ovládání (volitelné) Konektor TV (volitelný) Série All-in-one PC WM 416 Seznámení s All-in-one PC Pohled zepedu Na následujícím obrázku jsou popsány cásti na této stran pocítace. Cestina MODE MENU Série WM 416EG/WM 416IG 1 2 3 4 11 10 9 8 7 6 5 Série All-in-one PC WM 416 15 1 Webkamera Integrovaná webkamera s mikrofonem umozují úcastnit se videokonferencí online. Indikátor LED webkamery Ukazuje, ze je webkamera aktivována. Digitální mikrofon (zabudovaný) Zabudovaný digitální mikrofon lze pouzít pro videokonference, projevy, zvukové záznamy a multimediální aplikace. Cestina 16 2 3 4 Displej LCD (Dotyková funkce u vybraných model) 20 palcový displej LCD s optimálním rozlisením 1600 x 900 je vybaven dotykovou funkcí, která vám pinásí digitální zivot na dosah ruky. Vypínac Vypínac vám umozuje systém ZAPNOUT/VYPNOUT. VIkona zvýsení hlasitosti reproduktoru Stisknutím zvýsíte jas zobrazení. Stisknutím mzete posouvat nahoru pi navigování v nabídce. 5 6 7 Tlacítko Nabídka Stisknutím zobrazíte nabídku. Stisknutím tohoto tlacítka potvrdíte/vyberete zvýraznnou ikonu (funkci), kdyz je aktivována nabídka OSD. 8 Ikona ztlumení hlasitosti reproduktoru Stisknutím snízíte jas zobrazení. Stisknutím mzete posouvat dol pi navigování v nabídce. 9 Tlacítko REZIM Stiskem pepnte zdroj zobrazovaného signálu. Pi pepnutí na vstup HDMI lze All-inone PC vyuzít jako bzný stolní LCD monitor. Z kabelové sít mzete pijímat digitální a analogovou televizi nebo FM rádio podle toho, co máte pedplaceno. 20 Série All-in-one PC WM 416 2 1 3 4 5 6 7 1 Podstavec Umozuje zorientovat systém do svislé polohy. Port zámku Kensington® Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpecení pocítace pomocí bezpecnostních výrobk kompatibilních s Kensington®. Tyto bezpecnostní výrobky zpravidla obsahují kovový kabel a zámek, který brání odpojení pocítace od pevného pedmtu. 2 Série All-in-one PC WM 416 21 Cestina Série WM 416EU/WM 416IU 3 Vstup napájení (stejnosmrné naptí 19 V) Napájecí adaptér konvertuje stídavé naptí na stejnosmrné pro pouzití v této zdíce. Tímto vstupem je pivádno napájení do pocítace. Aby se zabránilo poskození pocítace, vzdy pouzívejte dodaný napájecí adaptér. Bhem pouzívání se napájecí adaptér zahívá na stední az vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udrzujte jej v bezpecné vzdálenosti od tla. Cestina 4 5 6 7 Port USB Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zaízeními USB, jako jsou napíklad klávesnice, mysi, fotoaparáty a pevné disky. Výstup pro displej (monitor) (u vybraných model) 15-pinový monitorový port D-sub podporuje standardní zaízení kompatibilní s VGA, nap. monitory a projektory, umozující zobrazení na vtsím externím displeji. Port místní sít LAN Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní ethernetový kabel pro pipojení k místní síti. Sériový port (u vybraných model) 9vývodový sériový port (COM1) pro sériová zaízení. 22 Série All-in-one PC WM 416 2 1 3 4 5 6 7 1 Podstavec Umozuje zorientovat systém do svislé polohy. Port zámku Kensington® Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpecení pocítace pomocí bezpecnostních výrobk kompatibilních s Kensington®. [. . . ] Klepnte na Pipojit. 7. Dokoncete konfiguraci klepnutím na Zavít. Série All-in-one PC WM 416 39 Cestina Vyberte Sirokopásmové pipojení (PPPoE) a klepnte na Dalsí. 8. Cestina 9. 40 Klepnte na ikonu sít na hlavním panelu a klepnte na pipojení, které jste práv vytvoili. Zadejte vase uzivatelské jméno a heslo. Klepnutím na tlacítko Pipojit se pipojte k Internetu. Série All-in-one PC WM 416 Konfigurace zvukového výstupu Konfigurace reproduktor Nastavte systém pomocí následujících konfigurací reproduktor: Název 2kanálová reproduktorová soustava (stereo) Zdíka zvuku Reproduktorový systém Levý a pravý reproduktor. SLuchátka/dvoukanálový Zvukový výstup Vstup mikrofonu Cestina 41 All-in-one PC podporuje rzné druhy zvukových konfigurací. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC WM 416

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC WM 416 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag