Návod k použití CLATRONIC WA 2942 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC WA 2942. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC WA 2942 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC WA 2942.


CLATRONIC WA 2942 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1205 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC WA 29422

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za tmto symbolem zskte doplujc informace k obsluze a praktickmu pouit spotebie. Jetelov lstek oznauje tipy a rady k hospodrnmu a ekologickmu provozu spotebie. Pro ppad eventuln poruchy spotebie obsahuje tento nvod k pouit tak pokyny k jejich odstrann svpomoc, je jsou uvedeny v kapitole Co dlat, kdy. Pokud byste s tmito pokyny nevystaili, obrate se na n servis: 02 / 6112 6112 V servisu dostanete odpov na kadou otzku, tkajc se vybaven a pouit spotebie a pracovnci servisu rdi vyslechnou tak vae pn, podnty a kritiku. [. . . ] Prodluovac hadice m bt uloena na podlaze, a m stoupat do vky pouze u odtoku. 41 8 Instalace praky Vyrovnn do vodorovn polohy Automatick praka mus stt vemi tymi nokami pevn na podlaze. Mal nerovnosti podlahy je mono vyrovnat vyroubovnm nebo zaroubovnm ty noek spotebie. Ekologick tipy U prmrn zapinnho prdla nen nutno pout pedprku. Uette tak prac prostedky, vodu i as (krom toho budete chrnit ivotn prosted!). Automatick praka pracuje obzvlt sporn tehdy, jestlie pln vyuijete mnostv npln, uvdn v nvodu. Pi malm mnostv prdla dvkujte pouze polovinu a dv tetiny doporuenho mnostv pracho prostedku. Vhodnm oetenm prdla ped pranm mete odstranit skvrny a ohranien ulpl neistoty. Mrn nebo lehce zapinn bl prdlo perte s pouitm energeticky spornho programu. Mte-li pro pran k dispozici vodu stedn a velmi tvrdou (od rozsahu tvrdosti II, viz odstavec Prac a oetovac prostedky), mli byste pout vhodn prostedek pro zmkovn vody. Potom mete prac prostedek dvkovat jako pro rozsah tvrdosti I (= mkk voda). Pipojen studen vody Sou˷st dodvky praky je tlakov hadice dlky 1, 5 metru. Pro pipojen studen vody je zapoteb vodovodn kohout s hadicovm roubenm 3. Praku je mono pipojit na kad vodovodn potrub bez pouit pdavn zptn klapky. Opatrn vythnout pravou nylonovou objmku s polystyrenovm poltem, potom stedn a levou objmku. Znovu usadit spodn panel a piroubovat jej s pouitm 4 roub, dodanch spolen se zvsy, ppadn pedem odmontovanho roubu. Popis automatick praky Pohled zepedu zsuvka s pihrdkami pro prac a oetovac prostedky ovldac panel plnic dvee odpadn filtr vkov pestaviteln noky 38 11 Popis automatick praky Ovldac panel Rozmry praky Pohled zepedu a z boku A = provozn kontrolka B = tlatko EIN/AUS (zapnout / vypnout) C = tlatka voleb D = tlatko START/PAUSE (sputn / peruen programu) E = ukazatele prbhu programu F = voli program Voli program Voliem program se uruje druh pracho programu podle zpracovvanho druhu prdla a poadovan teploty prac lzn (nap. Jednotliv polohy nastaven maj nsledujc vznam: KOCHWSCHE/BUNTWSCHE (bl prdlo / barevn prdlo) Hlavn prac program pro bl / barevn prdlo (studen pran - 95C mchn / aviv odsteovn). Pohled zezadu studen voda pvodn kabel do elektrick st vypoutc hadice 12 37 Popis automatick praky POKYNY PRO UMSTN A PIPOJEN Bezpenostn pokyny pro instalaci automatick praky Po dodn automatickou praku zkontrolujte, zda nebyla bhem dopravy pokozena. Pesvdte se, zda byly odstranny vechny ˷sti transportnho zajitn, viz odstavec Odstrann transportnho zajitn. V jinm ppad by mohlo dojt pi odsteovn k pokozen praky nebo s n sousedcho nbytku. Zstrku zasunujte vdy do zsuvky s ochrannm kontaktem, instalovanou v souladu s pedpisy. Pi pevnm pipojen automatick praky na s mus bt zajitna v elektrick instalaci monost oddlit spotebi od st na vech plech odpovdajcm odpojovacm zazenm (pojistky, vypnae LS, proudov chrnie, stykae, pojistky ty je nutno cel vyroubovat nebo podobn) se vzdlenost kontakt nejmn 3 mm. Ped uvedenm automatick praky do provozu se pesvdte, zda souhlas na typovm ttku praky uveden jmenovit napt a druh proudu s hodnotami v mst instalace. Pvodn veden do elektrick st sm vymovat pouze servisn technik nebo autorizovan odbornk. Poloha ENERGIESPAREN (spora energie): energeticky sporn program pi teplot cca 67C pro mrn a normln zapinn bl prdlo, s prodlouenou dobou pran (program nelze kombinovat s funkc KURZ (krtk program). PFLEGELEICHT (snadno udrovateln prdlo) Hlavn prac program pro snadno udrovateln textilie (studen pran -60C mchn, aviv odsteovn). LEICHTB<GELN pi 40C (snadn ehlen) Prdlo se pere a odsteuje obzvlt etrn. [. . . ] Ped uvedenm praky do provozu je teba dbt na to, aby byla teplota mstnosti, ve kter je praka instalovna, vy ne 0C. Zapnut praky Pro zapnut praky stisknout tlatko EIN/AUS (zapnout / vypnout), rozsvt se provozn kontrolka. 28 21 Vlastn pran Oetovn a drba praky Volba poadovanho programu Natoit programov voli do poadovan polohy. Svtc kontrolky ukazatele prbhu programu informuj o programovch secch zvolenho programu. Prac buben Prac buben je vyroben z ulechtil nerezavjc oceli. Vlivem rezavjcch cizch pedmt v prdlu me dochzet k usazovn koroze na bubnu. Buben z ulechtil oceli neistit odvpovacmi prostedky obsahujcmi kyseliny, prostedky na drhnut s obsahem chloru nebo eleza nebo ocelovou drtnkou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC WA 2942

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC WA 2942 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag