Návod k použití CLATRONIC ST 2942 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC ST 2942. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC ST 2942 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC ST 2942.


CLATRONIC ST 2942 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1205 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC ST 29422

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 7 Seznámení s díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pravá strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Levá strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zadní strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pední strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Obnova notebooku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pomocí oddílu pro obnovu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pouzívání disku DVD pro obnovení (u vybraných model) . . . . . . . . . . . . 13 Deklarace a prohlásení o bezpecnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Prohlásení Federální komise pro komunikaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Prohlásení FCC o nebezpecí vystavení rádiovým frekvencím (RF)16 Prohlásení o shod(Smrnice R&TTE 1995/5/EC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Varovná znacka CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Prohlásení IC o vystavení radiaci pro Kanadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bezdrátový provozní kanál pro rzné domény. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi . . . . . 18 Poznámky k bezpecnosti UL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pozadavek na elektrickou bezpecnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 REACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Severská opatení pro lithium (pro baterie lithium-ion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Tento výrobek je chránn jedním nebo více následujícími patenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Notebook ­ uzivatelská pírucka Bezpecnostní opatení Dodrzováním následujících bezpecnostních opatení se zvysuje zivotnost notebooku. [. . . ] Výstup zobrazení (monitor) 15kolíkový port D-sub pro monitor podporuje standardní VGA kompatibilní zaízení jako je monitor nebo projektor, který umozuje sledování na vtsím, externím displeji. Notebook ­ uzivatelská pírucka 4 5 Port LAN Port LAN RJ-45 s osmi kolíky je vtsí nez modemový port RJ-11 a podporuje standardní ethernetové kabely pro pipojení k lokální síti. Integrovaný konektor umozuje pohodlnou práci bez pídavných adaptér. Vstup napájení (DC) Pes konektor dodaného napájecího adaptéru se pevádí stídavý proud (AC) na proud stejnosmrný (DC). Pomocí tohoto konektoru se do notebooku pivádí elektrický proud a nabíjí se vnitní bateriová sada. Aby nedoslo k poskození notebooku a bateriové sady, je nutné vzdy pouzívat napájecí adaptér, který byl dodán. UPOZORNNÍ: PI POUZÍVÁNÍ SE MZE VÝRAZN ZAHÁT. ADAPTÉR NENÍ DOVOLENO ZAKRÝVAT A JE NUTNÉ VYVAROVAT SE KONTAKTU S TLEM. 6 Levá strana 1 2 3 4 1 2 Port USB (2. 0/1. 1) Slot pro pam flash Aby bylo mozné pouzívat pamové karty ze zaízení, jako jsou napíklad digitální fotoaparáty, pehrávace MP3, mobilní telefony a osobní organizéry PDA, je teba obvykle samostatn zakoupit externí ctecku pamových karet. Tento notebook je vybaven jednou integrovanou vysokorychlostní cteckou pamových karet, která dokáze pohodln nacítat a zapisovat na adu pamových karet flash, které jsou uvedené dále v této pírucce. Notebook ­ uzivatelská pírucka 3 Optická mechanika Notebook se vyrábí v rozdílných provedeních s rznými optickými mechanikami. Optická mechanika Notebooku mze disponovat podporou kompaktních disk (CD) a/nebo digitálních video disk (DVD) a mze mít funkce nahrávání (R) nebo zápisu (RW). Viz obchodní specifikace podrobností kazdého modelu. Nouzové vysunutí optické mechaniky (umístní se lisí podle modelu) Nouzové vysunutí se pouzívá pro vysunutí pihrádky optické mechaniky v pípad poruchy elektronického vysouvání. Vlozte prázdný zapisovatelný disk DVD do optické jednotky a klepnutím na Start zahajte vytvoení nového disku DVD pro obnovení. Dokoncete vytvoení disku DVD pro obnovení podle zobrazených pokyn. Pro pípravu disku DVD pro obnovení si pipravte ti prázdné zapisovatelné disky DVD. Ped provedením obnovení systému notebooku odinstalujte volitelný sekundární pevný disk. Podle spolecnosti Microsoft mzete ztratit dlezitá data v pípad nastavení operacního systému Windows Vista na nesprávném pevném disku nebo v pípad zformátování nesprávného oddílu disku. Dalsí podrobnosti viz odkaz http://support. microsoft. com/ kb/937251/en-us. Notebook ­ uzivatelská pírucka 1 Pouzívání disku DVD pro obnovení: 1. Vlozte disk DVD pro obnovení do optické jednotky (notebook musí být zapnutý). Restartujte notebook, bhem spoustní stisknte klávesu <Esc>, pomocí tlacítka se sipkou dol vyberte optickou jednotku (mze být oznacena , , CD/DVD") a stisknutím klávesy <Enter> spuste systém z disku DVD pro obnovení. Vyberte volbu oddílu a klepnte na tlacítko Dalsí. Volby oddílu: Obnovit Windows pouze do prvního oddílu. Tato moznost odstraní pouze první oddíl, umozní vám zachovat ostatní oddíly a vytvoí nový systémový oddíl jako jednotku , , C". Tato moznost odstraní z vaseho pevného disku vsechny oddíly a vytvoí nový systémový oddíl jako jednotku , , C". [. . . ] Venkovní pouzití na veejném pozemku není povoleno. V níze uvedených krajích pro celé pásmo 2, 4 GHz: · · Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW Kraje, ve kterých je povoleno pouzití pásma 2400 ­ 2483, 5 MHz s EIRP mén nez 100 mW v interiéru a mén nez 10 mW v exteriéru: 01 05 11 24 32 41 55 1 Ain Hautes Alpes Aude Dordogne Gers Loir et Cher Meuse 02 08 12 25 36 45 58 Aisne Ardennes Aveyron Doubs Indre Loiret Nièvre 03 09 16 26 37 50 59 Allier Ariège Charente Drôme Indre et Loire Manche Nord Notebook ­ uzivatelská pírucka 60 Oise 61 Orne 64 Pyrénées Atlantique 66 67 Bas Rhin 68 70 Haute Saône 71 75 Paris 82 84 Vaucluse 88 89 Yonne 90 94 Val de Marne 63 Puy du Dôme Pyrénées Orientales Haut Rhin Saône et Loire Tarn et Garonne Vosges Territoire de Belfort Tento pozadavek se pravdpodobn postupn zmní, takze budete moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální sí pouzívat na více místech ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www. art-telecom. fr) Vase WLAN karta vysílá mén nez 100 mW, ale více nez 10 mW. Notebook ­ uzivatelská pírucka 1 Poznámky k bezpecnosti UL U telekomunikacních zaízení (telefony) UL 1459 pozaduje, aby bylo zaízení elektricky propojeno s telekomunikacní sítí s uzemnným provozním naptím, jez ve spicce nepesahuje 200 V a v kombinaci spicka - spicka 300 V a 1 V rms a aby bylo instalováno nebo pouzíváno v souladu s Národním pepisem o elektrickém proudu (NFPA 70). Pi pouzívání modemu spolu s notebookem je vzdy nutné dbát na základní bezpecnostní opatení, aby se snízilo nebezpecí pozáru, elektrického soku a zranní osob; k opatením patí: · · · Nepouzívejte notebook v blízkosti vody, nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC ST 2942

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC ST 2942 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag