Návod k použití CLATRONIC MBG 2538 N 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC MBG 2538 N. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC MBG 2538 N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC MBG 2538 N.


CLATRONIC MBG 2538 N 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (622 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC MBG 2538 N2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SPOLECNOST CLATRONIC, JEJÍ VEDOUCÍ A VÝKONNÍ ZAMSTNANCI, ZAMSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEJSOU V ZÁDNÉM PÍPAD ODPOVDNOST ZA JAKÉKOLI NEPÍMÉ, ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (VCETN ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOZNOSTÍ POUZÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, PERUSENÍM OBCHODNÍ CINNOSTI APOD. ), A TO I V PÍPAD, ZE SPOLECNOST CLATRONIC BYLA NA MOZNOST TCHTO SKOD, KE KTERÝM MZE DOJÍT V PÍPAD ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PÍRUCCE, UPOZORNNA. SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAZENÉ V TÉTO UZIVATELSKÉ PÍRUCCE JSOU POUZE INFORMACNÍ, MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNNÍ ZMNNY A NEJSOU PRO SPOLECNOST CLATRONIC ZÁVAZNÉ. SPOLECNOST CLATRONIC NENESE ZÁDNOU ODPOVDNOST ZA CHYBY NEBO NEPESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UZIVATELSKÉ PÍRUCCE OBJEVIT, VCETN UVEDENÝCH VÝROBK A SOFTWARU. Názvy výrobk a spolecností uvedené v této pírucce slouzí pouze pro identifikaci nebo vysvtlení a ve prospch vlastník bez úmyslu je poskodit. ii Book_Czech. indb 2 2009. 11. 2 3:55:51 PM Obsah Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Jinak vyberte Use the following IP address: a zadejte IP address (Adresa IP) a Subnet mask (Maska podsít) . Klepnte na Start > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Sharing Center (Centrum síových pipojení a sdílení). Klepnte pravým tlacítkem mysi na Local Area Connection (Pipojení k místní síti) a potom vyberte Properties (Vlastnosti). 2-6 Kapitola 2: Pipojení Book_Czech. indb 6 2009. 11. 2 3:56:32 PM 2. Vyberte Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet verze 4) (TCP/IPv4) a potom klepnte na Properties (Vlastnosti). 3. 4. Chcete-li, aby byla nastavení IP piazována automaticky, vyberte Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky). Jinak vyberte Use the following IP address: a zadejte IP address (Adresa IP) a Subnet mask (Maska podsít). Po dokoncení klepnte na OK. Sdílení soubor prostednictvím sít Sdílení soubor v operacním systému Windows® XP Pokyny pro sdílení soubor v operacním systému Windows® XP: 1. Klepnte pravým tlacítkem mysi na vybrané slozce a vyberte píkaz Sharing and Security (Sdílení a zabezpecení). V pocítaci vyberte slozku obsahující soubory, které chcete sdílet. CLATRONIC O!Play Pehrávac HD médií 2-7 Book_Czech. indb 7 2009. 11. 2 3:56:33 PM 3. Zaskrtnte polozku Share this folder (Sdílet tuto slozku). Chcete-li nastavit oprávnní pro síové uzivatele, klepnte na Permissions (Oprávnní). Na slozce se zobrazí ikona ruky , coz znamená, ze obsah slozky je sdílen prostednictvím sít. Sdílení soubor v operacním systému Windows® Vista V operacním systému Windows® Vista mzete sdílet soubory nkterým z následujících dvou zpsob: · · Sdílení soubor ze slozky v pocítaci. Sdílení soubor z veejné slozky. Sdílení soubor ze slozky v pocítaci 1. 4. Pokyny pro sdílení soubor ze slozky v pocítaci: Klepnte pravým tlacítkem mysi na vybrané slozce a vyberte píkaz Share (Sdílet). Na obrazovce File Sharing (Sdílení soubor) vyberte v rozevíracím seznamu síového uzivatele, se kterým chcete sdílet soubory, a potom klepnte na tlacítko Add (Pidat). Dalsí podrobnosti viz cást Sdílení soubor prostednictvím sít v Kapitole 3. 3. Stisknutím nebo pehrajte video. dvakrát CLATRONIC O!Play Pehrávac HD médií 3-3 Book_Czech. indb 3 2009. 11. 2 3:56:42 PM Konfigurování nastavení titulk Tlacítko Titulky barvu písma. umozuje konfigurovat nastavení titulk, napíklad velikost a Pokyny pro konfigurování nastavení videa: Stisknutím tlacítek nahoru/dol / na obrazovce Hlavní pejdte na Movies (Filmy) a potom stisknte . Pomocí navigacních tlacítek procházejte nastavení titulk a provádjte zmny. Vyhledejte a pehrajte vybraný videosoubor a potom stisknte . Konfigurování nastavení videa Nabídka Video umozuje konfigurovat adu nastavení videa, napíklad pomr stran, jas, kontrast, potlacení sumu, TV systém, 1080P 24 Hz, obnovení pehrávání a náhled filmu. Stisknutím tlacítek nahoru/dol / na obrazovce Hlavní pejdte na polozku Setup (Nastavení). Stisknte tlacítko Nabídku Nastavení mzete rovnz spustit stisknutím . Stisknutím tlacítka vpravo pejdte na kartu Video a potom stisknte . . Stisknutím tlacítek nahoru/dol / pejdte na funkci, kterou chcete konfigurovat. Stisknutím potvrte výbr. Pomocí tlacítek nahoru/dol / zvýsíte/snízíte císelnou hodnotu. 3. Stisknutím ulozte nebo stisknutím zruste provedená nastavení. 3-4 Kapitola 3: Pouzívání O!Play pehrávace HD médií Book_Czech. indb 4 2009. 11. 2 3:56:44 PM Pehrávání hudby Tlacítka ovládání hudby na dálkovém ovladaci Tlacítko DISPLAY Funkce Slouzí k zobrazení zdroje videosouboru, názvu souboru, formátu a uplynulého casu Slouzí k návratu na pedchozí obrazovku Stisknutím pepínejte mezi pehráváním a pozastavením. Opakovaným stisknutím tohoto tlacítka se rychlost posouvání dozadu mní v poadí x1, 5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlost (x1) Rychle posunout dopedu. Opakovaným stisknutím tohoto tlacítka se rychlost posouvání dopedu mní v poadí x1, 5, x2, x4, x8, x16, x32 nebo normální rychlost (x1) Slouzí k zastavení pehrávání Slouzí k pechodu na pedchozí hudební soubor Slouzí k pechodu na dalsí hudební soubor Slouzí ke zmn rezimu opakování Slouzí k otevení nabídky nastavení Stisknutím seskupíte vsechny hudební soubory v pamovém zaízení a potom se zacnou hudební soubory náhodn pehrávat. Pehrání hudebního souboru Pokyny pro pehrání hudebního souboru: 1. Stisknutím tlacítek nahoru/dol / na obrazovce Hlavní pejdte na polozku Music (Hudba). [. . . ] (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above. ) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. 4. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC MBG 2538 N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC MBG 2538 N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag