Návod k použití CLATRONIC MB 2875 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC MB 2875. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC MB 2875 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC MB 2875.


CLATRONIC MB 2875 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (992 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC MB 28752

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] K notebooku nepokládejte drobné pedmty, které by jej mohly poskrábat nebo do nj vniknout. Na horní cást notebooku NEUMÍSUJTE, ani NEHÁZEJTE zádné pedmty, ani je nezasunujte dovnit. NEVYSTAVUJTE vlivu silného magnetického nebo elektrického pole. NEVYSTAVUJTE vlivu a NEPOUZÍVEJTE v blízkosti kapalin, v desti nebo ve vlhku. Bhem bouky s elektrickými výboji NEPOUZÍVEJTE modem. [. . . ] ADAPTÉR NENÍ DOVOLENO ZAKRÝVAT A JE NUTNÉ VYVAROVAT SE KONTAKTU S TLEM. 12 Notebook ­ uzivatelská pírucka 5 6 7 8 9 0 11 Výstup zobrazení (monitor) 15kolíkový port D-sub pro monitor podporuje standardní VGA kompatibilní zaízení jako je monitor nebo projektor, který umozuje sledování na vtsím, externím displeji. Port LAN Port LAN RJ-45 s osmi kolíky je vtsí nez modemový port RJ-11 a podporuje standardní ethernetové kabely pro pipojení k lokální síti. Integrovaný konektor umozuje pohodlnou práci bez pídavných adaptér. Port E-SATA Externí port SATA nebo eSATA umozuje externí pipojení zaízení Serial-ATA, které byly pvodn urceny pro pouzívání uvnit stolního pocítace. Toto rozhraní je sestkrát rychlejsí, nez stávající rozhraní USB 2. 0, & 1394 pro externí pamová úlozist a lze jej rovnz pipojovat za provozu pomocí stínných kabel a konektor do dvou metr. Slot pro ExpressCard Soucástí výbavy je jeden 26kolíkový slot pro ExpressCard pro podporu jedné 34mm ExpressCard nebo jedné rozsiující 54mm ExpressCard. Toto nové rozhraní pracuje rychleji pi vyuzití sériové sbrnice s podporou USB 2. 0 a PCI Express místo pomalejsí paralelní sbrnice vyuzívané u slot pro karty PC. (Není kompatibilní s pedchozími kartami PCMCIA. ) Port USB (. 0. ) HDMI Port HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je nekomprimované univerzální rozhraní digitálního zvuku/videa mezi libovolným zdrojem zvuku/videa, napíklad set-top box, pehrávac DVD a pijímac A/V, a zvukovým a/nebo obrazovým monitorem, napíklad digitální televizor (DTV). Podporuje standardní video, vylepsené video nebo video s vysokým rozlisením plus vícekanálový digitální zvuk na jediném kabelu. Penásí veskeré standardy ATSC HDTV a podporuje 8kanálový digitální zvuk s dostatecnou síkou pásma pro uspokojení budoucích vylepsení nebo pozadavk. Port USB (. 0. ) E-SATA Notebook ­ uzivatelská pírucka 13 Pední strana OFF ON EXPRESS 1 2 1 Spínac bezdrátové komunikace Povoluje nebo blokuje integrované LAN a Bluetooth (u vybraných model). Pesto vsak není zaruceno, ze k rusení na urcitých místech nedojde. Pokud je pi vypnutí a zapnutí evidentní, ze zaízení zpsobuje nezádoucí rusení píjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil toto rusení odstranit nkterým z následujících opatení: · · · · Pesmrovat nebo pemístit pijímací anténu. Zvtsit vzdálenost mezi daným zaízením a pijímacem. Pipojit dané zaízení do zásuvky na jiném obvodu, nez do kterého je zapojen pijímac. Obrátit se s zádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV technika. V souladu s pozadavky FCC ohledn emisních limit a rovnz jako prevence proti nezádoucímu rusení píjmu rádiového nebo televizního signálu je uzití stínného napájecího kabelu povinné. Je povoleno pouzívat pouze dodaný napájecí kabel. Pi pipojení vstupních a výstupních zaízení se pouzívají pouze stínné kabely. Upozorujeme na skutecnost, ze zmny a modifikace, jez nebyly výslovn schváleny stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrát vaseho oprávnní k pouzívání tohoto zaízení. Notebook ­ uzivatelská pírucka 19 (Petistno ze Sbírky federálních smrnic #47, cást 15. 193, 1993. Washington DC: Kancelá Federálního registru, Administrace národních archiv a záznam, Tisková kancelá vlády USA. ) Prohlásení FCC o nebezpecí vystavení rádiovým frekvencím (RF) Zmny a modifikace, jez nebyly výslovn schváleny stranou zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrát oprávnní uzivatele k pouzívání tohoto zaízení. , , CLATRONIC prohlasuje, ze toto zaízení je uvedeným firmware, které proslo zkouskami v USA, limitováno pro pouzití na kanálech 1 az 11 na frekvenci 2, 4 GHz. " Toto zaízení vyhovuje limitm FCC pro vystavení vyzaování stanoveným pro neízené prostedí. Abyste vyhovli pozadavkm FCC pro vystavení radiovým frekvencím, vyhnte se pímému kontaktu s vysílací anténou bhem penosu dat. [. . . ] Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC MB 2875

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC MB 2875 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag