Návod k použití CLATRONIC KRC 544 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC KRC 544. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC KRC 544 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC KRC 544.


CLATRONIC KRC 544 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (488 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC KRC 5442

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] POZOR: Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem, siroký kontakt vidlice dejte do polohy odpovídající siroké strbin a zasute az na doraz. · Zaízení neinstalujte v blízkosti zdroj tepla (radiátory, pímotopy, sporáky apod. ) nebo jiných pístroj (vcetn zesilovac) produkujících teplo. · Síový kabel chrate ped poslapáním nebo piskípnutím. Zvlástní pozornost je teba vnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opoustí pístroj. [. . . ] w OPEN/CLOSE · Vysunutí nebo zavení zásuvky disku. g ALBUM/PRESET / · Pechod na pedchozí nebo následující album. · Procházení nabídky zaízení iPod/iPhone. h MENU · Pístup do nabídky zaízení iPod/iPhone. n SHIFT · Zadejte dvoj- nebo trojciferné císlo (pomocí císelné klávesnice). p Císelná klávesnice · Pímý výbr stopy. Vymazání programu. r DSC/DBB · Pedvolba nastavení zvuku. · Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznní bas. s · Spustní nebo pozastavení pehrávání. CS 9 C e s ti n a U vybraných rádiových stanic VKV: zobrazení informací RDS. Synchronizace hodin se stanicí RDS. t LOUDNESS · Zapnutí nebo vypnutí automatického nastavení hlasitosti. 3 Zacínáme Výstraha · Pouzití ovládacích prvk nebo úpravy provádní funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou zpsobit skodlivé ozáení a nebezpecný provoz. Pipojení antény VKV Vzdy dodrzujte správné poadí pokyn uvedených v této kapitole. Jestlize se obrátíte na spolecnost Philips, budete pozádání o císlo modelu a sériové císlo vaseho pístroje. Císlo modelu a sériové císlo se nacházejí na spodní stran vaseho zaízení. » Zacnou blikat císla znázorující hodiny. 2 2 Stisknutím tlacítka zahajte ukládání. » Jednotka automaticky ulozí rádiové stanice s dostatecn silným signálem. Zapnutí nebo vypnutí automatického ízení hlasitosti. Zapnutí nebo vypnutí dynamického zvýraznní bas. Kdyz je funkce DBB aktivována, zobrazí se indikace [DBB]. Výbr pozadovaného zvukového efektu: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [FLAT] (plochý) [CLASSIC] (klasická hudba) Tato jednotka vám umozní vychutnat si hudbu ze zaízení iPhone/iPod. Kompatibilní iPhone/iPod Zaízení podporuje následující modely pístroj iPod: Vyrobeno pro následující zaízení: · iPod classic · iPod s barevným displejem · iPod s obrazem · iPod nano (1. generace) Spolupracuje s následujícími zaízeními: · iPhone · iPhone 3G · iPhone 3GS Poslech zvuku ze zaízení iPhone/ iPod 1 2 Stisknutím tlacítka iPhone/iPod vyberte zdroj ­ zaízení iPhone/iPod. Otevete dock pro zaízení iPhone/iPod na horním panelu. 3 Vlozte do docku zaízení iPhone/iPod. CS 13 C e s ti n a 5 Pehrávání zaízení iPhone/iPod 2 Stiskem smrem dol dock skryjete. · · · · Chcete-li pehrávání pozastavit nebo obnovit, stisknte tlacítko . Chcete-li vyhledávat bhem pehrávání, stisknte a podrzte tlacítko /. Pehrávání obnovíte uvolnním tlacítka. Procházení nabídky: stisknte tlacítko MENU, pomocí tlacítek / vyberte polozku a potvrte výbr stisknutím tlacítka OK. [. . . ] » Zobrazí se ikona hodin. Nastavení casovace 1 Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlacítka SLEEP vyberte casové období (v minutách). » Chcete-li casovat deaktivovat, stisknte znovu tlacítko SLEEP, dokud symbol nezmizí. 2 Poslech z externího zaízení Tento pístroj umozuje poslech z externího zaízení, jako je nap. · U audiozaízení s cervenými/bílými zásuvkami výstupu zvuku: Pipojte cervený/bílý audio kabel (není soucástí dodávky) do zásuvek AUX IN a do výstupních audio zásuvek na audio pehrávace. · U audiopehrávac se zásuvkou pro sluchátka: Pipojte dodaný kabel MP3 Link do zásuvky MP3 LINK a do konektoru pro pipojení sluchátek na audio pehrávaci. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC KRC 544

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC KRC 544 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag