Návod k použití CLATRONIC HR 2603 N 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC HR 2603 N. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC HR 2603 N bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC HR 2603 N.


CLATRONIC HR 2603 N 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (483 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC HR 2603 N2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] SPOLECNOST CLATRONIC, JEJÍ VEDOUCÍ A VÝKONNÍ ZAMSTNANCI, ZAMSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI NEJSOU V ZÁDNÉM PÍPAD ODPOVDNOST ZA JAKÉKOLI NEPÍMÉ, ZVLÁSTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ SKODY (VCETN ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH NABÍDEK, NEMOZNOSTÍ POUZÍVÁNÍ NEBO ZTRÁTY DAT, PERUSENÍM OBCHODNÍ CINNOSTI APOD. ), A TO I V PÍPAD, ZE SPOLECNOST CLATRONIC BYLA NA MOZNOST TCHTO SKOD, KE KTERÝM MZE DOJÍT V PÍPAD ZÁVADY NEBO CHYBY V TÉTO PÍRUCCE, UPOZORNNA. SPECIFIKACE A INFORMACE OBSAZENÉ V TÉTO UZIVATELSKÉ PÍRUCCE JSOU POUZE INFORMACNÍ, MOHOU BÝT KDYKOLI BEZ UPOZORNNÍ ZMNNY A NEJSOU PRO SPOLECNOST CLATRONIC ZÁVAZNÉ. SPOLECNOST CLATRONIC NENESE ZÁDNOU ODPOVDNOST ZA CHYBY NEBO NEPESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU V TÉTO UZIVATELSKÉ PÍRUCCE OBJEVIT, VCETN UVEDENÝCH VÝROBK A SOFTWARU. Názvy výrobk a spolecností uvedené v této pírucce slouzí pouze pro identifikaci nebo vysvtlení a ve prospch vlastník bez úmyslu je poskodit. ii Obsah Bezpecnostní zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pispvatel: Výbrem této volby umozníte uzivateli prohlízet a pidávat sdílené soubory. Mze pouze mnit nebo odstraovat soubory, které poskytl ke sdílení. Spoluvlastník: Výbrem této volby umozníte uzivateli prohlízet, pidávat, mnit nebo odstraovat sdílený soubor. Po dokoncení klepnte na tlacítko Share (Sdílet). Kapitola 2: Pipojení Sdílení soubor z veejné slozky Veejná slozka umozuje sdílet vase soubory s ostatními lidmi, kteí pouzívají vás pocítac, nebo s ostatními uzivateli v síti. V cásti Favorite Links (Oblíbené odkazy) v navigacním podokn klepnte na Public (Veejná). Vlozte veskeré soubory nebo slozky, které chcete sdílet, do libovolné podslozky ve veejné slozce. Chcete-li omezit pístup k souborm a slozkám ve veejné slozce, viz pokyny v následujících cástech. Pokyny pro omezení pístupu uzivatele k veejné slozce: Chcete-li omezit pístup k veejné slozce pouze osobám, které mají uzivatelské úcty a hesla ve vasem pocítaci, mzete zapnout funkci sdílení chránného heslem. Klepnutím na > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Sí a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum síových pipojení a sdílení) spuste Centrum síových pipojení a sdílení. V rozevíracím seznamu Password protected sharing (Sdílení chránné heslem) vyberte moznost Turn on password protected sharing (Zapnout sdílení chránné heslem). Po dokoncení klepnte na tlacítko Apply (Pouzít). Pokyny pro nastavení úrovn pístupu uzivatele k veejné slozce: 1. Klepnutím na > Control Panel (Ovládací panely) > Network and Internet (Sí a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum síových pipojení a sdílení) spuste Centrum síových pipojení a sdílení. V rozevíracím seznamu Public folder sharing (Sdílení veejné slozky) vyberte nkterou z následujících tí voleb: · · · 3. Stisknte tlacítko . CLATRONIC O!Play Pehrávac HD médií 3-5 2. Pomocí tlacítek nahoru/dol / vyberte zdroj hudebního souboru a potom stisknte . Vyhledejte hudební soubor, který chcete pehrát. Aby bylo mozné pistupovat k mediálnímu souboru prostednictvím sít, zkontrolujte, zda je slozka obsahující soubor sdílená. Dalsí podrobnosti viz cást Sdílení mediálních soubor prostednictvím sít v Kapitole 2. 3. Stisknutím nebo dvakrát pehrajte hudební soubor. Konfigurování nastavení zvuku Nabídka Zvuk umozuje konfigurovat nastavení zvuku, napíklad Night Mode (Nocní rezim) a Digital Output (Digitální výstup). Stisknutím tlacítek nahoru/dol / na obrazovce Hlavní pejdte na Setup (Nastavení) a potom stisknte . Nabídku Nastavení mzete rovnz spustit stisknutím 2. Vyberte kartu Audio (Zvuk) a potom vyberte funkci, kterou chcete konfigurovat. 3-6 Kapitola 3: Pouzívání O!Play pehrávace HD médií Chcete-li konfigurovat Digital Output (Digitální výstup), najdete popis voleb v následující cásti: · · · · HDMI LPCM (výchozí): Vyberte tuto volbu pi pipojování televizoru k portu HDMI pehrávace médií. HDMI RAW: Vyberte tuto volbu pro pijímac vícekanálového zvuku. Data RAW zvuku budou odesílána do vícekanálového pijímace HDMI k dekódování. SPDIF RAW: Vyberte tuto volbu pro pijímac vícekanálového zvuku S/PDIF. Data RAW zvuku budou odesílána do vícekanálového pijímace S/PDIF k dekódování. Prohlízení fotografií Prohlízení fotografií Pokyny pro prohlízení fotografií: 1. Stisknutím tlacítek nahoru/dol / na obrazovce Hlavní pejdte na Photos (Fotografie) a potom stisknte . 2. [. . . ] However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. CLATRONIC O!Play Pehrávac HD médií A-5 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC HR 2603 N

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC HR 2603 N bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag