Návod k použití CLATRONIC FWS 2763 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC FWS 2763. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC FWS 2763 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC FWS 2763.


CLATRONIC FWS 2763 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (504 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC FWS 27632

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Umozuje pepínat aplikace a úkoly. Stisknutím a podrzením tohoto tlacítka zapnete/vypnete blesk. Stisknutím stedu spustíte aplikaci; v rezimu fotoaparátu stisknutím vyfotografujete snímek. Navigacní tlacítka Popis soucástí zaízení C. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Polozka Tlacítko akce Pravé softwarové tlacítko Tlacítko OK nebo Zavít Tlacítko ukoncení Blesk fotoaparátu Objektiv fotoaparátu Popis Stisknutím provedete úkol vybrané polozky. Provede úkol uvedený nad tlacítkem. Stisknutím potvrdíte píkaz nebo zavete/ukoncíte spustnou aplikaci. Stisknutím tlacítka ukoncíte volání. [. . . ] Klepnutím spustíte program Wireless Manager Klepnutím zadáte údaje o uzivateli Klepnutím otevete zprávy Klepnutím nastavíte úkoly Klepnutím vytvoíte profil Klepnutím si pectete nebo naplánujete schzku Klepnutím se pihlásíte ke sluzb Pocket MSN Ukazuje stav baterie. Klepnutím upravíte hlasitost Ukazuje stav signálu Klepnutím zobrazíte stav pipojení Zobrazuje stav pipojení Bluetooth® Klepnutím zamknete, odemknete nebo zmníte nastavení My Secrets (Moje tajemství) (Zobrazuje se pouze, pokud je aktivována funkce My Secrets (Moje tajemství). ) Klepnutím zmníte orientaci displeje Klepnutím zobrazíte informace o systémovém procesoru, nastavení USB, jasu displeje LCD, baterii, pamti a stavu pamové karty MiniSDw Klepnutím zmníte nastavení WLAN (IEEE 802. 11b/g) Klepnutím zmníte nastavení Bluetooth Klepnutím zobrazíte seznam Kontakty Klepnutím zobrazíte historii volání Ikona stavu CLATRONIC Ikona stavu CLATRONIC vám umozní jednoduse zkontrolovat aktuální stav následujících komponent zaízení: procesor, USB, jas LCD, stav baterií, pam, MiniSD kartu a pam zaízení. Pro kontrolu stavu tchto komponent klepnte na ikonu stavu CLATRONIC na obrazovce Dnes. Procesor: Umozuje nastavit rezim procesoru. Pi nastavení na automatický rezim se rychlost procesoru automaticky mní podle zatízení. Jas: Klepnutím upravíte jas LCD displeje pi napájení z baterie nebo z externího zdroje. Baterie: Zobrazuje zbývající kapacitu baterie a umozuje nastavit rozsíené moznosti úspory energie. Kapacita pamové karty: Zobrazuje celkovou, aktuáln vyuzitou a volnou pam pamové karty. Karta MiniSD: Klepnutím zobrazíte obsah instalované miniSD karty. Nastavení: Umozuje vybrat polozky zobrazené v této místní nabídce stavu CLATRONIC. Zadávání dat Pouzívání vstupního panelu Vstupní panel nabízí výbr rzných zpsob zadávání dat do zaízení: klávesnice. Klepnutím na ikonu vstupního panelu zobrazíte místní nabídku a zvolíte metodu zapisování. Vstupní panel Metody vstupního panelu klávesnice Zprávy Zasílání zpráv Zaízení vám umozní posílat a pijímat emaily, SMS, MMS a MNS zprávy pi pipojení k síti. Následující postup popisuje vytvoení a odeslání zprávy: Vytvoení a odeslání zprávy 1. Klepnte na polícko k zaskrtnutí Pouzít tento obrázek jako pozadí pro pouzití tohoto obrázku jako pozadí displeje zaízení. Po zadání klepnte na OK. 1 Nastavení data a casu. Displej Data and Time (Datum a cas) mzete otevít pímo z obrazovky Dnes. Zvolte správné casové pásmo a zmte cas nebo datum. POZNÁMKA: Pi synchronizaci jsou datum a cas na vasem pístroji aktualizovány spolu s datem a casem na vasem pocítaci. Profil nastavení: Pro zmnu profilu zaízení: 1. Klepnte na Start > Nastavení > Osobní a poté ikonu Profil. Upravte píslusná nastavení Tóny (Sound) a Upozornní (Notifications). 1 Bezdrátové funkce Pouzívání WLAN (IEEE 80 . 11b/g) Pro aktivaci WLAN v zaízení: 1. Klepnte na Start > Nastavení > Pipojení, poté klepnte na ikonu Wi-Fi. Na obrazovce Wi-Fi Manager klepnte na Menu a poté Zapnout Wi-Fi. V zobrazené nabídce klepnte na Zapnout Wi-Fi. DLEZITÉ: · Kdyz je WLAN pouzíván soucasn s GPRS, GPRS má prioritu signálu. · Doporucujeme nepouzívat WLAN a funkci Bluetooth soucasn. Jelikoz ob funkce pouzívají stejný bezdrátový kanál, mze docházet k rusení pi penosu dat. · Kdyz kapacita baterií dosáhne 20%, zaízení vysle zprávu s upozornním, zda pokracovat ve WiFi pipojení nebo ne. [. . . ] Není nutné znovu párovat ob zaízení. 1 Nastavení stereofonní sady headset FWS 2763 podporuje A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), který je pouzíván stereofonními sadami headset Bluetooth. na obrazovce Dnes, poté v místní nabídce klepnte na Bluetooth Manager. Na obrazovce Bluetooth Manager klepnte na polozku Nový a potom vyberte moznost Pipojení reproduktor. Zkontrolujte, zda se sada headset nachází v rezimu párování a zda je pipravena pijmout píchozí pozadavky na pipojení. V tomto pípad platí následující ustanovení: pokud se baterie nachází NA MÍST PÍSTUPNÉM UZIVATELI, musí se v blízkosti baterie nacházet oznacení nebo musí být uvedeno toto upozornní v pokynech pro pouzívání i údrzbu; pokud se baterie nachází na jiném míst v zaízení, musí se v blízkosti baterie nacházet oznacení nebo musí být uvedeno toto upozornní v pokynech pro údrzbu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC FWS 2763

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC FWS 2763 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag