Návod k použití CLATRONIC EK 2928 2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC EK 2928. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC EK 2928 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC EK 2928.


CLATRONIC EK 2928 2: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1705 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC EK 29282

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V pípad situace popsané výse musí být zaízení posláno do autorizovaného servisního centra. · Pokud je napájecí kabel poskozen, musí ho vymnit výrobce, autorizované servisní stedisko nebo podobn kvalifikovaná osoba, aby se pedeslo vzniku nebezpecí. · Pi kontaktu s horkými plochami zaízení, horkou vodou, párou nebo potravinami mze dojít k popáleninám. · Vzdy vytáhnte zaízení ze zásuvky: - okamzit po pouzití, - kdyz s ním pohybujete, - ped jakýmkoliv cistním nebo údrzbou. [. . . ] 1. · Umyjte vsechny odnímatelné soucásti teplou vodou a mycím prostedkem, opláchnte a ususte. Neponoujte základnu pro napájení elektrickým proudem do vody. Naplte vodní nádobu Ve vodní nádob nepouzívejte koení, byliny nebo jakoukoliv jinou tekutinu nez vodu. Ped pouzitím parního hrnce zajistte, aby byla vodní nádoba (8) naplnna vodou po maximální úrove. · Nalijte studenou vodu pímo do vodní nádoby po maximální úrove (1, 5 litru) - fig. · Pozice sbrace sávy ve vodní nádob - fig. · Umístte odnímatelnou základnu (4) do kose 1 a misky na vaení do kos 2 a 3, pokud je teba - fig. · Umístte kose 1, 2 a 3 s jejich základnami a poté víko do pozice - fig. · Pi kazdém pouzití pouzívejte cerstvou vodu a kontrolujte, zda je vodní nádoba naplnna po maximální úrove. Vaení Zvolte cas vaení · Pipojte parní hrnec do zásuvky a zapnte ho: ozve se pípnutí a zobrazí se - fig. · Pokud se neprovede zádná jiná akce, displej je prázdný a parní hrnec se po 2 minutách pepne do pohotovostního rezimu . · Nastavte cas vaení pomocí tlacítek + a - (max. · Za 5 sekund (nebo po krátkém stisknutí tlacítka zapnuto/vypnuto) zacne parní vaení. Rozsvítí se tlacítko a zobrazí se symbol vaení - fig. · Vyjmte misky na vaení a napaovací kose pomocí rukojetí - fig. · Servírujte potraviny. Zastavení parního hrnce · Funkce udrzování teploty se zastaví po jednom stisknutí tlacítka zapnuto/vypnuto - fig. · Druhé stisknutí tlacítka uvede parní hrnec do pohotovostního rezimu . · Po 1 hodine v rezimu udrzování teploty se parní hrnec pepne do pohotovostního rezimu. Pokud chcete parní hrnec vypnout, kdyz se zapne ukazatel , , nízká hladina vody", je teba dvakrát stisknout tlacítko zapnuto/vypnuto. 5 Tabulka cas vaení Casy vaení jsou piblizné a mohou se lisit v závislosti na velikosti Pi manipulaci s kosi bhem doby vaení pouzívejte rukavice potravin, místu mezi potravinami, mnozství potravin, do trouby. individuálními preferencemi a síovém naptí. Maso - drbez Píprava Typ Cerstvá celá Kuecí prsa (vykostná) Malé kousky Kuecí spalícky Krtí kotleta Vepový filet Jehncí steak Párky Cerstvé celé Tenká Cerstvý Cerstvý Cerstvý 450 g 2 600 g 700 g 500 g 10 17 min 36 min 24 min 38 min 14 min 10 min Nakrájejte na plátky o tlousce 1 cm Mnozství Cas vaení 350 g 20 min Doporucení 2 kuecí prsa v parním kosi Ryby - korýsi Píprava Tenké rybí filety (treska, platýz, losos) Rybí steaky (treska, platýz, losos. . . ) Celé ryby (pstruh, pstruh moský, moský vlk) Slávky Krevety Musle Typ Cerstvé Mrazené Cerstvé Cerstvé Cerstvé Cerstvé Cerstvé Mnozství Cas vaení 450 g 370 g 400 g 600 g 1 kg 200 g 100 g 15 min 18 min 15 min 25 min 20 min 5 min 5 min Doporucení 6 Zelenina Potravina Artycoky Brambory Chest Brokolice Mrazená Celer Houby Kvták Zelí (cervené-zelené) Cuketa Cerstvý Cerstvé Cerstvý Cerstvé Cerstvá Cerstvý Spenát Mrazený Jemné zelené fazolky Mrkev Kukuicný klas Zelené fazolky Pórek Sladké papriky Cerstvé Mrazené Cerstvá Cerstvý Cerstvé Cerstvý Cerstvé Cerstvý Hrásek Mrazený 400 g 20 min 300 g 500 g 500 g 500 g 500 g 500 g 500 g 300 g 400 g 15 min 35 min 35 min 15 min 45 min 35 min 30 min 20 min 20 min Celé Nakrájený Nakrájejte na siroké pásky V luscích Jemn nakrájená 500 g 350 g 500 g stední 600 g 600 g 300 g 18 min 22 min 22 min 19 min 22 min 12 min 13 min Na kostky Celé Malé hlavicky Nakrájené Nakrájená Bhem vaení pevracejte CS Typ Cerstvé Cerstvé Cerstvý Cerstvá Mnozství 2 600 g 600 g 500 g Cas vaení 55 min 20 min 17 min 18 min Malé hlavicky Doporucení Celé v napaovacím kosi 1 a 2 (bez misek na vaení) Nakrájené na plátky nebo kostky. Malé nové brambory je mozno vait celé SK HU BG SL SR HR BIH RO Rýze Potravina Na jeden sálek bílé dlouhozrnné nebo basmati Typ Mnozství Cas vaení Doporucení Ped vaením rýzi poádn propláchnte. Rýzi a studenou vodu vlozte do napaovacího kelímku bez víka. 3 30 g 70 ml 20 min 7 Ovoce Potravina Hrusky Banány Jablka Typ Cerstvé Cerstvé Cerstvá Mnozství 4 4 5 Cas vaení 25 min 15 min 20 min Doporucení S napaovacím kosem 1 a 2 (bez misek na vaení) Napaujte celé nebo poloviny Celé Na ctvrtinky Napaovací tipy a techniky · Nevkládejte potraviny do napaovacích kos pílis tsn. Ponechejte njaké místo, aby mohla pára co nejvíce cirkulovat. · Pro nejlepsí výsledky pouzijte kousky potravin asi o stejné velikosti (jako nap. [. . . ] · Kdyz manipulujete s kosi nebo napaovacími kelímky a pi vaení nebo nm, pouzívejte rukavice do trouby. Recepty do napaovacího kelímku Píprava receptu v napaovacím kelímku Recepty v napaovacích kelímcích mzete pipravovat bu z kuchaské knihy parního hrnce nebo z vasich vlastních recept. Vlozte pipravovanou sms do kelímku, dbejte pi tom na to, abyste je nepeplnili a pedesli tak petékání, protoze nkteré pipravované pokrmy mohou bhem vaení nabývat na objemu. 17. Kelímky musí být vzdy umístny v horním kosi (kos c. 3) pímo pod víkem. 8 Vytahování napaovacích kelímk CS Pouzívejte rukavice do trouby. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC EK 2928

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC EK 2928 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag