Návod k použití CLATRONIC DB 2546 NEW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CLATRONIC DB 2546. Doufáme, že uživatelská příručka pro CLATRONIC DB 2546 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CLATRONIC DB 2546.


CLATRONIC DB 2546 NEW: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (417 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CLATRONIC DB 2546NEW

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Podporu pro výrobek získáte na webu www. sonyericsson. com/support. This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use. Píslusenství ­ dalsí moznosti pro vás telefon Hlasitý odposlech do vozidla BluetoothTM HCB-100 Jednoduchá souprava handsfree s vysokým výkonem ­ ve vozidle, v kancelái nebo doma. Náhlavní souprava BluetoothTM HBH-IV835 Stylový vzhled a skvlý zvuk. Hudební pijímac BluetoothTM MBR-100 Umozuje pehrávat hudbu z telefonu na vasem hi-fi systému ve vynikající zvukové kvalit. Tato píslusenství lze zakoupit samostatn, nemusí vsak být k dispozici ve vsech zemích. Úplnou nabídku naleznete na webu www. sonyericsson. com/accessories. © Print only for private use. Obsah Zacínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Tento telefon podporuje také soubory datových tok, které jsou kompatibilní se standardem 3GPP. Zábava 47 This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use. Pehrávání hudby 1 V pohotovostním rezimu vyberte Nabídka > Pehrávac hudby. Pehrávání videozáznam 1 V pohotovostním rezimu vyberte Nabídka > Zábava > Videopehrávac. Ovládání pehrávace hudby a videozáznam Zastavení pehrávání hudby · Vyberte moznost Zastavit. Pokracování v pehrávání hudby · Vyberte moznost Pehrát. Zmna hlasitosti · Bhem pehrávání hudby pomocí pehrávace hudby stisknte tlacítko nebo . Pesun mezi skladbami · Bhem pehrávání hudby pomocí pehrávace hudby stisknte tlacítko nebo . Rychlý pesun dopedu nebo dozadu · Bhem pehrávání hudby pomocí pehrávace hudby stisknte a pidrzte tlacítko nebo . Návrat do nabídky pehrávace hudby · Bhem pehrávání hudby pomocí pehrávace hudby stisknte tlacítko . Opustní nabídky pehrávace hudby · Stisknte a pidrzte tlacítko . Odesílání a pijímání hudby Hudbu mzete odesílat a pijímat pomocí zpráv MMS, e-mailu nebo funkce Bluetooth. Odeslání hudby 1 V pohotovostním rezimu vyberte Nabídka > Pehrávac hudby. 3 Pejdte na skladbu a stisknte tlacítko . 50 Zábava This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use. Odstranní seznamu skladeb 1 V pohotovostním rezimu vyberte Nabídka > Pehrávac hudby > Seznamy sklad. Zobrazení informací o skladb · Pejdte na skladbu a vyberte Dalsí > Informace. Hudba a videozáznamy online Stahováním datových tok z Internetu mzete pehrávat video a hudbu. Pokud v telefonu jest nejsou potebná nastavení, pectte si cást Nastavení na stran 56. Dalsí informace získáte od provozovatele sít nebo na webové stránce www. sonyericsson. com/support. Výbr datového úctu pro pehrávání datového toku 1 V pohotovostním rezimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Pipojení > Nastavení dat. 2 Vyberte datový úcet, který chcete pouzít. Pehrávání datového toku hudby a videa 1 V pohotovostním rezimu vyberte Nabídka > Internet > Dalsí > Pejít > Zálozky. 2 Vyberte odkaz na datový tok. Rádio Nepouzívejte telefon jako rádio na místech, kde to je zakázáno. Poslech rádia 1 Pipojte k telefonu soupravu handsfree. 2 V pohotovostním rezimu vyberte Nabídka > Zábava > Rádio. Zmna hlasitosti · Kdyz hraje rádio, stisknte tlacítko nebo . [. . . ] 20 F fotoaparát nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 pehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 B baterie pouzití a údrzba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 vkládání a nabíjení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 H handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 47 Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 hlasitost reproduktor sluchátka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 vyzvánní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 hlasová schránka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 hlasové zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 hovory mezinárodní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 nahrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 obsluha dvou hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 podrzení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 povolené . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 pijetí a odmítnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20 uskutecnní a pijetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20 video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 hry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 hudba penos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 videozáznamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 C cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 dílcí nabídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CLATRONIC DB 2546

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CLATRONIC DB 2546 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag