Návod k použití CANON XF305

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON XF305. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON XF305 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON XF305.


CANON XF305 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (20514 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON XF305 (12109 ko)
   CANON XF305 BROCHURE (3740 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON XF305

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Videokamera HD Návod k pouzívání Videokamera HD Cesky Slovensky Návod na pouzívanie PAL CEL-SP8DA2M1 Dbejte tchto upozornní VAROVÁNÍ: NEODSTRAUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNIT PÍSTROJE NEJSOU ZÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UZIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE PÍSTROJ DESTI ANI VLHKOSTI, HROZÍ NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VAROVÁNÍ K OCHRAN AUTORSKÝCH PRÁV: Neautorizované nahrávání materiál chránných autorskými právy mze být porusováním práv jejich majitel a být v rozporu s autorským zákonem. [. . . ] Soubory vlastního obrazu lze kopírovat mezi videokamerou a záznamovým médiem. Soubory vlastního obrazu vytvoené pedchozími videokamerami Canon nejsou kompatibilní s touto videokamerou. Soubory vlastního obrazu vytvoené touto videokamerou jsou kompatibilní pouze s modely XF305 a XF300. Provozní rezimy: Nastavení vlastního obrazu Výbr soubor vlastního obrazu Vyberte soubor vlastního obrazu, z nhoz chcete aplikovat nastavení pro vytváené nahrávky, nebo který chcete editovat, pejmenovat, chránit nebo penést. 1 Stisknte tlacítko CUSTOM PICT. · Zobrazí se nabídka vlastního obrazu. Aktuáln vybraný soubor se zobrazí vedle ikony K nebo [Off], pokud není zádný soubor vybrán. 2 Vyberte [K X Select File] a potom stisknte SET. · Zobrazí se seznam soubor vlastního obrazu ve videokamee a na kart SD. Soubory ve videokamee zacínají [C1] az [C9]; soubory na kart SD zacínají [SD1] az [SD20]. 3 Vyberte pozadovaný soubor a potom stisknte SET. · Vyberte [Off], chcete-li nahrávat bez zaclenní souboru vlastního obrazu. · Chcete-li aplikovat nastavení souboru, stisknutím tlacítka CUSTOM PICT. Ikona reprezentující vybraný soubor vlastního obrazu se zobrazí na levé stran obrazovky. · Chcete-li provést se souborem dalsí operace, pokracujte dalsím postupem. 109 4 Pizpsobení Nastavení vlastního obrazu Pednastavené soubory vlastního obrazu Ve výchozím nastavení jsou soubory vlastního obrazu ve videokamee ve slotech soubor [C7] az [C9] chránny. V následujícím textu je popsáno, kdy tyto pednastavené soubory pouzít. [C7 VIDEO. C]: Pro pehrávání videa na monitorech s plochou obrazovkou. [C8 CINE. V]: Pro dosazení filmového efektu na televizních monitorech, nap. pi tvorb televizních program vyzadujících filmovou atmosféru. [C9 CINE. F]: Pro videa penásená na film. Úprava nastavení souboru vlastního obrazu 1 Po výbru souboru vyberte [I X Edit File] a potom stisknte SET. 3 Zmte nastavení na pozadovanou úrove. · Podrobnosti k rzným nastavením viz tabulka Dostupná nastavení vlastního obrazu (0 113). · V pípad poteby zopakujte kroky 2 a 3 u dalsích nastavení. · Chcete-li vrátit soubor na výchozí nastavení, vyberte [Reset], vyberte [OK] a potom stisknte SET. 4 Stisknutím tlacítka CUSTOM PICT. ukoncete nabídku vlastního obrazu. POZNÁMKY · Chcete-li vrátit nastavení aktuální souboru na výchozí hodnoty, vyberte [I Reset] a potom stisknte SET. Dále vyberte [OK] a potom stisknte SET. Pejmenování soubor vlastního obrazu [I X Edit File] [Rename] 1 Po výbru souboru otevete podnabídku [Rename]. [I X Edit File] [Rename] · Zobrazí se obrazovka indikující aktuální název souboru s oranzovým výbrovým rámeckem na prvním znaku. 2 Vyberte alfanumerický znak nebo symbol a potom se pesute (A) na dalsí pole. · Stejným zpsobem zmte zbytek názvu. 3 Vyberte [Set] a potom stisknte SET. ukoncete nabídku vlastního obrazu. 110 Nastavení vlastního obrazu Pizpsobení 4 Ochrana soubor vlastního obrazu Ochránním souboru vlastního obrazu zabráníte nechtné zmn jeho obsahu. [I X Edit File] [Protect] 1 Po výbru souboru otevete podnabídku [Protect]. [I X Edit File] [Protect] 2 Vyberte [Protect] a potom stisknte SET. · V seznamu pro výbr soubor se vedle názvu souboru zobrazí h. · Chcete-li odebrat nastavení ochrany, vyberte místo toho [Unprotect]. 3 Stisknutím tlacítka CUSTOM PICT. [. . . ] Pokud pouzijete akumulátory s oznacením Intelligent System, videokamera bude komunikovat s akumulátorem a zobrazí zbývající dobu vyuzitelnosti (s minutovou pesností). Tyto akumulátory mzete pouzívat a nabíjet s videokamerami a nabíjeckami kompatibilními se systémem Intelligent System. Doby nabíjení K nabíjení akumulátoru pouzijte kompaktní napájecí adaptér CA-930. Doby nabíjení uvedené v následující tabulce jsou piblizné a mohou se lisit v závislosti na podmínkách nabíjení a prvním nabití napájecího akumulátoru. BP-955 200 min BP-975 295 min BP-950G 245 min BP-970G 350 min Doby nahrávání a pehrávání Doby nahrávání a pehrávání uvedené v následující tabulce jsou piblizné a mohou se mnit v závislosti na rezimu nahrávání a nabíjení, podmínkách nahrávání nebo pehrávání. Skutecná doba pouzití napájecího akumulátoru mze být kratsí pi nahrávání v chladném prostedí, pi pouzívaní jasnjsího nastavení obrazovky atd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON XF305

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON XF305 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag