Návod k použití CANON XEED X700 BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON XEED X700. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON XEED X700 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON XEED X700.


CANON XEED X700 BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2107 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON XEED X700 BROCHURE (2087 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON XEED X700BROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Designér m, tiskárnám a dalsím profesionál m z oboru grafického pr myslu nabízejí vybrané modely podporu barevného prostoru Adobe RGB. Tichý chod a kompaktní rozm ry. Díky vysoce efektivní sv telné dráze systému AISYS nabízejí projektory XEED pozoruhodný výkon, p i emz samotná za ízení jsou mimo ádn kompaktní a lehká. A zásluhou tichého chodu s velmi malým sumem ventilátor se ú astníci projekce mohou pln a nerusen soust edit na prezentace. Tajemství výkonu XEED. Excelentní optika. AISYS ­ ZÁRUKA SPI KOVÉHO OBRAZU Systém Canon AISYS (Aspectual Illumination System) zahrnuje kompaktní optickou soustavu, která dokáze vysoce efektivním zp sobem ovládat sv tlo. V sou innosti s technologií LCOS umoz uje d íve nedosazitelnou kombinaci vynikajících parametr ­ vysoký sv telný výkon a vysoký kontrast p i kompaktních rozm rech projektoru. [. . . ] Automatická korekce barvy promítací plochy* ­ provádí úpravu barevných odchylek zp sobených barvou projek ní plochy a zajis uje kvalitní projekci v p irozených barvách. *Není k dispozici u projektoru XEED SX800. Bez automatického zaost ení a korekce lichob zníkového zkreslení Zaost ení a korekce lichob zníkové zkreslení se provede automaticky v n kolika sekundách XEED WUX10 Mark II CÍLOVÉ TRZNÍ SEGMENTY Obchodní a vzd lávací sféra: Zasedací místnosti, p ednáskové sály, konferen ní centra Speciální pouzití: Publika ní a tiskový pr mysl, obor profesionální fotografie, CAD a CAE, simulace a virtuální realita, výstavy fotografií, bary s nabídkou sportovní a mediální projekce WUXGA a Full HD ­ to nejlepsí, co m zete mít. Projektor WUX10 Mark II s rozlisením WUXGA (1920 x 1200 pixel ), nejvyssím rozlisením v oboru, podporou Full HD a novým rezimem Foto pro p esnou projekci barevných snímk je ideální pro pouzití v obchodní a podnikové sfé e a pro speciální audiovizuální projekty. · Nativní rozlisení WUXGA (1920 x 1200 pixel ) a podpora Full HD (1080p) · Technologie Canon LCOS ­ záruka dokonalé kvality obrazu · Sv telný výkon 3200 lumen díky optickému systému Canon AISYS · Kontrastní pom r 1000:1 pro zivé barvy a syté erné odstíny · Objektiv Canon s 1, 5x zoomem a posunem 10:0 · Rezim FOTO pro p esnou reprodukci barev fotografií za jakýchkoliv sv telných podmínek · Pln automatické nastavení ­ zaost ení, korekce lichob zníkového zkreslení, výb r vstupního signálu a korekce barvy promítací plochy · Tém neslysný chod ­ pouhých 32 dBA p i provozu v tichém rezimu · Port DVI a konektor HDMITM pro vstup digitálního obrazu · Port RJ-45 pro ovládání a monitorování p es sí 2 1 3 VIDEO VSTUPY a VÝSTUPY 1. DVI-I 29pinový Vstup pro digitální RGB/ digitální video/analogový RGB signál 2. 1. 3 (s podporou technologie Deep Colour) Vstup pro digitální video a digitální audio 3. Mini D-sub 15pinový Vstup 2 pro analogový RGB signál/výstup pro analogový RGB signál (monitor) (vstup pro komponentní video p es kabelový adaptér) 4. RCA x 1 Vstup pro kompozitní video AUDIO VSTUPY a VÝSTUPY 5. Minijack 3, 5 mm Výstup pro stereofonní audio (prom nlivá úrove ) P ÍSLUSENSTVÍ VBALENÍ Dálkové ovládání Baterie AAA Napájecí kabel Kabel pro p ipojení k po íta i Kabel pro komponentní video Krytka objektivu Transportní pouzdro Záru ní list Návod k pouzití Pr vodce rychlým uvedením do provozu OVLÁDÁNÍ PROJEKTORU 9. RJ-45 P ipojení na sí VOLITELNÉ DOPL KY Lampa RS-LP04 DVI kabel (2 metry) LV-CA29 Stropní drzák: RS-CL07 Stropní trubice 400­600 mm: RS-CL08 Stropní trubice 600­1000 mm: RS-CL09 5 4 6 7 9 8 10 XEED SX7 Mark II CÍLOVÉ TRZNÍ SEGMENTY Obchodní a vzd lávací sféra: Zasedací místnosti, p ednáskové sály, konferen ní centra Speciální pouzití: Nadsení fotografové, publika ní a tiskový pr mysl, obor profesionální fotografie, muzea, CAD a CAE, simulace Oslnivý sv telný výkon. Dokonalé detaily. Projektor XEED SX7 Mark II je ideální pro uzivatele z obchodní a podnikové sféry a také pro fotografy. Rozlisení SXGA+, sv telný výkon 4000 lumen a speciální rezim , , Photo" zajis ují jasný, ostrý obraz a p esnou reprodukci barev p i jakémkoliv osv tlení. · Nativní rozlisení SXGA+ (1400 x 1050 pixel ) a technologie LCOS ­ záruka excelentní kvality obrazu · Optický systém Canon AISYS se sv telným výkonem 4000 lumen zajis uje kvalitní, jasnou projekci · Kontrastní pom r 1000 : 1 pro zivé barvy a hluboké erné · Motorizovaný objektiv Canon s 1, 7x zoomem ­ siroké moznosti pro umíst ní projektoru · Speciální obrazový rezim PHOTO pro p esnou projekci fotografií za jakýchkoliv sv telných podmínek a rezimy Adobe RGB a sRGB · Pln automatické nastavení ­ zaost ení, korekce lichob zníkového zkreslení, výb r vstupního signálu a korekce barvy promítací plochy · Tém neslysný chod ­ pouhých 31 dBA p i provozu v tichém rezimu · Podpora HD, DVI port s podporou HDCP · Volitelný sí ový adaptér pro ovládání a monitorování p es sí 1 2 3 VIDEO VSTUPY a VÝSTUPY 1. DVI-I 29pinový Vstup 1 pro digitální RGB/ digitální video/analogový RGB signál 2. Mini D-sub 15pinový Vstup 2 pro analogový RGB signál (komponentní p es kabelový adaptér) 3. Mini D-sub 15pinový Výstup pro analogový RGB signál (monitor) 4. RCA x 1 Vstup pro kompozitní video AUDIO VSTUPY a VÝSTUPY 6. Minijack 3, 5 mm Výstup pro stereofonní audio (prom nlivá úrove ) P ÍSLUSENSTVÍ V BALENÍ Dálkové ovládání Baterie AAA Napájecí kabel Kabel pro p ipojení k po íta i USB kabel pro ovládání mysi Kabel pro komponentní video Krytka objektivu Transportní pouzdro Záru ní list Návod k pouzití Pr vodce rychlým uvedením do provozu OVLÁDÁNÍ PROJEKTORU 10. [. . . ] Mini-DIN 8pinový Servisní port VOLITELNÉ DOPL KY Náhradní lampa: RS-LP04 Stropní drzák: RS-CL07 Stropní trubice 400­600 mm: RS-CL08 Stropní trubice 600­1000 mm: RS-CL09 SCART kabel: LV-CA31 Kabel pro ovládání projektoru RS-232C: RS-CA01 Sí ový adaptér: RS-NA01 6 78 11 4 5 10 9 Specifikace T ída produktu PANEL LCD Typ Velikost a po et Pom r stran P irozené rozlisení OPTIKA Typ lampy Clonové íslo (F) a ohnisková vzdálenost (f) objektivu Zv tsení a ovládání zoomu Ovládání zaost ení Posun objektivu OBRAZ a ZVUK Svítivost Uniformita jasu Kontrastní pom r Rozsah projek ní vzdálenosti XEED WUX10 Mark II XEED SX7 Mark II XEED SX80 Mark II Ultralehký XEED SX800 XEED X700* Reflexní displej LCOS, aktivní matice TFT Úhlop í ka 0, 7" (15, 4 mm x 9, 6 mm), 3 panely 16:10 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 pixel Úhlop í ka 0, 7" (15 mm x 11 mm), 3 panely Úhlop í ka 0, 55" (11, 2 mm x 8, 4 mm), 3 panely 4:3 1400 x 1050 (SXGA+), 1 470 000 pixel 1024 x 768 (XGA), 786 432 pixel Úhlop í ka 0, 7" (15 mm x 11 mm), 3 panely NSHA 275 W F1, 85­F2, 65; f=21, 8­31, 9 mm 1, 5x motorizovaný F1, 85­F2, 5; f=21, 7­35, 8 mm 1, 7x motorizovaný Motorizované automatické/ru ní zaost ování 10:0 (pevný) 9:1 (pevný) NSHA 230 W F1, 95­F2, 6; f=16, 6­24, 8 mm 1, 5x motorizovaný Motorizované ru ní zaost ování 10:0 (pevný) NSHA 275 W F1, 85­F2, 5; f=21, 7­35, 8 mm 1, 7x motorizovaný Motorizované automatické/ ru ní zaost ování 9:1 (pevný) 3200 lumen 4000 lumen 88 % 3000 lumen 4000 lumen 1000:1 (pln zapnutý/pln vypnutý) 1, 2 m­9, 1 m (3, 0­4, 4 m pro obraz o úhlop í ce 100") 1, 2 m­9, 0 m (3, 0­4, 9 m pro obraz o úhlop í ce 100") 900:1 (pln zapnutý/pln vypnutý) 1, 2 m­9, 1 m (3, 0­4, 4 m pro obraz o úhlop í ce 100") 40"­300" (81 x 61 cm­610 x 457 cm) 1x­12x 1000:1 (pln zapnutý/pln vypnutý) 1, 2 m­9, 0 m (3, 0­4, 9 m pro obraz o úhlop í ce 100") Velikost promítaného obrazu Zv tsení digitálním zoomem Automatická korekce lichob zníkového zkreslení Kompatibilita digitálního RGB Vertikáln : +/- 20° (auto/ru ní); horizontální: zádná WUXGA/UXGA/WSXGA+/ SXGA+/WXGA+/SXGA/ XGA/SVGA/VGA WUXGA/UXGA/SXGA+/ WXGA+/SXGA/WXGA/ XGA/SVGA/VGA 1080p/1080i/1035i/720p/ 576p/576i/480p/480i 1080i/1035i/720p/575p/575i/ 480p/480i Vertikáln : +/- 20° (auto/ru ní); horizontální: +/- 20° (ru ní) Vertikáln : +/- 20° (auto/ru ní); horizontální: zádná -- Vertikáln : +/- 20° (auto/ru ní); horizontální: +/- 20° (ru ní) XGA/SVGA/VGA SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA Kompatibilita analogového RGB UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA 1080p/1080i/1035i/720p/576p/ 576i/480p/480i PAL/PAL-M/PAL-N/NTSC/NTSC4. 43/SECAM 1080i/1035i/720p/575p/ 575i/480p/480i Komponentní video Barevné video/S-Video Frekvence snímání Horizontální: 15­75 kHz; Vertikální: 50­85 Hz, Takt: 170 MHz Standardní, Prezentace, Film, sRGB, Foto Horizontální: 15­100 kHz; Vertikální: 50­100 Hz, Takt: 170 MHz Standardní, Prezentace, Film a foto, Adobe RGB, sRGB Horizontální: 15­75 kHz ; Vertikální: 50­85 Hz, Takt: 170 MHz Standardní, Prezentace, Film, sRGB, Foto Horizontální: 15­100 kHz; Vertikální: 50­100 Hz, Takt: 170 MHz Standardní, Prezentace, Film, sRGB Obrazové rezimy Zdokonalení obrazu Vestav ný reproduktor KONEKTORY Vstup 1 pro digitální RGB/ analogový RGB signál Vstup pro digitální video/ digitální audio Vstup 2 pro analogový RGB signál Výstup pro analogový RGB signál Vstup pro komponentní video Vstup pro S-Video Vstup pro kompozitní video Vstup 1 pro audio Vstup 2 pro audio Vstup 3 pro audio Výstup pro audio Ovládání mysi Servisní port/ovládání projektoru Sí ový port MECHANIKA Nastavení výsky vp edu Nastavení výsky vzadu FYZICKÉ PARAMETRY Rozm ry (S x V x H) Hmotnost Napájení Spot eba energie 12bitová digitální gamma korekce, nastavení barev v 6 osách 1, 0 W RMS, monaurální 12bitová digitální gamma korekce 12bitová digitální gamma korekce, nastavení barev v 6 osách DVI-I 29pinový (podpora HDCP) HDMI verze 1. 3 (s podporou technologie Deep Colour) -- HDMI verze 1. 3 (s podporou technologie Deep Colour) Mini D-sub 15pinový Mini D-sub 15pinový P es kabelový adaptér 3x RCA (v dodávce) Mini-DIN 4pinový RCA x 1 Stereofonní minijack 3, 5 mm Stereofonní minijack 3, 5 mm Stereofonní minijack 3, 5 mm Mini-jack 3, 5 mm, stereo (prom nlivá úrove ) -- Mini-D-Sub 9pinový RJ-45 USB typ B Mini-DIN 8pinový -- RJ-45 USB typ A (podpora PictBridge) Mini-D-Sub 15pinový (pouze analogový) -- DVI-I 29pinový (podpora HDCP) -- -- Mini D-sub 15pinový -- Mini-DIN 4pinový -- USB typ B Mini-DIN 8pinový Mini-D-Sub 9pinový -- P es volitelný sí ový adaptér Mechanická patka s nastavením na jeden dotek, maximální zdvih obrazu o 10° Dv oto né patky pro p esné nastavení 284 x 114 x 336 mm 5, 0 kg 266 x 114 x 336 mm 4, 8 kg 5, 2 kg 332 x 121 x 340 mm 5, 0 kg 266 x 114 x 336 mm 4, 8 kg 100­240 V st . , 50/60 Hz Normální rezim: 400 W/ Tichý rezim: 330 W/ Pohotovostní rezim: 11 W Normální rezim: 36 dBA/ Tichý rezim: 32 dBA Normální rezim: 360 W/ Tichý rezim: 290 W/ Pohotovostní stav: 7 W Normální rezim: 330 W/ Tichý rezim: 270 W/ Pohotovostní stav: 15 W Normální rezim: 320 W/ Tichý rezim: 260 W/ Pohotovostní stav: 8 W Normální rezim: 360 W/ Tichý rezim: 290 W/ Pohotovostní stav: 7 W Hlu nost Provozní prost edí Skladování Záruka Normální rezim: 35 dBA/Tichý rezim: 31 dBA +5 °C az +35 °C -30 °C az +60 °C 3 roky N které ilustrace byly pro dosazení lepsí reprodukce vytvo eny simulací. Veskeré uvedené údaje jsou zalozeny na standardních testovacích metodách Canon. TMa ®: Vsechny názvy spole ností a/nebo produkt jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky p íslusných výrobc na jejich trzích a/nebo v jejich zemích. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON XEED X700

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON XEED X700 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag