Návod k použití CANON XEED SX80 MARK II BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON XEED SX80 MARK II. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON XEED SX80 MARK II bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON XEED SX80 MARK II.


CANON XEED SX80 MARK II BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2107 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON XEED SX80 MARK II BROCHURE (1442 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON XEED SX80 MARK IIBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Designér m, tiskárnám a dalsím profesionál m z oboru grafického pr myslu nabízejí vybrané modely podporu barevného prostoru Adobe RGB. Tichý chod a kompaktní rozm ry. Díky vysoce efektivní sv telné dráze systému AISYS nabízejí projektory XEED pozoruhodný výkon, p i emz samotná za ízení jsou mimo ádn kompaktní a lehká. A zásluhou tichého chodu s velmi malým sumem ventilátor se ú astníci projekce mohou pln a nerusen soust edit na prezentace. Tajemství výkonu XEED. Excelentní optika. AISYS ­ ZÁRUKA SPI KOVÉHO OBRAZU Systém Canon AISYS (Aspectual Illumination System) zahrnuje kompaktní optickou soustavu, která dokáze vysoce efektivním zp sobem ovládat sv tlo. V sou innosti s technologií LCOS umoz uje d íve nedosazitelnou kombinaci vynikajících parametr ­ vysoký sv telný výkon a vysoký kontrast p i kompaktních rozm rech projektoru. [. . . ] Automatická korekce barvy promítací plochy* ­ provádí úpravu barevných odchylek zp sobených barvou projek ní plochy a zajis uje kvalitní projekci v p irozených barvách. *Není k dispozici u projektoru XEED SX800. Bez automatického zaost ení a korekce lichob zníkového zkreslení Zaost ení a korekce lichob zníkové zkreslení se provede automaticky v n kolika sekundách XEED WUX10 Mark II CÍLOVÉ TRZNÍ SEGMENTY Obchodní a vzd lávací sféra: Zasedací místnosti, p ednáskové sály, konferen ní centra Speciální pouzití: Publika ní a tiskový pr mysl, obor profesionální fotografie, CAD a CAE, simulace a virtuální realita, výstavy fotografií, bary s nabídkou sportovní a mediální projekce WUXGA a Full HD ­ to nejlepsí, co m zete mít. Projektor WUX10 Mark II s rozlisením WUXGA (1920 x 1200 pixel ), nejvyssím rozlisením v oboru, podporou Full HD a novým rezimem Foto pro p esnou projekci barevných snímk je ideální pro pouzití v obchodní a podnikové sfé e a pro speciální audiovizuální projekty. · Nativní rozlisení WUXGA (1920 x 1200 pixel ) a podpora Full HD (1080p) · Technologie Canon LCOS ­ záruka dokonalé kvality obrazu · Sv telný výkon 3200 lumen díky optickému systému Canon AISYS · Kontrastní pom r 1000:1 pro zivé barvy a syté erné odstíny · Objektiv Canon s 1, 5x zoomem a posunem 10:0 · Rezim FOTO pro p esnou reprodukci barev fotografií za jakýchkoliv sv telných podmínek · Pln automatické nastavení ­ zaost ení, korekce lichob zníkového zkreslení, výb r vstupního signálu a korekce barvy promítací plochy · Tém neslysný chod ­ pouhých 32 dBA p i provozu v tichém rezimu · Port DVI a konektor HDMITM pro vstup digitálního obrazu · Port RJ-45 pro ovládání a monitorování p es sí 2 1 3 VIDEO VSTUPY a VÝSTUPY 1. DVI-I 29pinový Vstup pro digitální RGB/ digitální video/analogový RGB signál 2. 1. 3 (s podporou technologie Deep Colour) Vstup pro digitální video a digitální audio 3. Mini D-sub 15pinový Vstup 2 pro analogový RGB signál/výstup pro analogový RGB signál (monitor) (vstup pro komponentní video p es kabelový adaptér) 4. RCA x 1 Vstup pro kompozitní video AUDIO VSTUPY a VÝSTUPY 5. Minijack 3, 5 mm Výstup pro stereofonní audio (prom nlivá úrove ) P ÍSLUSENSTVÍ VBALENÍ Dálkové ovládání Baterie AAA Napájecí kabel Kabel pro p ipojení k po íta i Kabel pro komponentní video Krytka objektivu Transportní pouzdro Záru ní list Návod k pouzití Pr vodce rychlým uvedením do provozu OVLÁDÁNÍ PROJEKTORU 9. RJ-45 P ipojení na sí VOLITELNÉ DOPL KY Lampa RS-LP04 DVI kabel (2 metry) LV-CA29 Stropní drzák: RS-CL07 Stropní trubice 400­600 mm: RS-CL08 Stropní trubice 600­1000 mm: RS-CL09 5 4 6 7 9 8 10 XEED SX7 Mark II CÍLOVÉ TRZNÍ SEGMENTY Obchodní a vzd lávací sféra: Zasedací místnosti, p ednáskové sály, konferen ní centra Speciální pouzití: Nadsení fotografové, publika ní a tiskový pr mysl, obor profesionální fotografie, muzea, CAD a CAE, simulace Oslnivý sv telný výkon. Dokonalé detaily. Projektor XEED SX7 Mark II je ideální pro uzivatele z obchodní a podnikové sféry a také pro fotografy. Rozlisení SXGA+, sv telný výkon 4000 lumen a speciální rezim , , Photo" zajis ují jasný, ostrý obraz a p esnou reprodukci barev p i jakémkoliv osv tlení. · Nativní rozlisení SXGA+ (1400 x 1050 pixel ) a technologie LCOS ­ záruka excelentní kvality obrazu · Optický systém Canon AISYS se sv telným výkonem 4000 lumen zajis uje kvalitní, jasnou projekci · Kontrastní pom r 1000 : 1 pro zivé barvy a hluboké erné · Motorizovaný objektiv Canon s 1, 7x zoomem ­ siroké moznosti pro umíst ní projektoru · Speciální obrazový rezim PHOTO pro p esnou projekci fotografií za jakýchkoliv sv telných podmínek a rezimy Adobe RGB a sRGB · Pln automatické nastavení ­ zaost ení, korekce lichob zníkového zkreslení, výb r vstupního signálu a korekce barvy promítací plochy · Tém neslysný chod ­ pouhých 31 dBA p i provozu v tichém rezimu · Podpora HD, DVI port s podporou HDCP · Volitelný sí ový adaptér pro ovládání a monitorování p es sí 1 2 3 VIDEO VSTUPY a VÝSTUPY 1. DVI-I 29pinový Vstup 1 pro digitální RGB/ digitální video/analogový RGB signál 2. Mini D-sub 15pinový Vstup 2 pro analogový RGB signál (komponentní p es kabelový adaptér) 3. Mini D-sub 15pinový Výstup pro analogový RGB signál (monitor) 4. RCA x 1 Vstup pro kompozitní video AUDIO VSTUPY a VÝSTUPY 6. Minijack 3, 5 mm Výstup pro stereofonní audio (prom nlivá úrove ) P ÍSLUSENSTVÍ V BALENÍ Dálkové ovládání Baterie AAA Napájecí kabel Kabel pro p ipojení k po íta i USB kabel pro ovládání mysi Kabel pro komponentní video Krytka objektivu Transportní pouzdro Záru ní list Návod k pouzití Pr vodce rychlým uvedením do provozu OVLÁDÁNÍ PROJEKTORU 10. [. . . ] Mini-DIN 8pinový Servisní port VOLITELNÉ DOPL KY Náhradní lampa: RS-LP04 Stropní drzák: RS-CL07 Stropní trubice 400­600 mm: RS-CL08 Stropní trubice 600­1000 mm: RS-CL09 SCART kabel: LV-CA31 Kabel pro ovládání projektoru RS-232C: RS-CA01 Sí ový adaptér: RS-NA01 6 78 11 4 5 10 9 Specifikace T ída produktu PANEL LCD Typ Velikost a po et Pom r stran P irozené rozlisení OPTIKA Typ lampy Clonové íslo (F) a ohnisková vzdálenost (f) objektivu Zv tsení a ovládání zoomu Ovládání zaost ení Posun objektivu OBRAZ a ZVUK Svítivost Uniformita jasu Kontrastní pom r Rozsah projek ní vzdálenosti XEED WUX10 Mark II XEED SX7 Mark II XEED SX80 Mark II Ultralehký XEED SX800 XEED X700* Reflexní displej LCOS, aktivní matice TFT Úhlop í ka 0, 7" (15, 4 mm x 9, 6 mm), 3 panely 16:10 1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 pixel Úhlop í ka 0, 7" (15 mm x 11 mm), 3 panely Úhlop í ka 0, 55" (11, 2 mm x 8, 4 mm), 3 panely 4:3 1400 x 1050 (SXGA+), 1 470 000 pixel 1024 x 768 (XGA), 786 432 pixel Úhlop í ka 0, 7" (15 mm x 11 mm), 3 panely NSHA 275 W F1, 85­F2, 65; f=21, 8­31, 9 mm 1, 5x motorizovaný F1, 85­F2, 5; f=21, 7­35, 8 mm 1, 7x motorizovaný Motorizované automatické/ru ní zaost ování 10:0 (pevný) 9:1 (pevný) NSHA 230 W F1, 95­F2, 6; f=16, 6­24, 8 mm 1, 5x motorizovaný Motorizované ru ní zaost ování 10:0 (pevný) NSHA 275 W F1, 85­F2, 5; f=21, 7­35, 8 mm 1, 7x motorizovaný Motorizované automatické/ ru ní zaost ování 9:1 (pevný) 3200 lumen 4000 lumen 88 % 3000 lumen 4000 lumen 1000:1 (pln zapnutý/pln vypnutý) 1, 2 m­9, 1 m (3, 0­4, 4 m pro obraz o úhlop í ce 100") 1, 2 m­9, 0 m (3, 0­4, 9 m pro obraz o úhlop í ce 100") 900:1 (pln zapnutý/pln vypnutý) 1, 2 m­9, 1 m (3, 0­4, 4 m pro obraz o úhlop í ce 100") 40"­300" (81 x 61 cm­610 x 457 cm) 1x­12x 1000:1 (pln zapnutý/pln vypnutý) 1, 2 m­9, 0 m (3, 0­4, 9 m pro obraz o úhlop í ce 100") Velikost promítaného obrazu Zv tsení digitálním zoomem Automatická korekce lichob zníkového zkreslení Kompatibilita digitálního RGB Vertikáln : +/- 20° (auto/ru ní); horizontální: zádná WUXGA/UXGA/WSXGA+/ SXGA+/WXGA+/SXGA/ XGA/SVGA/VGA WUXGA/UXGA/SXGA+/ WXGA+/SXGA/WXGA/ XGA/SVGA/VGA 1080p/1080i/1035i/720p/ 576p/576i/480p/480i 1080i/1035i/720p/575p/575i/ 480p/480i Vertikáln : +/- 20° (auto/ru ní); horizontální: +/- 20° (ru ní) Vertikáln : +/- 20° (auto/ru ní); horizontální: zádná -- Vertikáln : +/- 20° (auto/ru ní); horizontální: +/- 20° (ru ní) XGA/SVGA/VGA SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA Kompatibilita analogového RGB UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA 1080p/1080i/1035i/720p/576p/ 576i/480p/480i PAL/PAL-M/PAL-N/NTSC/NTSC4. 43/SECAM 1080i/1035i/720p/575p/ 575i/480p/480i Komponentní video Barevné video/S-Video Frekvence snímání Horizontální: 15­75 kHz; Vertikální: 50­85 Hz, Takt: 170 MHz Standardní, Prezentace, Film, sRGB, Foto Horizontální: 15­100 kHz; Vertikální: 50­100 Hz, Takt: 170 MHz Standardní, Prezentace, Film a foto, Adobe RGB, sRGB Horizontální: 15­75 kHz ; Vertikální: 50­85 Hz, Takt: 170 MHz Standardní, Prezentace, Film, sRGB, Foto Horizontální: 15­100 kHz; Vertikální: 50­100 Hz, Takt: 170 MHz Standardní, Prezentace, Film, sRGB Obrazové rezimy Zdokonalení obrazu Vestav ný reproduktor KONEKTORY Vstup 1 pro digitální RGB/ analogový RGB signál Vstup pro digitální video/ digitální audio Vstup 2 pro analogový RGB signál Výstup pro analogový RGB signál Vstup pro komponentní video Vstup pro S-Video Vstup pro kompozitní video Vstup 1 pro audio Vstup 2 pro audio Vstup 3 pro audio Výstup pro audio Ovládání mysi Servisní port/ovládání projektoru Sí ový port MECHANIKA Nastavení výsky vp edu Nastavení výsky vzadu FYZICKÉ PARAMETRY Rozm ry (S x V x H) Hmotnost Napájení Spot eba energie 12bitová digitální gamma korekce, nastavení barev v 6 osách 1, 0 W RMS, monaurální 12bitová digitální gamma korekce 12bitová digitální gamma korekce, nastavení barev v 6 osách DVI-I 29pinový (podpora HDCP) HDMI verze 1. 3 (s podporou technologie Deep Colour) -- HDMI verze 1. 3 (s podporou technologie Deep Colour) Mini D-sub 15pinový Mini D-sub 15pinový P es kabelový adaptér 3x RCA (v dodávce) Mini-DIN 4pinový RCA x 1 Stereofonní minijack 3, 5 mm Stereofonní minijack 3, 5 mm Stereofonní minijack 3, 5 mm Mini-jack 3, 5 mm, stereo (prom nlivá úrove ) -- Mini-D-Sub 9pinový RJ-45 USB typ B Mini-DIN 8pinový -- RJ-45 USB typ A (podpora PictBridge) Mini-D-Sub 15pinový (pouze analogový) -- DVI-I 29pinový (podpora HDCP) -- -- Mini D-sub 15pinový -- Mini-DIN 4pinový -- USB typ B Mini-DIN 8pinový Mini-D-Sub 9pinový -- P es volitelný sí ový adaptér Mechanická patka s nastavením na jeden dotek, maximální zdvih obrazu o 10° Dv oto né patky pro p esné nastavení 284 x 114 x 336 mm 5, 0 kg 266 x 114 x 336 mm 4, 8 kg 5, 2 kg 332 x 121 x 340 mm 5, 0 kg 266 x 114 x 336 mm 4, 8 kg 100­240 V st . , 50/60 Hz Normální rezim: 400 W/ Tichý rezim: 330 W/ Pohotovostní rezim: 11 W Normální rezim: 36 dBA/ Tichý rezim: 32 dBA Normální rezim: 360 W/ Tichý rezim: 290 W/ Pohotovostní stav: 7 W Normální rezim: 330 W/ Tichý rezim: 270 W/ Pohotovostní stav: 15 W Normální rezim: 320 W/ Tichý rezim: 260 W/ Pohotovostní stav: 8 W Normální rezim: 360 W/ Tichý rezim: 290 W/ Pohotovostní stav: 7 W Hlu nost Provozní prost edí Skladování Záruka Normální rezim: 35 dBA/Tichý rezim: 31 dBA +5 °C az +35 °C -30 °C az +60 °C 3 roky N které ilustrace byly pro dosazení lepsí reprodukce vytvo eny simulací. Veskeré uvedené údaje jsou zalozeny na standardních testovacích metodách Canon. TMa ®: Vsechny názvy spole ností a/nebo produkt jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky p íslusných výrobc na jejich trzích a/nebo v jejich zemích. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON XEED SX80 MARK II

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON XEED SX80 MARK II bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag