Návod k použití CANON UNIFLOW BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON UNIFLOW. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON UNIFLOW bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON UNIFLOW.


CANON UNIFLOW BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (734 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON UNIFLOW BROCHURE (730 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON UNIFLOWBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] V organizacích s tiskovou oddlením nebo profesionálními pozadavky na tisk se systém uniFLOW integruje se systémem Helix Production Workflow a nabízí job ticketing, zadávání internetových úloh, variabilní tisk dat a funkce správy tiskové oddlení. Zaclenním systému uniFLOW do proces pro správu dokument docílíte skutecného zlepsení ízení a efektivity multifunkcních zaízení. Tento výkonný software je modulární i konfigurovatelný. Lze jej tedy pizpsobit specifickým potebám rzných organizací: velkým korporacím, malým kanceláím, vzdlávacím institucím, místním úadm, kopírovacím centrm a tiskovým místnostem. Univerzální ovladac My Print Anywhere Smrování úloh do nejvhodnjsích zaízení Osobní pracovní postupy pro zachycení dokument Skenování do e-mailu v editovatelném formátu ízení výstupu dokument Omezení pístupu k zaízením Sledování vsech náklad na výstup Monitorování úspor náklad Kon co vý tel iva uz Gra cké zprávy cní an Fin el edit uniFLOW návrh Správa celého parku zaízení Sledování dopadu na zivotní prostedí M anazer IT Integrace s podprnými kanceláskými systémy Síová odolnost Vytváení vlastních pracovních postup Úplná kontrola parku multifunkcních tiskáren. Evidence a audit tiskáren Veskerý tisk a kopírování lze spolecn s pidruzenými náklady sledovat a tyto údaje ukládat. [. . . ] Uzivatelé mohou pro uvolnní svých úloh zvolit libovolnou tiskárnu v síti bez ohledu na model nebo výrobce. Univerzální ovladac tiskáren systému uniFLOW se stará o to, aby byl výstup pesn podle ocekávání uzivatele. Jakmile jsou uzivatelé pipraveni vyzvednout si své zabezpecené tiskové úlohy, musí se na tiskárn prokázat proximity kartou, cipovou kartou, magnetickou kartou, kódem PIN, otiskem prstu nebo uzivatelským jménem a heslem. Seznam úloh cekajících na uzivatele je zobrazen na displeji zaízení MFD, kde lze ped jejich uvolnním zmnit, jak budou vytistny. Integrovaná zabezpecená fronta 1 2 3 4 5 Název úlohy Velikost papíru Pocet stran oboustrann Barevn Spojování Zdroj papíru Náklady ­ `My Doc. doc' ­ A4 ­ 15 ­ Ne ­ Ano ­ Ne ­ pihrádka 1 ­ 2, 45 Smrování úlohy do zabezpecené tiskové fronty 1 Uzivatel zvolí tisk svých dokument na laserové tiskárn. 3 Pokud má úloha více nez 5 stran, je uzivatel vyzván, aby úlohu pesmroval do zabezpecené tiskové fronty. 5 Uzivatel se pihlásí na tiskárn a zobrazí se mu seznam jeho úloh. Uzivatel mze v pípad poteby zmnit ped tiskem nastavení tisku. 6 Náklady na tisk a úspory ulozené v databázi. 6 1 2 3 Zabezpecený tisk pes internet 1 Uzivatel odesle své úlohy z hotelu do internetové brány systému uniFLOW 2 uniFLOW stáhne zabezpecené tiskové úlohy z internetové brány Internetová brána Brána firewall uniFLOW 3 Uzivatel se pihlásí na tiskárn a zobrazí se mu seznam jeho úloh. Uzivatel mze v pípad poteby zmnit ped tiskem nastavení tisku. 1 4 3 5 6 Skenování do e-mailu a Systém pro správu dokument 1 Uzivatel se pihlásí na zaízení MFD a zvolí, ze chce naskenovat úlohu. 2 uniFLOW nacte kategorie indexování ze zaízení DMS. 2 3 uniFLOW provede u dokumentu OCR a automaticky zachytí indexovací informace. 4 Uzivatel potvrdí indexovací informace na displeji. Document Management Systems (Systémy pro správu dokument) 5 uniFLOW zkomprimuje dokument. 6 Naskenovaný dokument je odeslán na e-mail uzivatele v editovatelném formátu MS Word a do zaízení DMS jako vysoce komprimované PDF. Skenování do e-mailu v editovatelném formátu Po ovení v zaízení MFD mohou uzivatelé rovnz snadno skenovat papírové dokumenty do e-mailu nebo do firemního systému pro správu dokument. Uzivatelé skenující dokument do e-mailu zjistí, ze postup je (díky nativní integraci s Microsoft Exchange) podobný, jako kdyby posílali e-mail ze svého pocítace. Mohou totiz vybrat píjemce z globálních seznam adres a naskenované dokumenty jsou ulozeny ve slozce odeslaných polozek uzivatele. uniFLOW mze u dokumentu provést OCR (Optical Character Recognition) a pevést obrázek do formátu, který lze editovat, napíklad v aplikaci Microsoft Word, a extrahovat text a cárové kódy, které budou pouzity jako indexovací informace. Dokument mze být vysoce zkomprimován, aby byla velikost souboru a pozadavky na velikost úlozist mensí. Interakce s rozhraním skenování je dynamická a pizpsobená pro kazdého uzivatele. Uzivatelé budou mít k dispozici svá osobní tlacítka a pracovní postupy skenování na libovolném zaízení, které zvolí. [. . . ] Zprávy o úsporách obsahují veskeré úspory a potenciální úspory, kterých bylo za urcité období dosazeno. Informacní zprávy o tisku mohou ukazovat aktuální stav tiskového prostedí spolecn s analýzami trend a podrobným rozpisem veskerého pouzití. Tyto zprávy obsahují i informace týkající se zivotního prostedí, napíklad pocet strom, které byly useteny díky oboustrannému tisku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON UNIFLOW

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON UNIFLOW bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag