Návod k použití CANON SCANFRONT 220EP BROCHURE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON SCANFRONT 220EP. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON SCANFRONT 220EP bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON SCANFRONT 220EP.


CANON SCANFRONT 220EP BROCHURE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (551 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON SCANFRONT 220EPBROCHURE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Inteligentní skenování, které propojí vás podnik. ScanFront 220e/220eP Síový skener. you can Jednoduché sdílení informací. Skenování a sdílení informací pes sí nebylo nikdy jednodussí nez se skenerem ScanFront 220e/220eP od spolecnosti Canon. [. . . ] K zaízení lze pohodln a rychle pistupovat pomocí zpsob pihlásení známých z Windows® nebo identifikace otisk prst**. Ped odesláním je mozné soubory snadno zasifrovat, aby je mohla zobrazit ci upravovat pouze osoba s píslusným heslem. Díky automatickému generování protokol a kontrolních záznam lze sledovat kazdý naskenovaný dokument. Slozité úlohy jednoduse Intuitivní rozhraní ShareScan vám umozní skenovat i velmi slozité úlohy bhem nkolika sekund. Pi skenování mzete procházet slozky, zadávat názvy soubor a doplovat indexacní informace. Tím urychlíte dorucení dokument do cílových umístní a zbavíte se dodatecných indexacních proces. Standardní konektory ­ Poskytují obecné funkce pro odesílání soubor zajisující bezpecné a pohodlné skenování. Mezi hlavní konektory patí Scan to Desktop (Skenování na pracovní plochu), Scan to Printer (Skenování na tiskárnu), Exchange Mail, LDAP Mail, Lotus Notes Mail, Fax pes Exchange, Fax pes SMTP, Fax pes Lotus Notes. eCopy Quick ConnectTM ­ Automatizuje pracovní postupy pomocí pokrocilých funkcí pro odesílání. Umozuje flexibiln pojmenovávat skenované soubory, indexovat a urcovat umístní; také je mozné úlohy odesílat do aplikací pracovního toku jako WebDAV nebo Novell Netware. [. . . ] TM a ®: vsechny názvy spolecností a/nebo produkt jsou ochrannými známkami píslusných výrobc na odpovídajících trzích a/nebo v odpovídajících zemích. Canon Electronics Inc canon. com Canon Europe canon-europe. com Czech Edition 0157W085 © Canon Europe N. V. , 2011 Canon CZ s. r. o. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON SCANFRONT 220EP

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON SCANFRONT 220EP bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag