Návod k použití CANON POWERSHOT S95

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON POWERSHOT S95. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON POWERSHOT S95 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON POWERSHOT S95.


CANON POWERSHOT S95 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15924 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON POWERSHOT S95 QUICK GUIDE (12191 ko)
   CANON POWERSHOT S95 (15686 ko)
   CANON POWERSHOT S95 BROCHURE (9478 ko)
   CANON POWERSHOT S95 QUICK GUIDE (12940 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON POWERSHOT S95

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku, a to vcetn cásti , , Bezpecnostní upozornní". · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. CESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obratte se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Fotoaparát Akumulátor NB-6L (s krytkou kontakt) Nabíjecka akumulátor CB-2LY/CB-2LYE Kabel rozhraní IFC-400PCU Stereofonní AV kabel AVC-DC400ST emínek na zápstí WS-DC9 Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Nahlédnte také do pírucek dodaných na disku DIGITAL CAMERA Manuals Disk. · Uzivatelská pírucka k fotoaparátu (tato pírucka) Jakmile zvládnete základy práce s fotoaparátem, zacnte pouzívat slozitjsí funkce fotoaparátu pro získání nárocnjsích snímk. [. . . ] Také mzete pouzít bezpecný posun. Bezpecný posun Pokud v rezimech M a B stisknete tlacítko n a na kart 4 je polozka [Bezpecný posun] nastavena na [Zap], jsou rychlost závrky a/nebo clonové císlo v pípad poteby automaticky upraveny fotoaparátem pro dosazení správné expozice. Pokud je zapnutý blesk, funkce Bezpecný posun je nedostupná. 99 Nastavení rychlosti závrky a clonového císla Rychlost závrky a clonové císlo pro poizování snímk mzete nastavit rucn. D je zkratka termínu , , Manual" (rucní). Nastavte volic rezim do polohy D. Provete nastavení. Rychlost závrky nastavíte otocením ovladace Ê, clonové císlo nastavíte otocením volice Ï. Na indikátoru se zobrazí nastavená úrove expozice. Mzete ovit rozdíl oproti standardní úrovni expozice. Pokud je rozdíl vtsí nez ±2 EV, nastavená úrove expozice se zobrazí oranzov. Pi namácknutí tlacítka spoust do poloviny se hodnota , , -2" a/nebo , , +2" zobrazí oranzov. Clonové císlo Rychlost závrky Standardní úrove expozice Úrove expozice Indikátor úrovn expozice · Standardní expozice je urcena na základ zvoleného rezimu mení expozice (str. · Pokud pouzijete zoom po provedeném nastavení nebo zmn kompozice, úrove expozice se mze zmnit. · V závislosti na nastavené rychlosti závrky nebo clonovém císle se mze zmnit jas monitoru. Pokud je rezim blesku nastavený na h, jas monitoru se nezmní. · Stisknete-li bhem namácknutí tlacítka spoust do poloviny tlacítko o, upraví se automaticky hodnota rychlosti závrky a clonového císla pro dosazení správné expozice (v závislosti na pouzitém nastavení nemusí být mozné dosáhnout správné expozice). 100 Provádní nastavení pomocí volice Funkci piazenou volici mzete zmnit. Provádním operací pomocí volice si mzete uzít pln manuální fotoaparát. Piate volici Ï pozadovanou funkci. Stisknte tlacítko volice funkcí. Stisknutím volice funkcí, tlacítek qr nebo otocením volice Ï ci ovladace Ê vyberte pozadovanou moznost. Stisknutím tlacítka m provete nastavení. Upravte nastavení. Otocením volice Ï nebo ovladace Ê upravte nastavení piazených funkcí. Pokud je vybrána moznost , mezi dvma funkcemi piazenými volici Ê (str. clonové císlo a rychlost závrky, mzete stisknutím tlacítka o pepínat. 101 Provádní nastavení pomocí volice Funkce, které lze piadit volici Funkce, které lze volici piadit, se lisí v závislosti na rezimu fotografování. Funkce piazené ovladaci se také mní. Rezim fotografování Funkce, které lze piadit Ï Ê Ï Ê Ï Ê Ï Ê Ï Ï D B M G Av Tv ISO Av, Tv Tv Av MF Av, Tv Av +/ISO Av, +/+/Av MF Av, +/- Tv +/ISO Tv, +/+/Tv MF Tv, +/- ISO +/ISO +/+/ISO MF +/- Vyvázení bílé mzete upravit (str. 103). @ Ï Ï -- · Av: clonové císlo (str. · Pro , , @a lze ovladaci Ê piadit stejné funkce jako pro ISO. · Jestlize je v pravém dolním rohu ikony zobrazen symbol , nelze danou funkci pouzít v aktuálním rezimu fotografování nebo pi aktuálním nastavení funkce. · Pokud fotografujete v rezimu A, K (krom film, slouzí volic Ï pro krokový zoom (str. ), a rezimech 102 Provádní nastavení pomocí volice Piazení funkcí volici Pro kazdý rezim fotografování mzete zaregistrovat funkce, které budou volici piazeny. Vyberte polozku polozku n. . Podle pokyn v kroku 1 na str. 101 vyberte a potom stisknte tlacítko Provete nastavení. Stisknutím tlacítek qr nebo otocením ovladace Ê vyberte rezim fotografování. Funkci, kterou chcete piadit volici vyberte stisknutím tlacítek op nebo otocením volice Ï. Funkce piazená ovladaci se také zmní. Stisknutím tlacítka m provete nastavení. 103 Úprava jasu pi fotografování (i-Contrast) Fotoaparát je schopen detekovat oblasti scény, jako jsou tváe osob nebo pozadí, které jsou pílis jasné nebo tmavé, a automaticky upravit jejich jas na optimální hodnoty bhem fotografování. [. . . ] 13 V Výbr tváe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Výchozí nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Video Filmy Volic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Vysoce dynamický rozsah (Rezim fotografování) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON POWERSHOT S95

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON POWERSHOT S95 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag