Návod k použití CANON POWERSHOT A800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON POWERSHOT A800. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON POWERSHOT A800 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON POWERSHOT A800.


CANON POWERSHOT A800 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9526 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON POWERSHOT A800 (9434 ko)
   CANON POWERSHOT A800 BROCHURE (1658 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON POWERSHOT A800

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku, a to vcetn cásti , , Bezpecnostní upozornní". · Pectení této pírucky vám pomze naucit se správn pouzívat fotoaparát. · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. CESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obratte se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Fotoaparát Alkalické baterie velikosti AA (x2) emínek na zápstí WS-800 Kabel rozhraní IFC-400PCU Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Informace naleznete také na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk. [. . . ] Ovte, ze se rámecek AF v míst fotografovaného objektu zobrazuje zelen. Zmte kompozici snímku. Pidrzte tlacítko spoust stisknuté do poloviny a posunutím fotoaparátu zmte kompozici snímku. Exponujte. Stisknte tlacítko spoust az na doraz. 74 Zvtsení zaostovaného místa Namácknete-li tlacítko spoust do poloviny, rámecek AF vcetn píslusné cásti zábru se zvtsí pro moznost kontroly správného zaostení. Vyberte polozku [Zoom bodu AF]. Stisknutím tlacítka n vyberte polozku [Zoom bodu AF] na kart 4 a stisknutím tlacítek qr vyberte moznost [Zap]. Zkontrolujte zaostení. Namácknte tlacítko spoust do poloviny. 73) se tvá detekovaná jako hlavní objekt zobrazí zvtsená. 74) se zobrazí zvtsený obsah stedového rámecku AF. Jak postupovat, kdyz se zobrazení nezvtsí? Zobrazení se nezvtsí pi pouzití moznosti [Tvá + AiAF] v pípad, ze není detekována zádná tvá, a v pípad, ze je detekovaná tvá pílis velká v pomru k velikosti monitoru. Pi pouzití nastavení [Sted] se nezobrazí zvtsený obraz v pípad, ze není fotoaparát schopen zaostit na objekt. Zvtsené zobrazení se neobjeví pi pouzití digitálního zoomu (str. 79). 75 Poizování snímk s funkcí blokování AF Zaostení lze zablokovat. Jakmile zablokujete zaostení, zaostená vzdálenost se nezmní ani po uvolnní tlacítka spoust. Zablokujte zaostení. Pidrzte tlacítko spoust namácknuté do poloviny a stisknte tlacítko q. Zaostená vzdálenost se zablokuje a na monitoru se zobrazí ikona %. Uvolníte-li nyní tlacítko spoust a stisknete-li znovu tlacítko q, ikona % zmizí a zablokování blesku se zrusí. Upravte kompozici snímku a exponujte. Zmna rezimu mení expozice Rezim mení expozice (funkce mení jasu) mzete zmnit v pípad, ze to vyzadují svtelné podmínky. Vyberte rezim mení expozice. Po stisknutí tlacítka m vyberte stisknutím tlacítek op polozku . Vyberte moznost. Stisknutím tlacítek qr vyberte moznost a potom stisknte tlacítko m. Nastavení se zobrazí na monitoru. Pomrové Celoplosné se zd. Bodové Pro standardní podmínky snímání vcetn snímk v protisvtle. Fotoaparát automaticky upravuje expozicní parametry pro dosazení optimální expozice celého snímku. Prmruje svtlo mené v celém obrazovém poli, nejvyssí vliv vsak pisuzuje stední cásti obrazu. Mení probíhá pouze v oblasti (rámecek bodu bodového AE), která se zobrazuje uprosted monitoru. 76 Poizování snímk s funkcí blokování AE Tento rezim umozuje zablokovat expozici a poídit snímek, nebo nezávisle zaostit a nastavit expozici. Zkratka AE oznacuje termín , , Auto Exposure (automatická expozice)". Vyberte polozku !. Zablokujte expozici. Namite fotoaparát na objekt a bhem namácknutí tlacítka spoust do poloviny stisknte tlacítko o. Jakmile se zobrazí ikona &, je expozice zablokována. Uvolníte-li nyní tlacítko spoust a stisknete-li znovu tlacítko o, ikona & zmizí a zablokování AE se zrusí. Upravte kompozici snímku a exponujte. Poizování snímk s funkcí blokování FE Podobn jako pi blokování trvalé expozice pomocí funkce blokování AE mzete zablokovat zábleskovou expozici pomocí funkce blokování FE. FE je zkratka termínu , , Flash Exposure" (záblesková expozice). Vyberte rezim h (str. Zablokujte zábleskovou expozici. Namite fotoaparát na objekt a bhem namácknutí tlacítka spoust do poloviny stisknte tlacítko o. Dojde k odpálení záblesku a jakmile se zobrazí ikona (, je ulozena hodnota výkonu blesku. Uvolníte-li nyní tlacítko spoust a stisknete-li znovu tlacítko o, ikona ( zmizí a zablokování zábleskové expozice se zrusí. Upravte kompozici snímku a exponujte. [. . . ] 93 Sníh (rezim fotografování). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 P P (rezim fotografování). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Pamtové karty Doba záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 56 Formátování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON POWERSHOT A800

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON POWERSHOT A800 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag