Návod k použití CANON POWERSHOT A1200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON POWERSHOT A1200. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON POWERSHOT A1200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON POWERSHOT A1200.


CANON POWERSHOT A1200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (15975 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON POWERSHOT A1200 (17078 ko)
   CANON POWERSHOT A1200 BROCHURE (1658 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON POWERSHOT A1200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku, a to vcetn cásti , , Bezpecnostní upozornní". · Pectení této pírucky vám pomze naucit se správn pouzívat fotoaparát. · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. CESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obrate se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Fotoaparát Alkalické baterie velikosti AA (x2) Kabel rozhraní IFC-400PCU emínek na zápstí WS-800 Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Informace naleznete také na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk. [. . . ] Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se na monitoru ikona . . . . Exponujte. I v pípad, ze je pouzit blesk, zajistte, aby se hlavní objekt nepohyboval, dokud závrka nepestane vydávat zvukový signál. Pipevnte fotoaparát na stativ, aby nedoslo k rozhýbání snímku vlivem chvní fotoaparátu. 97 Korekce cervených ocí Fotoaparát umozuje automaticky korigovat projevy efektu , , cervených ocí" na snímcích poízených s pomocí blesku. Vyberte polozku [Nastavení blesku]. Stisknutím tlacítka n vyberte polozku [Nastavení blesku] na kart 4 a potom stisknte tlacítko m. Vyberte nastavení. Stisknutím tlacítek op vyberte polozku [Kor. ocí] a potom vyberte stisknutím tlacítek qr moznost [Zap]. Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se na monitoru ikona OE. Korekce cervených ocí mze být krom ocí pouzita i na dalsí oblasti snímku. Napíklad pokud je kolem ocí nanesen cervený make-up. · Obrazovku z kroku 2 mzete zobrazit rovnz stisknutím tlacítka r a následn tlacítka n. 98 Kontrola zavených ocí Pokud fotoaparát detekuje moznost výskytu zavených ocí u fotografovaných osob, zobrazí se na monitoru ikona . Vyberte polozku [Detekce mrkání]. Stisknutím tlacítka n vyberte na kart 4 polozku [Detekce mrkání] a stisknutím tlacítek qr vyberte moznost [Zap]. Exponujte. Pokud je detekována osoba se zavenýma ocima, zobrazí se na monitoru rámecek a ikona . · Tato funkce je k dispozici pouze pro poslední poízený snímek, pokud je fotoaparát nastaven na 2 nebo více snímk v rezimu nebo $. · Funkce není dostupná v rezimu W. 99 Fotografování s vyuzitím hledácku Pokud chcete setit energii, pouzijte pi fotografování namísto monitoru hledácek. Operacní úkony pro fotografování jsou stejné jako pi pouzití monitoru fotoaparátu. Fotoaparát automaticky zaostuje na objekty, nevyuzívá vsak detekci tváe a nezaostuje tedy na tváe osob. Vypnte monitor. Stisknutím tlacítka l vypnte monitor (str. 43). Upravte kompozici snímku a exponujte. Za soucasného pohledu do hledácku upravte kompozici snímku a exponujte. Oblast viditelná v hledácku a výsledný snímek mohou být lehce odlisné. V závislosti na nastavení zoomu mze být v hledácku viditelná cást objektivu. Fotografování s pomocí televizoru jako monitoru Obsah monitoru fotoaparátu je mozné pi poizování snímku zobrazit na obrazovce televizoru. · Chcete-li propojit fotoaparát s televizorem, postupujte podle krok v kapitole , , Prohlízení snímk na televizoru" (str. · Postupy pro fotografování jsou stejné jako pi pouzití monitoru fotoaparátu. 100 6 Poizování filmových záznam s vyuzitím rzných funkcí Tato kapitola slouzí jako pokrocilejsí verze cástí , , Záznam film" a , , Prohlízení film" kapitoly 1 a popisuje pouzití rzných funkcí pro záznam a prohlízení film. · Tato kapitola pedpokládá nastavení volice rezim na rezim E. · Druhá cást kapitoly popisuje pehrávání a úpravy film a pedpokládá aktivaci rezimu pehrávání stisknutím tlacítka 1. 101 Zmna nastavení rezimu Film Mzete vybírat ze 2 rzných rezim filmu. Vyberte rezim Film. Po stisknutí tlacítka m vyberte stisknutím tlacítek op moznost E. Stisknutím tlacítek qr vyberte rezim filmu a stisknte tlacítko m. E Standardní Efekt miniatury Poizování standardních film. Poizování film se vzhledem zmensených model (str. 102). Poizování film se vzhledem zmensených model (Efekt miniatury) Je mozné poizovat filmy se vzhledem pohyblivých zmensených model. Efektu zmensených model se dosáhne rozmazáním spodní a horní cásti zábru a zmnou rychlosti pehrávání, která vede k rychlému pohybu osob a dalsích objekt v zábru bhem pehrávání. Zvuk není zaznamenáván. Vyberte polozku . Podle pokyn ve výse uvedených krocích vyberte polozku . Na monitoru se zobrazí bílý rámecek (oblast, která nebude rozmazána). Zvolte oblast, kterou chcete zachovat ostrou. Stisknte tlacítko l Posunutím pácky zoomu nastavte velikost rámecku a stisknutím tlacítek op umístte rámecek do pozadované oblasti. 102 Poizování film se vzhledem zmensených model (Efekt miniatury) Vyberte rychlost pehrávání. Stisknte tlacítko n. Stisknutím tlacítek qr zvolte rychlost pehrávání. Stisknutím tlacítka n dokoncíte nastavení a obnovíte obrazovku rezimu fotografování. Exponujte. Rychlosti pehrávání a odhadované doby pehrávání (pro 1minutové klipy) Rychlost Doba pehrávání Piblizn 12 s Piblizn 6 s Piblizn 3 s · Stisknete-li v kroku 2 tlacítko m, pepne se horizontální/vertikální orientace rámecku a v pípad zobrazení rámecku ve vertikální orientaci mzete pomocí tlacítek qr zmnit pozici rámecku. [. . . ] 87 182 Rejstík emínek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 emínek na zápstí emínek esení problém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 S Sirokoúhlý (záznamové pixely). . . . . . . . . . . . 61, 62 T Tisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Tovární nastavení Výchozí nastavení Tvá + AiAF (rezim rámecku AF) . . . . . . . . . . . . . . . 88 S Sada akumulátor a nabíjecky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Sada napájecího adaptéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON POWERSHOT A1200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON POWERSHOT A1200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag