Návod k použití CANON POWERSHOT SX130 IS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce CANON POWERSHOT SX130 IS. Doufáme, že uživatelská příručka pro CANON POWERSHOT SX130 IS bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku CANON POWERSHOT SX130 IS.


CANON POWERSHOT SX130 IS : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (14575 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   CANON POWERSHOT SX130 IS (4122 ko)
   CANON POWERSHOT SX130 IS (14129 ko)
   CANON POWERSHOT SX130 IS BROCHURE (1658 ko)
   CANON POWERSHOT SX130 IS QUICK GUIDE (13034 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze CANON POWERSHOT SX130 IS

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uzivatelská pírucka k fotoaparátu · Ped pouzitím fotoaparátu si pectte tuto pírucku, a to vcetn cásti , , Bezpecnostní upozornní". · Pírucku si poté ulozte na bezpecném míst pro její mozné budoucí pouzití. CESKY Kontrola obsahu balení Zkontrolujte, zda balení fotoaparátu obsahuje následující polozky. Pokud nkterá z polozek chybí, obrate se na prodejce, u kterého jste fotoaparát zakoupili. Fotoaparát Alkalické baterie AA (2 ks) emínek na zápstí WS-800 Stereofonní AV kabel AVC-DC400ST Kabel rozhraní IFC-400PCU Pírucka Zacínáme CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk Brozura zárucního systému Canon Pouzití pírucek Informace naleznete také v píruckách na disku CD-ROM DIGITAL CAMERA Manuals Disk. · Uzivatelská pírucka k fotoaparátu (tato pírucka) Jakmile zvládnete základy práce s fotoaparátem, zacnte pouzívat slozitjsí funkce fotoaparátu pro získání nárocnjsích snímk. [. . . ] D je zkratka termínu , , Manual" (rucní). Nastavte volic rezim do polohy D. Provete nastavení. Stisknutím tlacítka b vyberte rychlost závrky nebo clonové císlo. Otocením ovladace  nastavte hodnotu. Na indikátoru se zobrazí nastavená úrove expozice. Mzete ovit rozdíl oproti standardní úrovni expozice. Pokud je rozdíl vtsí nez ±2 EV, nastavená úrove expozice se zobrazí oranzov. Pi namácknutí tlacítka spoust do poloviny se hodnota , , -2" a/nebo , , +2" zobrazí oranzov. Clonové císlo Rychlost závrky Standardní úrove expozice Úrove expozice Indikátor úrovn expozice · Standardní expozice je urcena na základ zvoleného rezimu mení expozice (str. · Pokud pouzijete zoom po provedeném nastavení nebo zmn kompozice, úrove expozice se mze zmnit. · V závislosti na nastavené rychlosti závrky nebo clonovém císle se mze zmnit jas monitoru. Pokud je blesk vysunutý a nastavený na h, jas monitoru se nezmní. · Stisknete-li bhem namácknutí tlacítka spoust do poloviny tlacítko b, upraví se automaticky hodnota rychlosti závrky nebo clonového císla (podle toho, který parametr nebyl vybrán v kroku 2) pro dosazení správné expozice (v závislosti na pouzitém nastavení nemusí být mozné dosáhnout správné expozice). 91 Úprava jasu pi fotografování (i-Contrast) Fotoaparát je schopen detekovat oblasti scény, jako jsou tváe osob nebo pozadí, které jsou pílis jasné nebo tmavé, a automaticky upravit jejich jas na optimální hodnoty bhem fotografování. Stejn tak je fotoaparát v pípad, kdy má scéna nedostatecný kontrast, schopen dosáhnout kvalitnjsích výsledk automatickou úpravou snímku. Vyberte polozku [i-Contrast]. Stisknutím tlacítka n vyberte polozku [i-Contrast] na kart 4 a pak stisknutím tlacítek qr vyberte moznost [Auto]. Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se na monitoru ikona @. Za urcitých podmínek mze být výsledný snímek zrnitý nebo nemusí být provedena správná korekce. 131). 92 Korekce cervených ocí Fotoaparát umozuje automaticky korigovat projevy efektu , , cervených ocí" na snímcích poízených s pomocí blesku. Vyberte polozku [Nastavení blesku]. Stisknutím tlacítka n vyberte polozku [Nastavení blesku] na kart 4 a potom stisknte tlacítko m. Upravte nastavení. Stisknutím tlacítek op nebo otocením ovladace  vyberte polozku [Kor. ocí] a potom vyberte stisknutím tlacítek qr moznost [Zap]. Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se na monitoru ikona OE. Korekce cervených ocí mze být krom ocí pouzita i na dalsí oblasti snímku. Napíklad pokud je kolem ocí nanesen cervený make-up. · Stisknete-li pi vysunutém blesku tlacítko r a ihned potom tlacítko n, zobrazí se obrazovka z kroku 2. 93 Nastavení kompenzace zábleskové expozice Stejn jako v pípad kompenzace expozice (str. 68) mzete pi pouzití blesku upravit expozici v rozsahu ±2 EV v krocích po 1/3 EV. Vyberte polozku ~. Po stisknutí tlacítka m vyberte stisknutím tlacítek op polozku ~. Provete nastavení. Stisknutím tlacítek qr nebo otocením ovladace  nastavte hodnotu kompenzace zábleskové expozice a potom znovu stisknte tlacítko m. Jakmile dokoncíte nastavení, zobrazí se na monitoru ikona ~. Bezpecné FE Pi odpálení záblesku fotoaparát automaticky zmní rychlost závrky nebo clonové císlo, aby nedoslo k peexponování snímku a potlacení výrazných prvk scény. Pokud vsak stisknutím tlacítka n zobrazíte kartu 4 a nastavíte polozku [Bezpecné FE] na [Vyp] v cásti [Nastavení blesku], nejsou automaticky upravována nastavení rychlosti závrky a clonového císla. · Mzete rovnz nastavit kompenzaci zábleskové expozice. Stisknte tlacítko n a vyberte polozku [Nastavení blesku] (str. exp. ] a stisknutím tlacítek qr zvolte pozadované nastavení. [. . . ] 28 Sníh (rezim fotografování). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Mazání snímk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 122 Ochrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Pehrávání Prohlízení Úpravy Úpravy Software CD-ROM DIGITAL CAMERA Solution Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Penos snímk do pocítace pro prohlízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky CANON POWERSHOT SX130 IS

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu CANON POWERSHOT SX130 IS bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag